Rådgivning og Sociale Indsatser søger medarbejder til Hjemløseindsatsen i Tårnby Kommune

Ansøgningsfrist: 13. marts 2024

Opgaver, som der skal varetages, inkluderer rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Der skal også koordineres indsatsen for kommunens hjemløse samt foretages udredninger, faglige vurderinger og træffes myndighedsafgørelser. Der vil være lettere opsøgende arbejde i tæt samarbejde med de to medarbejdere i CTI/ICM indsatsen og sikring af, at hjemløse får en tidlig indsats samt opfølgning af borgerens ophold på forsorgshjem.

SØG JOB

To socialfaglige medarbejdere til dagvarmestue i Brønderslev

Ansøgningsfrist: 14. marts 2024

Dagvarmestuen i Brønderslev kan tilbyde et humørfyldt samarbejde med kollegaer fra både varmestue og familietilbud. De har et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og sikkerhed. Deres menneskesyn er rummeligt og de møder mennesker der hvor de er – i øjenhøjde og uden krav om forandring. Du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i møder, supervision, temadage, faglige kurser mm. i Kirkens Korshærs regi.

SØG JOB

Fagligt velfunderet arbejdsskadekonsulent til Dansk Sygeplejeråd

Ansøgningsfrist: 10. marts 2024

Dine primære arbejdsopgaver vil omfatte telefonisk og skriftlig rådgivning samt dialog med medlemmerne angående deres arbejdsskadesager. Derudover vil du være ansvarlig for den administrative håndtering og sagsbehandling af medlemmernes arbejdsskadesager, herunder samarbejde med eksterne advokater. Du vil løbende arbejde med tilpasning af vores tilbud til Dansk Sygeplejeråds medlemmer

SØG JOB

Job- og psykiatrivejleder til psykiatriteamet ved Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesenhed F86

Ansøgningsfrist: 18. marts 2024

Du vil blive en del af et team med engagerede kollegaer, der kontinuerligt arbejder på at udvikle indsatsen for at opnå de bedst mulige resultater. Der er mulighed for at anvende din kreativitet til at tænke nye løsninger og indsatser for borgeren. Stillingen indebærer et selvstændigt job med stort ansvar og mange samarbejdsflader.

SØG JOB

Jobformidler til integrationsteamet i Ballerup kommune

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Integrationsteamet i Ballerup kommune søger en medarbejder, der ud fra tanken om at skabe effekt i øjenhøjde, brænder for at udføre systematisk jobformidling, med fokus på løbende jobmatch til ordinært arbejde, IGU og lønnede timer. Der lægges vægt på et tæt samarbejde med virksomheder angående jobmuligheder og virksomhedsrettede forløb.

SØG JOB

FBU ForældreLANDSforeningen søger frivilligkoordinator på deltid

,

Ansøgningsfrist: 01. marts 2024

FBU er primært funderet på frivillige kræfter, men der er brug for en som dig til at støtte og organisere FBU´s frivillige, således at vi sikrer kvaliteten af det frivillige arbejde bedst muligt. Lokalforeningerne og de frivillige i FBU er FBU´s dynamo.

SØG JOB

Pædagogisk assistent eller erfaren omsorgsmedhjælper til Ungekollegiet

Ansøgningsfrist: 07. marts 2024

Har du lyst til at gøre en forskel og være en del af en ambitiøs arbejdsplads med fokus på kvalitet for borgerne, så kan denne stilling være noget for dig. Stillingen er midlertidig og løber fra 1. maj 2024 til og med 31. marts 2025. Den er på 30 timer med mulighed for ekstra timer. Ungekollegiet er et botilbud for unge med bl.a. nedsat funktionsevne, autisme eller psykiatriske udfordringer.

SØG JOB

Gladsaxe Handicaptilbud søger pædagoger og SSA’er

Ansøgningsfrist: 12. marts 2024

Botilbuddets værdimæssige afsæt er, at borgeren, uanset handicap og ressourcer er i fokus, med udgangspunkt i de rehabiliterende principper. De vægter alle aspekter af borgerens liv. Det betyder, at du skal være med til at sørge for at give borgerne tilbud om et sundt og værdigt liv, at de får mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt og ikke mindst, at de modtager varierede tilbud om aktiviteter i det sociale fællesskab.

SØG JOB

Socialfaglige medarbejdere søges til socialpsykiatrien hos Center for socialpædagogisk vejledning og væresteder i Kolding Kommune

Ansøgningsfrist: 08. marts 2024

Som socialfaglig medarbejder yder du socialpædagogisk støtte til selvstændigt boende voksne i eget hjem rundt omkring i Kolding Kommune efter Servicelovens § 85. Samtaler vil også kunne forekomme på Låsbyhøj, eller hvor borgeren er tilpas med at mødes. Du støtter borgeren i at finde styrker, ressourcer og egne positive egenskaberforløb.

SØG JOB

Social- og Sundhedsassistent til fast aftenvagt til Korttidspladserne

Ansøgningsfrist: 04. marts 2024

Du får mulighed for at anvende en rehabiliterende tilgang til borgeren og sammen med kolleger yde pleje, der støtter borgerens egenomsorg. Det er vigtigt at levere en situationsorienteret og personcentreret pleje på en kompetent, respektfuld og empatisk måde. I skal skabe ro og optimale rammer, så borgeren er klar til træning. Gennem kommunikation med borgeren og pårørende sikrer I, at de føler tryghed og omsorg i deres forløb.

SØG JOB

Rødbo søger socialpædagog

Ansøgningsfrist: 04. marts 2024

Rødbo er et botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade. Du vil være ansvarlige for både personlig pleje og praktisk hjælp på lige fod med dine sundhedsfaglige kolleger. Der lægges vægt på at hjælpe med at vedligeholde og udvikle beboernes fysiske og kognitive ressourcer. I tæt tværfagligt samarbejde med øvrige faggrupper vil du have ansvaret for at udarbejde delmål og opfølgning på indsatsmål baseret på beboernes ønsker.

SØG JOB

Medarbejdere til Værestedet Væksthuset

Ansøgningsfrist: 28. februar 2024

På Væksthuset tilbyder de dig muligheden for at blive en del af et engageret team, hvor du kan samarbejde med dedikerede kollegaer. Her har du også mulighed for at deltage i skabelsen af aktiviteter og indhold i vores tilbud sammen med både borgere og kollegaer. De tilbyder supervision og spændende alsidige opgaver omkring og med borgerne. Din opgave vil være at facilitere processer, der hjælper borgerne med at tage ansvar for løsningen af opgaver i fællesskabet.

SØG JOB

Social- og sundhedshjælperelever

Ansøgningsfrist: 05. april 2024

Haderslev Kommune tilbyder voksen elevløn i hele uddannelsesforløbet i overensstemmelse med gældende regler. Du vil blive tilknyttet spændende læresteder rundt om i kommunen, hvor du vil have fuldtidsbeskæftigede vejledere til at støtte dig. Der er også mulighed for at lære gennem simulation. Hos os prioriterer vi eleverne højt, og vores arbejdsfællesskab arbejder rehabiliterende.

SØG JOB

PPR i Ballerup søger pædagogisk vejleder

Ansøgningsfrist: 05. marts 2024

I stillingen får du et selvstændigt og varieret job i både monofaglige og tværfaglige teams, med stor mulighed for at tilrettelægge arbejdsopgaverne. Jobbet er spændende og alsidigt, inden for en udviklingsorienteret organisation, der prioriterer systemisk feedback. Du vil arbejde sammen med dygtige og engagerede kollegaer, der vægter refleksion, videndeling og humor.

SØG JOB

Bostedet Chr. X´s Allé søger socialfaglig medarbejder

Ansøgningsfrist: 25. februar 2024

I stillingen kommer du til at arbejde både pædagogisk og sundhedsfagligt med at støtte og guide beboerne med almindelige daglige gøremål i det døgndækkede botilbud. Imens beboerne er i dagtilbud ordner du og medarbejderne praktiske opgaver i hjemmet, sørger for at dokumentere det pædagogiske arbejde, og afholder møder med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

SØG JOB

Social- og sundhedshjælper (aftenvagt) til Engholm Plejecenter

Ansøgningsfrist: 03. marts 2024

På Egholm plejecenter får du en arbejdsplads, hvor kerneopgaven med beboeren i centrum er i fokus. Her har du handlefrihed under ansvar og bliver tilknyttet en af vores afdelinger, hvor du i tæt samarbejde med dine kolleger sikrer, at beboere og pårørende oplever en åben og imødekommende atmosfære. Du bliver en del af et tværfagligt team af omsorgsfulde og medansvarlige kolleger med forskellig faglig baggrund, der brænder for deres arbejde.

SØG JOB

Skærmet botilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune søger nattevagt

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

I stillingen bliver en del af en organisation, der er rig på fremtidige muligheder for at udvikle dig og din faglige interesse. I det skærmede botilbud sørger de for en grundig sidemandsoplæring i forhold til dit arbejde med beboeren. Derudover udvikler organisationen løbende deres faglighed igennem faste teammøder med fokus på faglige refleksioner, regelmæssig supervision og relevante kurser.

SØG JOB

Omsorgsmedhjælper søges til Center for botilbud og beskæftigelse (CFBB) afd. Midgården

Ansøgningsfrist: 03. marts 2024

Personligt har du ro og styrke til at fastholde indsatsen, også når det er svært for borgeren, men samtidigt formår du at tage selvstændige beslutninger om at skifte tempo eller metode, så snart du fornemmer at det er nødvendigt. Du er kreativ og aktiv i arbejdet med borgeren, og du er vedholdende og systematisk i at fastholde arbejdet, også over længere stræk.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold