Afdelingsleder til Magnoliegården

Ansøgningsfrist: 02. april 2024

Magnoliegården tilbyder et organisatorisk miljø med højt til loftet og en rigtig god stemning. Medarbejderne og kollegerne er positive og engagerede. Her får du mulighed for ledelsesfaglig og personlig udvikling i et professionelt behandlingsmiljø. Du vil være en del af et ledelsesteam, der prioriterer daglig sparring og samtaler om ledelse.

SØG JOB

VISO søger en skarp og engageret leder til team voksen

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Du bliver leder for Team Voksen og indgår som en del af den samlede ledergruppe, som består af to kontorchefer og fire ledere. Ledelsesteamet arbejder tæt sammen om de mange tværgående opgaver og har fokus på et tæt samspil om de centrale udfordringer inden for ledelse af personale, fagområder og strategi. Du skal lede et team af 14 engagerede og ambitiøse socialfaglige konsulenter

SØG JOB

Græsbakken søger en pædagogisk leder

Ansøgningsfrist: 06. marts 2024

Du bliver pædagogisk leder i en lille institution med en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper. Personalet er begejstrede for børnene og det pædagogiske arbejde med dem. Din primære opgave er ledelse. Du vil have timer på gulvet i samspil med børn og personalet – det indblik du får her, bruger du aktivt i din ledelse. Alle kender alle i huset, og de er stolte af den måde, hvorpå de bruger hinanden fagligt og menneskeligt.

SØG JOB

Agerbækhuse søger en udviklingsorienteret afdelingsleder

Ansøgningsfrist: 13. marts 2024

Som afdelingsleder hos Agerbækhusene vil det være din opgave at skabe rammerne for medarbejderne til at løse kerneopgaven med høj kvalitet. Du vil få et job med indflydelse på eget arbejde og med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Du vil få et tæt samarbejde og faglig sparring med resten af ledelsen. Arbejdsmiljøet er imødekommende, socialt og uformelt med dygtige og hjælpsomme kolleger.

LÆS MERE

Lær for Livet søger projektleder

Ansøgningsfrist: 03. marts 2024

Som projektleder i Lær for Livet bliver du en del af et team, der arbejder med at udvikle og planlægge aktiviteter og fællesskaber for børn og unge. Du får mulighed for at eksekvere i tæt samarbejde med et stærkt team bestående af en teamleder, en projektleder og to konsulenter. Hele sekretariatet består af 28 ansatte i alt, der arbejder sammen om skabe de bedste forudsætninger for børn og unges læring, livsduelighed og fællesskaber.

SØG JOB

Daglig pædagogisk leder til Børnehuset Midgård

Ansøgningsfrist: 19. marts 2024

Som daglig pædagogisk leder i Midgård får du ansvar for den faglig ledelse, personaleledelse, strategisk ledelse og driftsledelse. Du vil få et job med stor alsidighed og betydelig indflydelse på formningen af fremtidens Midgård. Her kan du træde ind i et ledelsesteam bestående af både erfarne og nye ledere, hvor du aktivt kan deltage i at sætte retning i et renoveret og udvidet børnehus med moderne faciliteter.

SØG JOB

Vuggestuen Gl. Skovvej søger Afdelingsleder

Ansøgningsfrist: 14. marts 2024

Som afdelingsleder skal du være med til at opbygge et nyt ledelsesteam bestående af leder, souschef og dig. Det betyder, at du vil få mulighed for at være med til, sammen med leder og souschef, at udvikle indholdet og sætte præg på, hvordan vi fordeler de ledelsesmæssige arbejdsopgaver imellem os. Du vil derfor også have 1 ugentlig administrativ dag, hvor du har mulighed for at løse dine ledelsesmæssige ansvarsopgaver.

SØG JOB

Fritidsklubben Folehaven søger pædagog med lyst til ledelse

Ansøgningsfrist: 04. marts 2024

Du vil blive en del af et unikt fritidscenter, hvor der er brug for nye ideer, og hvor du vil opleve at få opbakning kollegialt, ledelsesmæssigt og økonomisk. I Folehaven vil du opleve at have et stort råderum og du kan selv være med til at planlægge store dele af din arbejdstid, samt masser af tillid, men at der fra kollegaer og ledelse også forventes, at der tages ansvar og at aftaler bliver overholdt og opgaver bliver løst.

SØG JOB

Strandskolen i Karlslunde søger indskolingsleder

Ansøgningsfrist: 07. marts 2024

I stillingen får du muligheden for at præge en skole i spændende udvikling inden for pædagogik og fysiske rammer. Ledelse praktiseres tæt på, og der er rig mulighed for indflydelse på egne opgaver. Jobbet indebærer ledelse og udvikling af dygtige medarbejdere med fokus på læringsprocesser tilpasset børns individuelle potentialer.

SØG JOB

Chef til Forløb Sindslidelse i Ældre- og Handicapforvaltningen

Ansøgningsfrist: 10. marts 2024

Som chef for Forløb Sindslidelse er du overordnet ansvarlig for hele forløbet, budget- og regnskabsområdet og den effekt jeres arbejde skaber hos borgerne. Det er dit ansvar, at forløbet og rehabiliteringslederne gennem effektive indsatser og metoder har et kontinuerligt fokus på at optimere og udvikle driftsområdet. Du får ansvaret for at lede og udvikle de nuværende ledere.

SØG JOB

Modtagelsen på Herberg i Hillerødgade søger teamleder

Ansøgningsfrist: 05. marts 2024

Din stilling er delt imellem ledelse og et tæt beboerrettet arbejde. Med samarbejdspartnere skal du sikre hjælp til at opstarte og opretholde forsørgelsesgrundlag for de unge, oprette kontakt til psykiatri og rusmiddelbehandling, udføre følgeopgaver, samt skabe kontakt til kommunens hjemløseenhed og andre relevante tilbud.

SØG JOB

Ophold på Herberg i Hillerødgade søger teamleder

Ansøgningsfrist: 05. marts 2024

Du skal i tæt samarbejde med beboeren finde frem til en anbefaling af en mere permanent boligform end herberget. Din stilling er delt imellem ledelse og et tæt beboerrettet arbejde. Med samarbejdspartnere skal du sikre hjælp til at opstarte og opretholde forsørgelsesgrundlag for de unge, oprette kontakt til psykiatri og rusmiddelbehandling, udføre følgeopgaver, samt skabe kontakt til kommunens hjemløseenhed og andre relevante tilbud.

SØG JOB

Ungetilbuddet på Herberg i Hillerødgade søger teamleder

Ansøgningsfrist: 05. marts 2024

Fokus i denne stilling vil være at sikre deltagelse i fællesskaber og forbedre livskvaliteten for de unge. Din stilling er delt imellem ledelse og et tæt beboerrettet arbejde. Med samarbejdspartnere skal du sikre hjælp til at opstarte og opretholde forsørgelsesgrundlag for de unge, oprette kontakt til psykiatri og rusmiddelbehandling, udføre følgeopgaver, samt skabe kontakt til kommunens hjemløseenhed og andre relevante tilbud.

SØG JOB

HabitusHusene Børsholt søger daglig leder til kommende tilbud

Ansøgningsfrist: 24. februar 2024

Du skal som daglig leder have modet og lysten til at fortsætte og videreudvikle på de allerede gode forandringer, der er i gang. Når Glimsholt er fuldt belagt forventes lederskab for en personalegruppe på ca. 30 medarbejdere. Der er højt til loftet, og de har sammen med lokalt SU mange ideer til, hvordan de kan blive endnu bedre; både i ledelsesteamet og i de enkelte teams.

SØG JOB

Daglig leder søges til pædagogisk botilbud i Faxe Ladeplads

Ansøgningsfrist: 05. marts 2024

Botilbuddet søger en daglig leder til at støtte op om den komplekse pædagogiske opgave. Dette fordrer, at du har lyst til at lære botilbuddets borgere og deres hverdag at kende. Du vil være en rolig støtte og samarbejdspartner for medarbejderne i de mange opgaver og beslutninger, der knytter sig til deres professionelle hverdag. Hvis du selv har erfaring med botilbuddets målgruppe i praksis, vil det være en stor fordel.

SØG JOB

Landsbyordningen Mørkøv Børnehus og Kildebjergskolen ansætter ressourceleder

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

Som ressourceleder træder du ind i en helt nyoprettet stilling. Du får en rolle, der med garanti vil udfordre og udvikle din faglighed og dit virke som menneske, og som løfter dig ind i både Mørkøv Børnehus og Kildebjergskolen. Du bliver en handlingsparat, vejledende og motiverende aktør i Mørkøvs nye landsbyordning, der i tæt samarbejde med koordinatoren af ressourceteamet og et team af ressourcemedarbejdere, samarbejder om det gode børne – ungeliv.

SØG JOB

Assisterende lederstilling hos Dagtilbud Hatting

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Du vil blive fuldtids-assisterende leder i samarbejde med dagtilbudslederen. Du skal sammen med dagtilbudslederen have lyst til at understøtte det pædagogiske læringsmiljø og skabe god ledelse i et energisk, humoristisk og velreflekteret miljø. Du vil få rig mulighed for at være tæt på den pædagogiske praksis i hverdagen. Dette indeholder bl.a. at være tovholder på indsatser omkring børn og sparring med personalet og eksterne samarbejdspartnere.

SØG JOB

Novavi søger Enhedsleder til KRIM Syddanmark

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Du vil blive en central og samlende figur i behandlerteamet, hvor Novavi forventer stor forståelse og indsigt i behandlingsopgaven og en personaleledelsesstil, der bygger på tillid, samarbejde, åbenhed og respekt. Der forventes en fastlagt mødestruktur i Renbæk fængsel minimum 2 – 3 dage ugentligt, hvor deltagelse i udviklings- og behandlingsmøder er højt prioriteret. Fremmøde i arresterne vil variere og primært tage afsæt i diverse samarbejdsmøder.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold