Teamleder til Pilebakken i Assens

Ansøgningsfrist: 25. februar 2024

Pilebakken søger en teamleder, der er praksisnær, dvs. som indgår i det daglige arbejde på afdelingen og herved får mere dybdegående kenskab til borgerne. Samt er let tilgængelig for medarbejderne i det daglige. Det er vigtigt, at du har borgerne i centrum, og har kendskab til denne målgruppe, så du sikrer, at der tilbydes den enkelte borger et målrettet kvalificeret tilbud i henhold til den enkeltes behov og med aktiv inddragelse af borgernes ressourcer og de pårørendes viden.

SØG JOB

Konsulent til ambitiøs og nytænkende HR- og udviklingsafdeling

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Drømmer du om et job, hvor du hver dag gør en forskel, fordi du arbejder med så vigtige områder som HR, digitalisering, direktionsbetjening, arbejdsmiljø og projektledelse i en kommune med fuld fart på? Så har du lige nu mulighed for at komme med på holdet i Varde Kommunes HR- og udviklingsafdeling, hvor de ser det som deres fornemmeste opgave at understøtte arbejdet med at ruste hele organisationen til fremtidens muligheder og udfordringer.

SØG JOB

Pædagogisk nattevagt søges til botilbud i Herning

Ansøgningsfrist: 15. marts 2024

HabitusHuset i Herning søger en nattevagt til deres nattevagtsteam, som vil sikre trygge nætter for en af borgerne. Opgaverne om natten består i at motivere borgeren til at sove og støtter op, såfremt behovet opstår. Der er derudover dokumentering og enkelte øvrige praktiske opgaver. Teamets vigtigste opgave er at sikre en god nats søvn for borgeren, så de er klar til en ny dag.

SØG JOB

Pædagogisk eller sundhedsfaglig medarbejder til botilbud i Faxe Ladeplads for borgere med autismespektrum forstyrrelser

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Som pædagog hos HabitusHuset Sølyst, bliver du tilknyttet et fast team hvor I typisk arbejder med 1:1-normering omkring en borger med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Normeringen giver dig mulighed for at fordybe dig i arbejdet omkring den enkelte borger og arbejde målrettet med de pædagogiske strategier, som du har fastlagt i samarbejde med dit team.

SØG JOB

Bostedet Tjørnehøj søger dygtige kollegaer.

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Som Bostedet Tjørnehøjs nye kollega bidrager du også med stabilitet og nærvær, og du er selvfølgelig klar på at indgå i samarbejdet om både de pædagogiske og sundhedsorienterede opgaver, samt mindre rengøringsopgaver og personlig pleje hvor det er nødvendigt. Derudover har du lyst til at indgå i et autentisk og fordomsfrit møde med beboerne.

SØG JOB

Børne- og Ungerådgiver til Specialteam

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Du bliver den nye kollega i specialteamet, som primært arbejder med børn og unge, som er i målgruppen for handicapkompenserende ydelser. Børnene og de unge har betydelig, varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse. Teamet består af fem specialrådgivere inkl. dig. Du vil få din egen sagsstamme, som du er ansvarlig for, men vil have rig mulighed for at sparre med dit team.

SØG JOB

Bostedet Stentoft søger Socialt- og Sundhedsfaglige dag- og aftenvagter

Ansøgningsfrist: 31. marts 2024

På Stentoft bliver du en del af en ambitiøs og velkonsolideret privat virksomhed. Du får rig mulighed for at bruge din faglighed og udvikle dine kompetencer. De sørger for, at du bliver klædt godt på til opgaverne og de arbejder ud fra metoderne Recovery, MI, stemmehøring samt LA2 og medicinpædagogik, hvilket du som vores nye kollega vil blive introduceret til under din oplæring. De lægger vægt på at sikre et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk.

SØG JOB

HabitusHuset Børsholt søger medarbejdere til 3 nye solisttilbud

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Solisttillbuddenes indsats fokuserer på stressminimering, herunder minimering af frustration, for dels at højne borgers livskvalitet og samtidig undgå uhensigtsmæssig adfærd. Dette indebærer, at de tilbyder en række spændende faglige udfordringer for deres medarbejdere. Herunder udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplaner.

SØG JOB

Vågen nattevagt til botilbud Topasvænget

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Du vil blive den ene af et lille nattevagtsteam, som varetager borgernes behov i nattetimerne. Andre lettere forefaldende praktiske opgaver, samt hjælp i morgenoptag kan forekomme. De tilbyder en arbejdsplads i udvikling, hvor medarbejderne nyder tillid fra ledelsen. Der er et positivt og dynamisk arbejdsmiljø med gode muligheder for faglig sparring og personlig udvikling.

SØG JOB

Botilbuddet Platanvej søger sundhedsfaglig eller pædagogisk medarbejder

Ansøgningsfrist: 11. marts 2024

De tilbyder et bosted og center i konstant udvikling med en god introduktion og sidemandsoplæring. Du vil arbejde sammen med dygtige og engagerede tværfaglige kolleger, der bidrager til faglig sparring og løbende supervision. Der er mulighed for at anvende både dine faglige og personlige kompetencer med gode chancer for faglig og personlig udvikling.

SØG JOB

Socialfaglig koordinerende sagsbehandler til Ungecenteret i Greve

Ansøgningsfrist: 07. marts 2024

Som koordinerende sagsbehandler for ressourceforløbsområdet er det din opgave at arbejde målrettet med beskæftigelses og socialfaglige vurderinger og indsatsplaner. Disse tilrettelægges efter indstilling fra rehabiliteringsteamet og sammen med den unge som er bevilget ressourceforløb. Dertil vil du sammen med dine 2 kolleger være sagsbehandler for unge som har behov for ydelser efter Serviceloven.

SØG JOB

Ambitiøs og udviklingsorienteret virksomhedskonsulent til beskæftigelsesområdet

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Som ny kollega vil du blandt andet skulle etablere og følge op på virksomhedspraktikker samt iværksætte afklaring af arbejdsevnen og sikre arbejdspladsfastholdelse der hvor der allerede er etableret småjobs og lønnede timer. Du vil skulle motivere borgere mod realistiske jobønsker og muligheder og matche deres kompetencer med virksomhedernes efterspørgsel.

SØG JOB

Rådgivning og Sociale Indsatser søger medarbejder til Hjemløseindsatsen i Tårnby Kommune

Ansøgningsfrist: 13. marts 2024

Opgaver, som der skal varetages, inkluderer rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Der skal også koordineres indsatsen for kommunens hjemløse samt foretages udredninger, faglige vurderinger og træffes myndighedsafgørelser. Der vil være lettere opsøgende arbejde i tæt samarbejde med de to medarbejdere i CTI/ICM indsatsen og sikring af, at hjemløse får en tidlig indsats samt opfølgning af borgerens ophold på forsorgshjem.

SØG JOB

Fagligt velfunderet arbejdsskadekonsulent til Dansk Sygeplejeråd

Ansøgningsfrist: 10. marts 2024

Dine primære arbejdsopgaver vil omfatte telefonisk og skriftlig rådgivning samt dialog med medlemmerne angående deres arbejdsskadesager. Derudover vil du være ansvarlig for den administrative håndtering og sagsbehandling af medlemmernes arbejdsskadesager, herunder samarbejde med eksterne advokater. Du vil løbende arbejde med tilpasning af vores tilbud til Dansk Sygeplejeråds medlemmer

SØG JOB

Job- og psykiatrivejleder til psykiatriteamet ved Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesenhed F86

Ansøgningsfrist: 18. marts 2024

Du vil blive en del af et team med engagerede kollegaer, der kontinuerligt arbejder på at udvikle indsatsen for at opnå de bedst mulige resultater. Der er mulighed for at anvende din kreativitet til at tænke nye løsninger og indsatser for borgeren. Stillingen indebærer et selvstændigt job med stort ansvar og mange samarbejdsflader.

SØG JOB

Jobformidler til integrationsteamet i Ballerup kommune

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Integrationsteamet i Ballerup kommune søger en medarbejder, der ud fra tanken om at skabe effekt i øjenhøjde, brænder for at udføre systematisk jobformidling, med fokus på løbende jobmatch til ordinært arbejde, IGU og lønnede timer. Der lægges vægt på et tæt samarbejde med virksomheder angående jobmuligheder og virksomhedsrettede forløb.

SØG JOB

Socialfaglige medarbejdere søges til socialpsykiatrien hos Center for socialpædagogisk vejledning og væresteder i Kolding Kommune

Ansøgningsfrist: 08. marts 2024

Som socialfaglig medarbejder yder du socialpædagogisk støtte til selvstændigt boende voksne i eget hjem rundt omkring i Kolding Kommune efter Servicelovens § 85. Samtaler vil også kunne forekomme på Låsbyhøj, eller hvor borgeren er tilpas med at mødes. Du støtter borgeren i at finde styrker, ressourcer og egne positive egenskaberforløb.

SØG JOB

Social- og Sundhedsassistent til fast aftenvagt til Korttidspladserne

Ansøgningsfrist: 04. marts 2024

Du får mulighed for at anvende en rehabiliterende tilgang til borgeren og sammen med kolleger yde pleje, der støtter borgerens egenomsorg. Det er vigtigt at levere en situationsorienteret og personcentreret pleje på en kompetent, respektfuld og empatisk måde. I skal skabe ro og optimale rammer, så borgeren er klar til træning. Gennem kommunikation med borgeren og pårørende sikrer I, at de føler tryghed og omsorg i deres forløb.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold