Social- og psykiatrifaglige medarbejdere til Sukkertoppen

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Som ansat i Birkeboligerne på Sukkertoppen er din opgave at skabe udvikling hos psykisk syge mennesker, så de bliver i stand til at øge deres selvstændighed og forfølge deres drømme og håb. Indsatsen foregår i et tværfagligt samarbejde med kompetente kolleger. Sukkertoppen arbejder målrettet med udvikling, indsatsplan, delmål og struktur, for at øge beboernes mestring og ressourcer.

SØG JOB

SOSU-hjælper til aftenvagt hos Æblehaven i Haarby

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

Hos Plejehjemmet Æblehaven finder du et mega fedt sammenhold, og de har masser af sjove øjeblikke med beboerne. Du får mulighed for faglig udvikling, og nej-hatten er smidt langt væk, når det kommer til nye idéer, for Æblehaven har masser af kampgejst! Du bliver én ud af fem aftenvagter, og du skal fungere selvstændigt i et af husene og skabe et godt og hjemligt miljø om aftenen sammen med beboerne.

SØG JOB

Sundhedsfaglig kollega til afløsning om aftenen hos Bofællesskabet Korsvang

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Kunne du tænke dig at være en del af en arbejdsplads, hvor du har mulighed for at gøre en forskel for borgerne? Trives du med alsidige opgaver, som varierer i kompleksitet, og hvor du har mulighed for at udfolde dine kompetencer? Vil du være en del af et team, hvor glæde og trivsel er de bærende elementer i hverdagen? Så glæder Bofællesskabet Korsvang sig til at møde netop dig.

SØG JOB

Teamleder til Pilebakken i Assens

Ansøgningsfrist: 25. februar 2024

Pilebakken søger en teamleder, der er praksisnær, dvs. som indgår i det daglige arbejde på afdelingen og herved får mere dybdegående kenskab til borgerne. Samt er let tilgængelig for medarbejderne i det daglige. Det er vigtigt, at du har borgerne i centrum, og har kendskab til denne målgruppe, så du sikrer, at der tilbydes den enkelte borger et målrettet kvalificeret tilbud i henhold til den enkeltes behov og med aktiv inddragelse af borgernes ressourcer og de pårørendes viden.

SØG JOB

Plejecenteret Carolineparken søger nattevagt

Ansøgningsfrist: 27. februar 2024

Som nattevagt på Plejecenteret Carolineparken får du et tværfagligt miljø med god mulighed for sparring. De tilbyder en arbejdsplads, hvor opgaverne forandres og giver nye udfordringer samt gode kollegaer og et positivt arbejdsmiljø. I nattevagterne er man en del af et team på i alt 3 nattevagter, hvoraf de 2 andre er ansat på plejeafdelingerne på Carolineparken.

SØG JOB

Konsulent til ambitiøs og nytænkende HR- og udviklingsafdeling

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Drømmer du om et job, hvor du hver dag gør en forskel, fordi du arbejder med så vigtige områder som HR, digitalisering, direktionsbetjening, arbejdsmiljø og projektledelse i en kommune med fuld fart på? Så har du lige nu mulighed for at komme med på holdet i Varde Kommunes HR- og udviklingsafdeling, hvor de ser det som deres fornemmeste opgave at understøtte arbejdet med at ruste hele organisationen til fremtidens muligheder og udfordringer.

SØG JOB

Pædagogisk nattevagt søges til botilbud i Herning

Ansøgningsfrist: 15. marts 2024

HabitusHuset i Herning søger en nattevagt til deres nattevagtsteam, som vil sikre trygge nætter for en af borgerne. Opgaverne om natten består i at motivere borgeren til at sove og støtter op, såfremt behovet opstår. Der er derudover dokumentering og enkelte øvrige praktiske opgaver. Teamets vigtigste opgave er at sikre en god nats søvn for borgeren, så de er klar til en ny dag.

SØG JOB

Pædagogisk eller sundhedsfaglig medarbejder til botilbud i Faxe Ladeplads for borgere med autismespektrum forstyrrelser

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Som pædagog hos HabitusHuset Sølyst, bliver du tilknyttet et fast team hvor I typisk arbejder med 1:1-normering omkring en borger med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Normeringen giver dig mulighed for at fordybe dig i arbejdet omkring den enkelte borger og arbejde målrettet med de pædagogiske strategier, som du har fastlagt i samarbejde med dit team.

SØG JOB

Bostedet Tjørnehøj søger dygtige kollegaer.

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Som Bostedet Tjørnehøjs nye kollega bidrager du også med stabilitet og nærvær, og du er selvfølgelig klar på at indgå i samarbejdet om både de pædagogiske og sundhedsorienterede opgaver, samt mindre rengøringsopgaver og personlig pleje hvor det er nødvendigt. Derudover har du lyst til at indgå i et autentisk og fordomsfrit møde med beboerne.

SØG JOB

Afdeling Grimstrupvej søger tilkaldevikarer til aften og/eller nat

Ansøgningsfrist: 18. marts 2024

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud, STU samt aflastningstilbud, vejledning og støtteopgaver. Du skal have lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen, og hjælpe beboerne i højst mulig grad i selvhjulpenhed og selvstændighed.

SØG JOB

Børne- og Ungerådgiver til Specialteam

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Du bliver den nye kollega i specialteamet, som primært arbejder med børn og unge, som er i målgruppen for handicapkompenserende ydelser. Børnene og de unge har betydelig, varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse. Teamet består af fem specialrådgivere inkl. dig. Du vil få din egen sagsstamme, som du er ansvarlig for, men vil have rig mulighed for at sparre med dit team.

SØG JOB

Bostedet Stentoft søger Socialt- og Sundhedsfaglige dag- og aftenvagter

Ansøgningsfrist: 31. marts 2024

På Stentoft bliver du en del af en ambitiøs og velkonsolideret privat virksomhed. Du får rig mulighed for at bruge din faglighed og udvikle dine kompetencer. De sørger for, at du bliver klædt godt på til opgaverne og de arbejder ud fra metoderne Recovery, MI, stemmehøring samt LA2 og medicinpædagogik, hvilket du som vores nye kollega vil blive introduceret til under din oplæring. De lægger vægt på at sikre et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk.

SØG JOB

HabitusHuset Børsholt søger medarbejdere til 3 nye solisttilbud

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Solisttillbuddenes indsats fokuserer på stressminimering, herunder minimering af frustration, for dels at højne borgers livskvalitet og samtidig undgå uhensigtsmæssig adfærd. Dette indebærer, at de tilbyder en række spændende faglige udfordringer for deres medarbejdere. Herunder udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplaner.

SØG JOB

Vågen nattevagt til botilbud Topasvænget

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Du vil blive den ene af et lille nattevagtsteam, som varetager borgernes behov i nattetimerne. Andre lettere forefaldende praktiske opgaver, samt hjælp i morgenoptag kan forekomme. De tilbyder en arbejdsplads i udvikling, hvor medarbejderne nyder tillid fra ledelsen. Der er et positivt og dynamisk arbejdsmiljø med gode muligheder for faglig sparring og personlig udvikling.

SØG JOB

To socialfaglige medarbejdere til dagvarmestue i Brønderslev

Ansøgningsfrist: 14. marts 2024

Varmestuen tilbyder et humørfyldt samarbejde med kollegaer fra både varmestue og familietilbud. De har et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og sikkerhed. Deres menneskesyn er rummeligt og vi møder mennesker der hvor de er – i øjenhøjde og uden krav om forandring. Du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i møder, supervision, temadage, faglige kurser mm. i Kirkens Korshærs regi.

SØG JOB

Botilbuddet Platanvej søger sundhedsfaglig eller pædagogisk medarbejder

Ansøgningsfrist: 11. marts 2024

De tilbyder et bosted og center i konstant udvikling med en god introduktion og sidemandsoplæring. Du vil arbejde sammen med dygtige og engagerede tværfaglige kolleger, der bidrager til faglig sparring og løbende supervision. Der er mulighed for at anvende både dine faglige og personlige kompetencer med gode chancer for faglig og personlig udvikling.

SØG JOB

Socialfaglig koordinerende sagsbehandler til Ungecenteret i Greve

Ansøgningsfrist: 07. marts 2024

Som koordinerende sagsbehandler for ressourceforløbsområdet er det din opgave at arbejde målrettet med beskæftigelses og socialfaglige vurderinger og indsatsplaner. Disse tilrettelægges efter indstilling fra rehabiliteringsteamet og sammen med den unge som er bevilget ressourceforløb. Dertil vil du sammen med dine 2 kolleger være sagsbehandler for unge som har behov for ydelser efter Serviceloven.

SØG JOB

Ambitiøs og udviklingsorienteret virksomhedskonsulent til beskæftigelsesområdet

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Som ny kollega vil du blandt andet skulle etablere og følge op på virksomhedspraktikker samt iværksætte afklaring af arbejdsevnen og sikre arbejdspladsfastholdelse der hvor der allerede er etableret småjobs og lønnede timer. Du vil skulle motivere borgere mod realistiske jobønsker og muligheder og matche deres kompetencer med virksomhedernes efterspørgsel.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold