Region Hovedstaden søger konsulent til vagtplanlægning på det sociale område

Ansøgningsfrist: 20. februar 2024

I stillingen skal du løse vagtplanlægningen for en gruppe af vores bo-, dag- og behandlingstilbud. Du bliver en del af en enhed, der har eksisteret siden januar 2023, hvor du skal arbejde tæt sammen med kolleger. Der vil være dage, hvor du løser opgaven på tilbuddet og dage, hvor du sidder sammen med dit team. Du skal derfor have lyst til en afvekslende hverdag, som du selv er med til at planlægge, og hvor du arbejder på forskellige matrikler – også hjemmefra.

SØG JOB

Teamkoordinator til Pensionatet i Hornbæk

Ansøgningsfrist: 20. februar 2024

I din rolle vil du være ansvarlig for koordineringen af et dedikeret team inden for hjemløseområdet. Dine arbejdsopgaver vil også omfatte udvikling og implementering af effektive strategier til at støtte, vejlede og rådgive mennesker i hjemløshed, herunder arbejde med ICM- og CTI-støtte. Derudover vil du samarbejde tæt med både interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder myndigheder og jobcentre.

SØG JOB

Sundhedsfaglig teammedarbejder til Vega boliger

Ansøgningsfrist: 06. marts 2024

Vi kan tilbyde dig en spændende arbejdsdag med skønne beboere og brugere, hvor du vil opleve et givende arbejdsmiljø. Du vil arbejde sammen med gode kolleger, der lægger energi i at sikre, at alle får en god dag på arbejdet. Hos os prioriterer vi høj faglighed og tilbyder løbende kompetenceudvikling, så du kan vokse i din rolle. Derudover får du pædagogisk supervision af en ekstern supervisor hver fjerde uge, som kan støtte dig i din faglige udvikling og trivsel på arbejdet.

SØG JOB

Allorfik Sermersooq i Nuuk søger behandler

Ansøgningsfrist: 05. marts 2024

Allorfik Sermersooq tilbyder borgere i Kommuneqarfik Sermersooq behandling mod alkohol-, hash- samt spilafhængighed, og der kan derfor forekomme rejser i bygderne, forebyggende opgaver, samt være med forebyggelse i byen i samarbejde med kommunen på projekter. Du vil få stor indflydelse på organiseringen af dit arbejde i samarbejde med Videncenter om Afhængighed, som også tilbyder supervision til dig.

SØG JOB

Social- og sundhedsassistent til Fabianhus

Ansøgningsfrist: 22. marts 2024

Som social- og sundhedsassistent på Fabianhus vil du, i samarbejde med sygeplejersker og øvrige SSA’ere, have en række arbejdsopgaver. Disse omfatter blandt andet arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og sundhedsoplysning samt at fungere som kontaktperson for beboere. Du vil være ansvarlig for at administrere og bestille medicin i overensstemmelse med gældende procedurer samt opdatere sundhedsfaglige procedurer og vejledninger.

SØG JOB

Aarhus Kommune søger kvalitetsmedarbejder til deres tilbud i Voksne, Job og Handicap

Ansøgningsfrist: 13. marts 2024

Du bliver en del af Kvalitetsteamet og Fællesfunktionen på Vikingedalen, der er organiseret med opgaveløsning ud fra kompetencer og interessefelter. Du vil indgå i et tæt samarbejde med centrets andre ansatte, centerledelsen og afdelingslederne på tilbuddene, såvel som medarbejdere i Aarhus Kommune, hvor det er relevant. Du bliver en del af nogle tilbud i Aarhus Kommune, som har et stort fokus på kvalitet i løsningen af kerneopgaven.

SØG JOB

Aarhus Kommune søger medarbejdere i Job Og Handicap

Ansøgningsfrist: 13. marts 2024

I din rolle som kvalitetsmedarbejder vil du være involveret i en række opgaver, herunder at støtte både centerchefer og afdelingsledere i monitoreringen og udviklingen af kvaliteten på vores tilbud. Du vil også være med til at understøtte samarbejdet med Socialtilsyn Midt og arbejde på at skabe læring fra praksis samt proaktivt implementere kvalitetstiltag på botilbuddene.

SØG JOB

Koordinerende sagsbehandler, Fredensborg Kommune

Ansøgningsfrist: 14. marts 2024

Som sagsbehandler vil du være ansvarlig for arbejdet med flygtninge og familiesammenførte. Dine opgaver vil omfatte udarbejdelse og opfølgning på integrationskontrakter og Min Plan, samt afholdelse af målrettede job- og integrationssamtaler. Du vil også have ansvaret for at henvise til sprogcentre og følge op på fremmøde og progression, samt arbejde med udredning og afklaring af arbejdsevne med eventuel indstilling til rehabiliteringsteam.

SØG JOB

Engageret anbringelseskonsulent til Vordingborg Kommune

Ansøgningsfrist: 10. marts 2024

Dine arbejdsopgaver omfatter rekruttering og matchning af børn, unge, plejeforældre og andre anbringelsessteder. Du vil også være ansvarlig for undersøgelse og godkendelse af netværksplejefamilier samt kvalitetssikring af kontrakter og andre vilkår for anbringelsesstederne. En vigtig del af din rolle indebærer også besøg og vejledning i plejefamilier samt andre anbringelsessteder.

SØG JOB

Jobrådgiver til Jobcenter Roskilde

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Som en del af dine arbejdsopgaver skal du samarbejde målrettet med målgruppen om at udvikle, opkvalificere og afklare arbejdsevnen med henblik på tilknytning til arbejdsmarkedet, eventuelt på særlige vilkår. Det indebærer også afholdelse af jobsamtaler, udarbejdelse af indsatsplaner, visitation til beskæftigelsesforanstaltninger i Jobhus-Pulsen samt udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del.

SØG JOB

Familiebehandlere søges til Familiehuset i Herlev

Ansøgningsfrist: 03. marts 2024

Du skal have lyst til at arbejde i familiernes hjem, og du skal kunne arbejde fleksibelt ud fra opgavens mål og handleplan. Det betyder, at du skal kunne mødes med familierne, der hvor deres udfordringer er størst, for at understøtte dem i at øge deres mestringsniveau. Det kan både være morgen og aften. Du skal også kunne veksle mellem konkret vejledning, familie aktiviteter, behandling og at skabe udvikling i dagligdags situationer med familien.

SØG JOB

Familieaflastningskoordinator og Familiebehandler

Ansøgningsfrist: 23. februar 2024

Som Familiebehandler, vil din opgaveportefølje bestå af samtaler med sårbare børn og unge, individuel, par – og familiesamtaler. Rådgivnings- og vejledningsforløb til forældre med børn med diagnosticeret handicap, sorg- og krisearbejde samt deltage i forskellige gruppetilbud til familierne. Der arbejdes ud fra en systemisk og anerkendende tilgang og tilbyder metodefrihed.

SØG JOB

Teamleder til Ungetilbuddet på Herberg i Hillerødgade

Ansøgningsfrist: 05. marts 2024

Dine primære opgaver vil være at planlægge, tilrettelægge og facilitere personalemøder samt at sikre lovmedholdelighed og rettidighed i alle sager inden for dit team. Du vil også være ansvarlig for at sparre med medarbejderne og sikre relevante tilpasninger i arbejdet, samt at sikre et godt flow igennem herberget og holde pladserne besat.

SØG JOB

Teamleder til Ophold på Herberg i Hillerødgade

Ansøgningsfrist: 05. marts 2024

Dine primære opgaver vil være at planlægge, tilrettelægge og facilitere personalemøder samt at sikre lovmedholdelighed og rettidighed i alle sager inden for dit team. Du vil også være ansvarlig for at sparre med medarbejderne og sikre relevante tilpasninger i arbejdet, samt at sikre et godt flow igennem herberget og holde pladserne besat.

SØG JOB

Teamleder til Modtagelsen på Herberg i Hillerødgade

Ansøgningsfrist: 05. marts 2024

Dine primære opgaver vil være at planlægge, tilrettelægge og facilitere personalemøder samt at sikre lovmedholdelighed og rettidighed i alle sager inden for dit team. Du vil også være ansvarlig for at sparre med medarbejderne og sikre relevante tilpasninger i arbejdet, samt at sikre et godt flow igennem herberget og holde pladserne besat.

SØG JOB

Virksomhedskonsulent søges til Ungeindsats i Tårnby Kommune – Løbende samtaler

Ansøgningsfrist: 31. marts 2024

Som virksomhedskonsulent vil dine arbejdsopgaver blandt andet indebære opsøgende virksomhedskontakt og sikring af et solidt virksomhedsnetværk, hvor de unge kan få mulighed for lønnede timer, løntilskud og/eller virksomhedspraktik. Du vil også være ansvarlig for at opbygge og facilitere et netværk af virksomheder, der er villige til at påtage sig et ekstra socialt ansvar over for unge mennesker.

SØG JOB

HabitusHusene søger pædagogiske medarbejdere

Ansøgningsfrist: 01. marts 2024

De tilbyder et professionelt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på faglig fordybelse og personlig udvikling. Der er mulighed for efteruddannelse og fast ekstern supervision for at støtte din faglige vækst. Du vil arbejde sammen med fagligt kompetente og opmærksomme kolleger og vil opleve nærværende ledelse, der støtter dig i din rolle. Ansættelsen er på fuldtid med en overenskomst med SL, der sikrer ordentlige løn- og arbejdsforhold.

SØG JOB

Socialfaglig kontraktforhandler til spændende nyoprettet stilling, CFR

Ansøgningsfrist: 07. marts 2024

Dine primære opgaver vil omfatte sikring af, at kontrakter i både nuværende og nye sager indeholder klare økonomiske, pædagogiske og behandlingsmæssige aftaler. Du vil være ansvarlig for genforhandling af eksisterende kontrakter og kontraktforhandling af nye indsatser. Desuden vil du indgå i opfølgningsindsatsen sammen med rådgiverne og bidrage til opkvalificering af afdelingens rådgivere.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold