Bosted i Gladsaxe søger pædagog

Ansøgningsfrist: 15. marts 2024

Du skal være med til at sørge for at give borgerne tilbud om et sundt og værdigt liv med muligheden for at leve et så selvstændigt liv som muligt. De tilbyder en arbejdsplads med kollegaer, der er engagerede og hjælpsomme, og hvor du kan se frem til faglige udfordringer. Du får ansvar for pædagogiske, sundhedsfaglige og administrative opgaver og bliver en del af et arbejdsfællesskab, hvor alle stræber efter at skabe et godt arbejdsmiljø.

SØG JOB

Piletræet søger pædagog

Ansøgningsfrist: 01. april 2024

Hos Piletræet søger de en kollega, der kan organisere, sparre og sætte pædagogiske kompetencer i spil, i spændet mellem egen faglighed og med åbenhed overfor de ideer, og den kultur de har bygget deres pædagogik op omkring. Samtidig lægger de vægt på kolleger, der kan og vil bidrage til en kultur med omsorg og ansvarlighed overfor hinanden.

SØG JOB

Gladsaxe Handicaptilbud søger pædagoger og SSA’er

Ansøgningsfrist: 12. marts 2024

Botilbuddets værdimæssige afsæt er, at borgeren, uanset handicap og ressourcer er i fokus, med udgangspunkt i de rehabiliterende principper. De vægter alle aspekter af borgerens liv. Det betyder, at du skal være med til at sørge for at give borgerne tilbud om et sundt og værdigt liv, at de får mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt og ikke mindst, at de modtager varierede tilbud om aktiviteter i det sociale fællesskab.

SØG JOB

Børnehuset Vestre Bygade 31 søger en pædagog til vuggestuen

Ansøgningsfrist: 01. april 2024

Du vil indgå i et børnehus med gode forudsætninger for at opbygge relationer på tværs i huset. Det er en dynamisk arbejdsplads med engagerede kolleger, hvor de får mulighed for at påvirke børnenes trivsel og udvikling. Der er fokus på løbende faglig udvikling og træning, og der er plads til dine ideer og visioner. Ledelsen er tæt på, med en souschef og en afdelingsleder i børnehuset, hvor der er åben adgang til sparring og hjælp.

SØG JOB

Bostedet Chr. X´s Allé søger socialpædagog

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Bostedet Chr. X´s Allé og Magnetens Boenheder søger én nærværende og autentisk (social)pædagog, som vil være med til at skabe gode rammer for en gruppe voksne beboere. De vægter en høj grad af medarbejderinddragelse fx under ugentlige teammøder og i nedsatte faglige udvalg, og de har fokus på at medarbejderne får relevant kompetenceudvikling, som understøtter deres faglige kompetencer til at løse kerneopgaven.

SØG JOB

Skærmet botilbud søger pædagog

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

I stillingen kommer du til at arbejde både pædagogisk og sundhedsfagligt med at guide og at støtte beboeren i dagens almindelige gøremål. Du vil således i løbet af en arbejdsdag støtte beboeren i hverdagsrutiner som fx madlavning, tandbørstning eller konditionstræning og i fælles aktiviteter såsom samvær i lejlighed eller aktivitetsrummet, ture ud af huset og filmhygge.

SØG JOB

Bostedet Chr. X´s Allé søger socialfaglig medarbejder

Ansøgningsfrist: 25. februar 2024

I stillingen kommer du til at arbejde både pædagogisk og sundhedsfagligt med at støtte og guide beboerne med almindelige daglige gøremål i det døgndækkede botilbud. Imens beboerne er i dagtilbud ordner du og medarbejderne praktiske opgaver i hjemmet, sørger for at dokumentere det pædagogiske arbejde, og afholder møder med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

SØG JOB

Skærmet botilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune søger nattevagt

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

I stillingen bliver en del af en organisation, der er rig på fremtidige muligheder for at udvikle dig og din faglige interesse. I det skærmede botilbud sørger de for en grundig sidemandsoplæring i forhold til dit arbejde med beboeren. Derudover udvikler organisationen løbende deres faglighed igennem faste teammøder med fokus på faglige refleksioner, regelmæssig supervision og relevante kurser.

SØG JOB

Region Hovedstaden søger konsulent til vagtplanlægning på det sociale område

Ansøgningsfrist: 20. februar 2024

I stillingen skal du løse vagtplanlægningen for en gruppe af vores bo-, dag- og behandlingstilbud. Du bliver en del af en enhed, der har eksisteret siden januar 2023, hvor du skal arbejde tæt sammen med kolleger. Der vil være dage, hvor du løser opgaven på tilbuddet og dage, hvor du sidder sammen med dit team. Du skal derfor have lyst til en afvekslende hverdag, som du selv er med til at planlægge, og hvor du arbejder på forskellige matrikler – også hjemmefra.

SØG JOB

Bakkehuset søger socialpædagog

Ansøgningsfrist: 13. marts 2024

Bakkehuset udvider deres team, og mangler derfor pædagog. Bakkehuset er et §108 botilbud, for voksne med diagnoser indenfor ASF og med nedsat funktionsevne. Der er mulighed for sparring med sundhedsfaglig og pædagogisk vejleder i dagligdagen. Alle beboere har behov for personlig støtte og omsorg, tilpasset den enkeltes behov og funktionsevne. Herunder kan hjælp til personlig pleje forekomme.

SØG JOB

Klub Syd søger pædagog

Ansøgningsfrist: 14. marts 2024

Stillingen rummer opgaver som, overgange fra fritidsklub, samt mulige kontaktpersonopgave. Vi har et velfungerende samarbejde med distriktets skoler og der vil derfor være begrænsede opgaver der rækker ind i skoletiden. De kan tilbyde en spændende og faglig udfordrende arbejdsplads med vægt på kollegial sparring i en nærværende og engageret personalegruppe.

SØG JOB

Behandlings- og undervisningstilbuddet Askevænget søger pædagog

Ansøgningsfrist: 13. marts 2024

Askevænget søger en engageret, fagligt velforankret og kreativ pædagog, som vil være med til at udvikle Askevænget og sætte sit præg på retningen og hverdagen. Hverdagen udfolder sig i et højt specialiseret og fagligt funderet miljø, hvor samarbejde og humor vægtes højt. Der er plads til kreativitet og nytænkning i løsningen af de mangeartede opgaver.

SØG JOB

Pædagoger til gruppeordning på Vallensbæk Skole

Ansøgningsfrist: 27. februar 2024

Vallensbæk Skole søger to pædagoger til deres gruppeordning, gerne med speciale inden for specialpædagogik. De tilbyder et miljø med fokus på supervision, faglig udvikling, og klare ambitioner med høj faglighed. Arbejdsmiljøet præges af engagerede kolleger og velfungerende teamsamarbejde. Vallensbæk Skole er derudover en medarbejderarbejdsplads med gode faciliteter og glædesfyldte udeområder.

SØG JOB

Koordinerende sagsbehandler til Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

Dine arbejdsopgaver inkluderer at afholde de lovpligtige jobsamtaler med borgerne samt iværksætte de lovpligtige aktiveringstilbud i samarbejde med dem. Du vil også være ansvarlig for at udarbejde den forberedende del af rehabiliteringsplanen i samarbejde med borgerne og samarbejde med vores interne virksomhedskonsulent for at få borgerne i ordinære timer.

SØG JOB

Mødeleder/koordinator søges til Rehabiliteringsteam i Center for Beskæftigelse og Borgerservice

Ansøgningsfrist: 11. marts 2024

Dine arbejdsopgaver inkluderer at fungere som fast mødeleder sammen med din kollega på 1-2 møder i rehabiliteringsteamet om ugen, hvor I også fungerer som backup for hinanden ved fravær. Du har ansvaret for at kvalitetssikre materialet, før borgerens sag sættes på dagsordenen, og du skal give faglig sparring til medarbejdere, der har behov for at drøfte tvivlsspørgsmål.

SØG JOB

To kontaktpersoner til Botilbud Hornemanns Vænge

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Hornemanns Vænge kan tilbyde en dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor du har mulighed for at være med til at forme og påvirke. Du vil blive en del af en meget engageret og fagligt kompetent medarbejdergruppe. Arbejdstiderne er attraktive med kun arbejde hver tredje weekend samt dag- og aftenvagter. Du vil opleve en spændende arbejdsdag med mange alsidige opgaver og inspirerende tværfagligt samarbejde med kolleger og ledelse.

SØG JOB

Sagsbehandler til Team Job & Helbred

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Job og Helbred er en del af Center for Beskæftigelse og Borgerservice i Tårnby Kommune. I teamet findes 21 medarbejdere. Som sagsbehandler vil dine opgaver inkludere sagsbehandling af sygedagpenge og jobafklaringsforløbssager samt afholdelse af lovpligtige opfølgningssamtaler. Du vil løbende skulle tage stilling til sygedagpengelovens §§ 7 og 27 og arbejde tæt sammen med virksomheder med henblik på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

SØG JOB

Socialfaglig medarbejder til værested for socialt udsatte

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Kan du møde mennesket i øjenhøjde, med omsorg, nærvær og respekt og ikke stille krav om forandring? Du kommer til at løfte mange forskelligartede opgaver. Ud over samvær, støttende samtaler og opgaverne omkring fælles måltider, er der mange praktiske opgaver i og omkring huset som du bliver involveret i. Derudover kommer du til at løfte administrative opgaver i forhold til samarbejder med myndigheder og eksterne samarbejdspartner.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold