Social- og psykiatrifaglige medarbejdere til Sukkertoppen

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Som ansat i Birkeboligerne på Sukkertoppen er din opgave at skabe udvikling hos psykisk syge mennesker, så de bliver i stand til at øge deres selvstændighed og forfølge deres drømme og håb. Indsatsen foregår i et tværfagligt samarbejde med kompetente kolleger. Sukkertoppen arbejder målrettet med udvikling, indsatsplan, delmål og struktur, for at øge beboernes mestring og ressourcer.

SØG JOB

SOSU-hjælper til aftenvagt hos Æblehaven i Haarby

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

Hos Plejehjemmet Æblehaven finder du et mega fedt sammenhold, og de har masser af sjove øjeblikke med beboerne. Du får mulighed for faglig udvikling, og nej-hatten er smidt langt væk, når det kommer til nye idéer, for Æblehaven har masser af kampgejst! Du bliver én ud af fem aftenvagter, og du skal fungere selvstændigt i et af husene og skabe et godt og hjemligt miljø om aftenen sammen med beboerne.

SØG JOB

Teamleder til Pilebakken i Assens

Ansøgningsfrist: 25. februar 2024

Pilebakken søger en teamleder, der er praksisnær, dvs. som indgår i det daglige arbejde på afdelingen og herved får mere dybdegående kenskab til borgerne. Samt er let tilgængelig for medarbejderne i det daglige. Det er vigtigt, at du har borgerne i centrum, og har kendskab til denne målgruppe, så du sikrer, at der tilbydes den enkelte borger et målrettet kvalificeret tilbud i henhold til den enkeltes behov og med aktiv inddragelse af borgernes ressourcer og de pårørendes viden.

SØG JOB

Plejecenteret Carolineparken søger nattevagt

Ansøgningsfrist: 27. februar 2024

Som nattevagt på Plejecenteret Carolineparken får du et tværfagligt miljø med god mulighed for sparring. De tilbyder en arbejdsplads, hvor opgaverne forandres og giver nye udfordringer samt gode kollegaer og et positivt arbejdsmiljø. I nattevagterne er man en del af et team på i alt 3 nattevagter, hvoraf de 2 andre er ansat på plejeafdelingerne på Carolineparken.

SØG JOB

Konsulent til ambitiøs og nytænkende HR- og udviklingsafdeling

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Drømmer du om et job, hvor du hver dag gør en forskel, fordi du arbejder med så vigtige områder som HR, digitalisering, direktionsbetjening, arbejdsmiljø og projektledelse i en kommune med fuld fart på? Så har du lige nu mulighed for at komme med på holdet i Varde Kommunes HR- og udviklingsafdeling, hvor de ser det som deres fornemmeste opgave at understøtte arbejdet med at ruste hele organisationen til fremtidens muligheder og udfordringer.

SØG JOB

Pædagogisk nattevagt søges til botilbud i Herning

Ansøgningsfrist: 15. marts 2024

HabitusHuset i Herning søger en nattevagt til deres nattevagtsteam, som vil sikre trygge nætter for en af borgerne. Opgaverne om natten består i at motivere borgeren til at sove og støtter op, såfremt behovet opstår. Der er derudover dokumentering og enkelte øvrige praktiske opgaver. Teamets vigtigste opgave er at sikre en god nats søvn for borgeren, så de er klar til en ny dag.

SØG JOB

To socialfaglige medarbejdere til dagvarmestue i Brønderslev

Ansøgningsfrist: 14. marts 2024

Dagvarmestuen i Brønderslev kan tilbyde et humørfyldt samarbejde med kollegaer fra både varmestue og familietilbud. De har et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og sikkerhed. Deres menneskesyn er rummeligt og de møder mennesker der hvor de er – i øjenhøjde og uden krav om forandring. Du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i møder, supervision, temadage, faglige kurser mm. i Kirkens Korshærs regi.

SØG JOB

Pædagogisk assistent eller erfaren omsorgsmedhjælper til Ungekollegiet

Ansøgningsfrist: 07. marts 2024

Har du lyst til at gøre en forskel og være en del af en ambitiøs arbejdsplads med fokus på kvalitet for borgerne, så kan denne stilling være noget for dig. Stillingen er midlertidig og løber fra 1. maj 2024 til og med 31. marts 2025. Den er på 30 timer med mulighed for ekstra timer. Ungekollegiet er et botilbud for unge med bl.a. nedsat funktionsevne, autisme eller psykiatriske udfordringer.

SØG JOB

Socialfaglige medarbejdere søges til socialpsykiatrien hos Center for socialpædagogisk vejledning og væresteder i Kolding Kommune

Ansøgningsfrist: 08. marts 2024

Som socialfaglig medarbejder yder du socialpædagogisk støtte til selvstændigt boende voksne i eget hjem rundt omkring i Kolding Kommune efter Servicelovens § 85. Samtaler vil også kunne forekomme på Låsbyhøj, eller hvor borgeren er tilpas med at mødes. Du støtter borgeren i at finde styrker, ressourcer og egne positive egenskaberforløb.

SØG JOB

Medarbejdere til Værestedet Væksthuset

Ansøgningsfrist: 28. februar 2024

På Væksthuset tilbyder de dig muligheden for at blive en del af et engageret team, hvor du kan samarbejde med dedikerede kollegaer. Her har du også mulighed for at deltage i skabelsen af aktiviteter og indhold i vores tilbud sammen med både borgere og kollegaer. De tilbyder supervision og spændende alsidige opgaver omkring og med borgerne. Din opgave vil være at facilitere processer, der hjælper borgerne med at tage ansvar for løsningen af opgaver i fællesskabet.

SØG JOB

Social- og sundhedshjælperelever

Ansøgningsfrist: 05. april 2024

Haderslev Kommune tilbyder voksen elevløn i hele uddannelsesforløbet i overensstemmelse med gældende regler. Du vil blive tilknyttet spændende læresteder rundt om i kommunen, hvor du vil have fuldtidsbeskæftigede vejledere til at støtte dig. Der er også mulighed for at lære gennem simulation. Hos os prioriterer vi eleverne højt, og vores arbejdsfællesskab arbejder rehabiliterende.

SØG JOB

Aarhus Kommune søger medarbejdere i Job Og Handicap

Ansøgningsfrist: 13. marts 2024

I din rolle som kvalitetsmedarbejder vil du være involveret i en række opgaver, herunder at støtte både centerchefer og afdelingsledere i monitoreringen og udviklingen af kvaliteten på vores tilbud. Du vil også være med til at understøtte samarbejdet med Socialtilsyn Midt og arbejde på at skabe læring fra praksis samt proaktivt implementere kvalitetstiltag på botilbuddene.

SØG JOB

Familieaflastningskoordinator og Familiebehandler

Ansøgningsfrist: 23. februar 2024

Som Familiebehandler, vil din opgaveportefølje bestå af samtaler med sårbare børn og unge, individuel, par – og familiesamtaler. Rådgivnings- og vejledningsforløb til forældre med børn med diagnosticeret handicap, sorg- og krisearbejde samt deltage i forskellige gruppetilbud til familierne. Der arbejdes ud fra en systemisk og anerkendende tilgang og tilbyder metodefrihed.

SØG JOB

Erfaren Rusmiddelbehandler søges til fast stilling i Rusmiddelcenter Syddjurs.

Ansøgningsfrist: 23. februar 2024

I rollen indebærer arbejdsopgaverne varetagelse af individuelle forløb baseret på borgerens behandlingsplan. Du skal være indstillet på, at der kan forekomme forandringer i arbejdsopgaverne. Desuden arbejder du ud fra veldokumenterede metoder og tilgange inden for rusmiddelbehandling. Dette inkluderer udarbejdelse af statusbeskrivelser, journalisering i Sensum One og lignende opgaver.

SØG JOB

Jobkonsulent til Sygefravær og Jobfastholdelse

Ansøgningsfrist: 06. marts 2024

Som jobkonsulent får du mulighed for at spille en central rolle i borgerens rejse. Her bliver din løsningsfokuserede tilgang, og evne til at inddrage både borger og virksomhed i dialog, af afgørende betydning for at finde de bedste og mest holdbare løsninger for begge parter. Du får en plads i et team med høje ambitioner, hvor man forventes at indgå i et positivt og forpligtigende samspil med sine kolleger.

SØG JOB

HabitusHusene Børsholt søger daglig leder til kommende tilbud

Ansøgningsfrist: 24. februar 2024

Du skal som daglig leder have modet og lysten til at fortsætte og videreudvikle på de allerede gode forandringer, der er i gang. Når Glimsholt er fuldt belagt forventes lederskab for en personalegruppe på ca. 30 medarbejdere. Der er højt til loftet, og de har sammen med lokalt SU mange ideer til, hvordan de kan blive endnu bedre; både i ledelsesteamet og i de enkelte teams.

SØG JOB

Koordinerende beskæftigelsesrådgiver til Ressourceteamet – Jobafklaring, i Jobcenter Esbjerg.

Ansøgningsfrist: 23. februar 2024

I din rolle vil dine primære opgaver omfatte at arbejde tæt sammen med borgeren for at fastholde den røde tråd og implementere de indsatser, der er aftalt under borgerens møde med rehabiliteringsteamet, samtidig med at du er opmærksom på andre relevante tilbud for borgeren. Du vil også være ansvarlig for at koordinere og sikre en helhedsorienteret og tværfaglig indsats for borgeren.

SØG JOB

Lærernes a-kasse i Esbjerg søger engageret Job- & karrierekonsulent

Ansøgningsfrist: 04. marts 2024

I samarbejde med dine kollegaer understøtter du a-kassens målsætning om at sikre personlig betjening af alle medlemmer. Den målsætning understøttes blandt andet ved at tilbyde alle medlemmer et personligt hold af konsulenter. Tre konsulenter med hver deres speciale. Det kaldes for ”MIT Hold”. Der stræbes efter, at medlemmet altid bliver mødt af en konsulent fra ”MIT Hold”.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold