Ballerup Kommune søger 1-2 friluftsvejledere

Ansøgningsfrist: 06. august 2024

Hos dem får du erfaring med at arbejde i en kommune og brobygge mellem skoler, familier og forenings- og fritidstilbud. Du vil få erfaring med at være ude i “felten” og i tæt dialog med borgere samt med at opbygge en indsats fra bunden. De tilbyder engagerede og fagligt dygtige kolleger, der står klar til at hjælpe, og fleksible arbejdstider.

SØG JOB

Børnehuset Bispevangen søger pædagogmedhjælper

Ansøgningsfrist: 05. august 2024

De arbejder med små og store børnefællesskaber for at sikre nærvær og deltagelsesmuligheder for alle børn i et trygt og omsorgsfuldt læringsmiljø. Dine vigtigste opgaver vil være at indgå i en pædagogisk hverdag, etablere og understøtte små legegrupper på stuen, have et tæt samarbejde med kolleger på tværs af huset, se samarbejdet med distriktets skole som en fordel, og have daglig kontakt til og samarbejde med forældrene.

SØG JOB

Børnehuset Stavlundvej søger tilkaldevikarer

Ansøgningsfrist: 09. august 2024

De kan tilbyde dig masser af skønne børn og søde kollegaer. Arbejdet starter hovedsageligt i vuggestuen og efterfølgende i børnehaven, hvilket sikrer en spændende og varieret hverdag med alsidige arbejdsopgaver. De har et hyggeligt hus, der er omkranset af skønne legepladser, som bl.a. flittigt bliver brugt til at dyrke grøntsager, science eksperimenter, lege og udforske dyreliv.

SØG JOB

HabitusHuset Sølyst søger pædagogiske medarbejdere

Ansøgningsfrist: 21. juli 2024

De er en arbejdsplads med fokus på faglighed og udvikling, bl.a. gennem videreuddannelse af medarbejderne. Selvom der arbejdes efter faste dagsstrukturer, er to dage aldrig ens. Der er en nærværende ledelse, som fungerer som en god sparringspartner i det daglige. Arbejdspladsen er stolt af den høje arbejdsglæde og det gode kollegiale fællesskab med engagerede og professionelle kolleger.

SØG JOB

Memox søger socialfaglig koordinator

Ansøgningsfrist: 12. august 2024

Du kommer til at arbejde med henvendelser fra sagsbehandlerne i kommunerne. Her skal du rådgive kommunerne i forhold til den specifikke indsats de ønsker et samarbejde om. Du vil arbejde med engagerede og dygtige kollegaer, der har en fælles ambition om at skabe positive forandringer for de børn, unge og familier, de arbejder med. Der tilbydes både sparring i opgaveløsningen og mulighed for udvikling af dine kompetencer.

SØG JOB

Børne- og ungehjemmet Nordstjernen søger leder

Ansøgningsfrist: 13. august 2024

De tilbyder et spændende job med variation og en unik mulighed for at understøtte og motivere engagerede, veluddannede medarbejdere i deres kerneopgave. I Center for Børn og Unge er der et målrettet fokus på tværfagligt samarbejde, og dette vil være et centralt indsatsområde i de kommende år. Nordstjernen er et hyggeligt hus i et hyggeligt center med overskuelige rammer, hvor alle kender hinanden på tværs af enhederne.

SØG JOB

Lillerød Børnehus søger pædagog

Ansøgningsfrist: 01. august 2024

De tilbyder et højt fagligt niveau og sparring i et team, der løfter hinanden gennem vidensdeling og pædagogisk udvikling. Som pædagog får du tid til forberedelse, så du kan skabe engagerende aktiviteter og læringsrum. Arbejdsmiljøet er varmt og imødekommende, fyldt med glæde og latter, da de tror på, at glæde smitter. Humor er en central del af hverdagen, hvor sjove idéer og latter bidrager til en positiv atmosfære.

SØG JOB

Fleksjobkonsulent

Ansøgningsfrist: 18. juli 2024

Jobcenter Faxe tilbyder en spændende stilling, hvor du kan være med til at yde en helhedsorienteret indsats for fleksjobvisiterede borgere i Faxe kommune. Afdelingen har konstant fokus på udvikling og der kommer løbende nye opgaver og ansvar, der gør det spændende at gå på arbejde. Du får arbejdssted i Haslev, som har gode transportmuligheder både via offentlige transport og tæt på motorvej.

SØG JOB

Veteranmedarbejder søges i Høvelte

Ansøgningsfrist: 20. august 2024

KFUM’s Soldaterhjem tilbyder en arbejdsplads med dedikerede medarbejdere, hvor respekt og samarbejde mellem kolleger vægtes højt. Du vil få mulighed for at præge og udvikle arbejdet, og der vil være løbende supervision samt mulighed for deltagelse i relevant sparring, kurser og lignende. Arbejdspladsen udvikler sig hele tiden som et hjem for både værnepligtige og veteraner.

SØG JOB

Teamleder til Børn og Familierådgivningen, afdeling SYD

Ansøgningsfrist: 04. august 2024

Som teamleder står du i spidsen for ca. 15 myndighedssocialrådgivere, hvor du har personaleansvaret samt ansvaret for den faglige udvikling og retning i teamet. I afdelingen vil der derudover være tilknyttet en fagspecialist, som varetager understøttelsen af sager til børn og ungeudvalget. Du bliver en del af et ledelsesteam på 8 teamledere, 5 afdelingsledere samt 1 centerchef.

SØG JOB

Teamleder til Center for Beskæftigelse og Borgerservice i Tårnby Kommune

Ansøgningsfrist: 06. august 2024

Du bliver en del af CBB (Center for Beskæftigelse og Borgerservice), som består af ca. 150 dygtige og dedikerede medarbejdere og ledere. I denne stilling har du både personale- og driftsansvaret. Du skal kunne balancere imellem leadership og management – evne kunsten i at balancere imellem styr på styringen og engageret følgeskab. Du skaber dit følgeskab via klar kommunikation, medarbejderinvolvering og fælles mål.

SØG JOB

Børne og ungerådgiver til Modtagelse i Familieafdelingen

Ansøgningsfrist: 14. august 2024

Du bliver sammen med dine kolleger forposten, når der modtages underretninger, som sikrer at borgerne og kollegerne mødes relevant og professionelt. Du har sammen med dine kollegaer ansvaret for at screene nye sager, med et særligt fokus på præcisering af sammenhængen mellem problemstilling og støttebehov samt inddragelsen af barnet eller den unge.

SØG JOB

Blå Kors Egåhus søger en socialrådgiver med teamkoordinatorfunktion

Ansøgningsfrist: 20. august 2024

Dine arbejdsopgaver som socialrådgiver vil omfatte målgruppeafklaring og indskrivning af nye beboere i henhold til Servicelovens §110. Du vil udarbejde udredninger i henhold til Socialstyrelsens faglige anbefalinger og samarbejde med beboeren og kontaktpersonen omkring beboerens mål for opholdet. Derudover skal du koordinere indsatser omkring beboeren og deltage i møder, der omhandler beboeren, både internt og eksternt, hvor det skønnes nødvendigt.

SØG JOB

Faglig Koordinator til Børne- og Ungemyndighedsområdet

Ansøgningsfrist: 11. august 2024

Som faglig koordinator bliver du den ene af to koordinatorer i Børn og Familierådgivningen. De faglige koordinatorers funktion og opgaver er primært at sikre den daglige drift i afdelingen i henhold til afdelingens strategi samt sikre progression i opgaveløsningen. Dette indebærer, at du i tæt samarbejde med lederen bidrager til at sikre den faglige kvalitet og udvikling af opgaveløsningen.

SØG JOB

Afdelingsleder med socialfaglig baggrund til Behandlingscenter Odense

Ansøgningsfrist: 11. august 2024

Som afdelingsleder skal du kunne holde fokus på kerneopgaven, sætte mål og prioritere såvel for afdelingen som for den enkelte medarbejder. Du skal være tydelig i din kommunikation, kunne sætte retning og skabe følgeskab. Ligeledes skal du kunne tolke og oversætte overordnede strategier til forståelige mål for din afdeling.

SØG JOB

Jobcenter Frederikssund søger en socialrådgiver/socialformidler

Ansøgningsfrist: 07. august 2024

Dine opgaver vil blandt andet være at deltage i visitationssamtaler og koordinere indsatserne omkring borgeren med interne og eksterne samarbejdspartnere. Du skal udarbejde rehabiliteringsplaner og etablere aktiviteter og virksomhedspraktikker for borgerne i samarbejde med virksomhedskonsulenter og beskæftigelsesmentorer. Derudover vil du sikre rettidighed og administration i forbindelse med sagsarbejdet.

SØG JOB

Fagcenter Børn og Familie søger socialkonsulent til Specialteamet

Ansøgningsfrist: 23. juli 2024

Dine arbejdsopgaver vil omfatte at facilitere og understøtte sagsprocesser og sagsskridt samt at støtte forandring og implementering af faglige tiltag, såsom skolefravær, TA, inddragelse og nye aktiviteter, der opstår i sagsarbejdet. Du vil foretage sagsgennemgange med medarbejderne og håndtere udviklingsopgaver baseret på udviklingsplanen fra task force-forløbet.

SØG JOB

Socialkoordinator til Center Avnstrup 

Ansøgningsfrist: 28. juli 2024

Dine opgaver vil være at medvirke til at identificere beboere med særlige behov og yde socialfaglig sparring til netværksmedarbejdere på centret. Du skal sikre tværfaglig koordinering af sociale indsatser og samarbejde med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere omkring sociale tiltag på centret, lokale skoler og daginstitutioner.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold