Børne- og ungehjemmet Nordstjernen søger leder

Ansøgningsfrist: 13. august 2024

De tilbyder et spændende job med variation og en unik mulighed for at understøtte og motivere engagerede, veluddannede medarbejdere i deres kerneopgave. I Center for Børn og Unge er der et målrettet fokus på tværfagligt samarbejde, og dette vil være et centralt indsatsområde i de kommende år. Nordstjernen er et hyggeligt hus i et hyggeligt center med overskuelige rammer, hvor alle kender hinanden på tværs af enhederne.

SØG JOB

Teamleder til Børn og Familierådgivningen, afdeling SYD

Ansøgningsfrist: 04. august 2024

Som teamleder står du i spidsen for ca. 15 myndighedssocialrådgivere, hvor du har personaleansvaret samt ansvaret for den faglige udvikling og retning i teamet. I afdelingen vil der derudover være tilknyttet en fagspecialist, som varetager understøttelsen af sager til børn og ungeudvalget. Du bliver en del af et ledelsesteam på 8 teamledere, 5 afdelingsledere samt 1 centerchef.

SØG JOB

Teamleder til Center for Beskæftigelse og Borgerservice i Tårnby Kommune

Ansøgningsfrist: 06. august 2024

Du bliver en del af CBB (Center for Beskæftigelse og Borgerservice), som består af ca. 150 dygtige og dedikerede medarbejdere og ledere. I denne stilling har du både personale- og driftsansvaret. Du skal kunne balancere imellem leadership og management – evne kunsten i at balancere imellem styr på styringen og engageret følgeskab. Du skaber dit følgeskab via klar kommunikation, medarbejderinvolvering og fælles mål.

SØG JOB

Afdelingsleder med socialfaglig baggrund til Behandlingscenter Odense

Ansøgningsfrist: 11. august 2024

Som afdelingsleder skal du kunne holde fokus på kerneopgaven, sætte mål og prioritere såvel for afdelingen som for den enkelte medarbejder. Du skal være tydelig i din kommunikation, kunne sætte retning og skabe følgeskab. Ligeledes skal du kunne tolke og oversætte overordnede strategier til forståelige mål for din afdeling.

SØG JOB

Ny afdelingsleder til Skottegårdsskolens SFO

Ansøgningsfrist: 31. juli 2024

I Lillerød børnehus kan du dykke ned i den pædagogiske verden, udforske børns univers og dele viden med dygtige kollegaer. Beliggende i et naturskønt område, omgivet af duften af regn og varmen fra solen, skaber de ideelle rammer for udviklende børnemiljøer. Der er fokus på høj faglighed og intens sparring, og arbejdsmiljøet er både dejligt og varmt med en god portion humor.

SØG JOB

Områdeleder i Dagtilbudsområde Nord

Ansøgningsfrist: 02. august 2024

Som områdeleder vil du få det overordnede ansvar for Dagtilbudsområde Nord, som omfatter en dagpleje med cirka 26 dagplejere, en vuggestue, fire børnehaver og fire aldersintegrerede børnehuse for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbudsområde Nord er præget af en engageret forældrebestyrelse, der aktivt arbejder for at finde bæredygtige løsninger og bidrage til områdets udvikling.

SØG JOB

Institutionsleder til Daginstitutionen Funder

Ansøgningsfrist: 04. august 2024

Som institutionsleder vil du være en integreret del af det strategiske arbejde for dagtilbud i Silkeborg Kommune. Du bliver tilknyttet et ledernetværk, som faciliteres af HR-konsulenter, der støtter dig i din rolle. Der vil være mulighed for at deltage i faglige temadage for ledere samt en årlig lederkonference, hvor du kan udveksle erfaringer og lære nyt.

SØG JOB

Pædagogisk leder til Solsikken i Gislinge

Ansøgningsfrist: 07. august 2024

I Solsikken Børnehus er der både mulighed for fællesskab og plads til at sætte sit lokale præg. Børnehuset har et solidt pædagogisk fundament og en personalegruppe, der formår at se både det enkelte barn og den samlede børnegruppe. En anerkendende tilgang til børn, forældre og samarbejdspartnere er en selvfølgelighed, og der lægges vægt på nysgerrighed og en naturlig lyst til fortsat udvikling.

SØG JOB

AFDELINGSLEDER TIL SORAS STØTTE OG SAMVÆR

Ansøgningsfrist: 09. august 2024

Området er i rivende udvikling og vi har derfor behov for at styrke ledelsen med yderligere ledelseskræfter. Du bliver en del af et lederteam i Soras bestående af tre ledere. De har et stærkt udviklingsorienteret fokus og arbejder i øjeblikket med en ny organisering i Soras, en ny model for flow i Soras fra indskrivning til udskrivning og implementering af nye støtteformer, herunder gruppebaseret støtte og digital støtte.

SØG JOB

Daglig leder til Reden Aarhus

Ansøgningsfrist: 05. august 2024

Reden Aarhus har været i en udvikling og vækst, hvor de løbende har været i faglig proces omkring kerneopgaven, den fælles kurs og de faglige tilgange og metoder. Reden Aarhus er derfor et fagligt stærkt og kompetent tværgående tilbud, med fjorten dygtige medarbejdere, der dagligt yder omsorg- og relations arbejde, rådgivning, sagsbehandling, sundhedsydelser, opsøgende arbejde og forebyggende indsatser.

SØG JOB

Børnehaveklasseleder søges til en lille 0.kl på Vejlefjordskolen

,

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Du kan forvente at møde kolleger, som er dedikerede i deres arbejde, som bakker hinanden op i deres arbejde med eleverne, og som inspirerer til udvikling. Du får let adgang til en ledelse, som gerne lytter, som udvikler visioner sammen med lærerne, og som deltager engageret i din dagligdag på skolen. Vejlefjordskolens beliggenhed ved fjord og skov er helt unik, og de bruger deres omgivelser og gode faciliteter så meget, som de kan.

SØG JOB

Områdeleder til Danmarks førende specialtilbud for udsatte børn og unge

Ansøgningsfrist: 31. juli 2024

Som områdeleder bliver du en del af et hold på fire personer, der udgør områdeledelsen for Specialområde Børn og Unge. Det er afgørende, at du kan levere mod- og medspil ind i dette team, så områdeledelsen både er samstemt og åben i dialogen med ledere og andre nøglepersoner i SBU. Sammen med dine tre kolleger i områdeledelsen er du med til at sætte retning for organisationens omkring 500 medarbejdere.

SØG JOB

DAGTILBUDSLEDER TIL HASLE DAGTILBUD

Ansøgningsfrist: 13. august 2024

Som dagtilbudsleder har du fokus på den samlede ledelsesopgave. Du har ansvar for at skabe rammer og vilkår for en pædagogiske praksis med et højt fagligt niveau i dagtilbuddet i overensstemmelse med Dagtilbudsloven og Børn og Unges / Aarhus Kommunes politikker. Du skal sikre den daglige drift og står i spidsen for at udvikle den pædagogiske praksis gennem klare prioriteringer, tydelige målsætninger og løbende kvalitetsopfølgning.

SØG JOB

Faggruppeleder til PPR, Børn og Læring

Ansøgningsfrist: 13. august 2024

I samarbejde med dagtilbud, skoler, Familieafdelingen og andre relevante aktører skal de fremme børn og unges muligheder for at deltage i fællesskaber samt opleve udvikling og trivsel. Som faggruppeleder bliver du en nøglespiller i indsatsen for at sikre høj kvalitet i dagtilbud og skoler samt praksisnær rådgivning og vejledning til de fagprofessionelle, der arbejder med tilrettelæggelse af gode betingelser for børns læring og trivsel.

SØG JOB

KRAGELUNDSKOLENS SØGER PÆDAGOGISK LEDER FOR 0. – 1. ÅRGANG OG SFO

Ansøgningsfrist: 12. august 2024

Du vil stå i spidsen for både en erfaren medarbejdergruppe, der stræber efter at levere kvalitetsundervisning til eleverne, samt en veldrevet SFO, hvor fællesskabende aktiviteter og fri leg er i fokus. På skolen vil du møde engagerede og ressourcestærke forældre, der aktivt bidrager og involverer sig, samtidig med at de stiller høje krav til vores faglige og pædagogiske arbejde.

SØG JOB

Hillerød Kommune søger erfaren og visionær leder til PPR

Ansøgningsfrist: 06. august 2024

De tilbyder en spændende arbejdsplads med dedikerede medarbejdere og lederkolleger, hvor der er høj faglighed og plads til sociale aktiviteter. Der er stor fleksibilitet, og der er et fællesskab, hvor man aldrig står alene med udfordringerne, da ledelse ses som en fælles opgave. Arbejdspladsen har et anerkendende syn på børn og unge og prioriterer at understøtte lærings- og undervisningsmiljøer.

SØG JOB

Krogårdskolen søger børnehaveklasseleder

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Du kommer til at indgå i et team omkring de tre børnehaveklasser, hvor fællesskab, engagement, faglighed og ikke mindst relationskompetence er nøgleord. Som ny kollega på Krogårdskolen bliver du en del af en aktiv skole og SFO med et godt fællesskab, fantastiske omgivelser, hvor de har et godt nærmiljø, gode faciliteter og et velfungerende pædagog-/lærersamarbejde.

SØG JOB

Socialfaglig koordinator til Børn, Unge og Familier i Brøndby Kommune

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Som socialfaglig koordinator i Børn, Unge og Familier i Brøndby Kommune vil dine ansvarsområder være at understøtte den faglige udvikling i afdelingen, herunder at varetage den daglige faglige sparring med Børne- og ungerådgiverne, deltage i møder med borgere, varetage faglig sparring på faggruppemøder, lave sags gennemgange med Børne- og ungerådgiverne og være tovholder for det nye KIT forløb.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold