SOSU-hjælper til aftenvagt hos Æblehaven i Haarby

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

Hos Plejehjemmet Æblehaven finder du et mega fedt sammenhold, og de har masser af sjove øjeblikke med beboerne. Du får mulighed for faglig udvikling, og nej-hatten er smidt langt væk, når det kommer til nye idéer, for Æblehaven har masser af kampgejst! Du bliver én ud af fem aftenvagter, og du skal fungere selvstændigt i et af husene og skabe et godt og hjemligt miljø om aftenen sammen med beboerne.

SØG JOB

Sundhedsfaglig kollega til afløsning om aftenen hos Bofællesskabet Korsvang

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Kunne du tænke dig at være en del af en arbejdsplads, hvor du har mulighed for at gøre en forskel for borgerne? Trives du med alsidige opgaver, som varierer i kompleksitet, og hvor du har mulighed for at udfolde dine kompetencer? Vil du være en del af et team, hvor glæde og trivsel er de bærende elementer i hverdagen? Så glæder Bofællesskabet Korsvang sig til at møde netop dig.

SØG JOB

Plejecenteret Carolineparken søger nattevagt

Ansøgningsfrist: 27. februar 2024

Som nattevagt på Plejecenteret Carolineparken får du et tværfagligt miljø med god mulighed for sparring. De tilbyder en arbejdsplads, hvor opgaverne forandres og giver nye udfordringer samt gode kollegaer og et positivt arbejdsmiljø. I nattevagterne er man en del af et team på i alt 3 nattevagter, hvoraf de 2 andre er ansat på plejeafdelingerne på Carolineparken.

SØG JOB

Afdeling Grimstrupvej søger tilkaldevikarer til aften og/eller nat

Ansøgningsfrist: 18. marts 2024

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud, STU samt aflastningstilbud, vejledning og støtteopgaver. Du skal have lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen, og hjælpe beboerne i højst mulig grad i selvhjulpenhed og selvstændighed.

SØG JOB

FBU ForældreLANDSforeningen søger frivilligkoordinator på deltid

,

Ansøgningsfrist: 01. marts 2024

FBU er primært funderet på frivillige kræfter, men der er brug for en som dig til at støtte og organisere FBU´s frivillige, således at vi sikrer kvaliteten af det frivillige arbejde bedst muligt. Lokalforeningerne og de frivillige i FBU er FBU´s dynamo.

SØG JOB

Medarbejdere til Værestedet Væksthuset

Ansøgningsfrist: 28. februar 2024

På Væksthuset tilbyder de dig muligheden for at blive en del af et engageret team, hvor du kan samarbejde med dedikerede kollegaer. Her har du også mulighed for at deltage i skabelsen af aktiviteter og indhold i vores tilbud sammen med både borgere og kollegaer. De tilbyder supervision og spændende alsidige opgaver omkring og med borgerne. Din opgave vil være at facilitere processer, der hjælper borgerne med at tage ansvar for løsningen af opgaver i fællesskabet.

SØG JOB

Koordinerende beskæftigelsesrådgiver til Ressourceteamet – Jobafklaring, i Jobcenter Esbjerg.

Ansøgningsfrist: 23. februar 2024

I din rolle vil dine primære opgaver omfatte at arbejde tæt sammen med borgeren for at fastholde den røde tråd og implementere de indsatser, der er aftalt under borgerens møde med rehabiliteringsteamet, samtidig med at du er opmærksom på andre relevante tilbud for borgeren. Du vil også være ansvarlig for at koordinere og sikre en helhedsorienteret og tværfaglig indsats for borgeren.

SØG JOB

Nysgerrige sagsbehandlere til skattemæssige afgørelser om renter og gebyrer

Ansøgningsfrist: 27. februar 2024

I din rolle vil dine opgaver inkludere visitation af indgående henvendelser fra virksomheder, der søger om fritagelse for at betale renter, gebyrer osv. Du vil også skulle oprette sager i WorkZone (journaliseringssystem) og sende kvittering for modtagelse af virksomhedens ansøgning. Du bliver en del af et engageret team på 14 medarbejdere, som har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og erhvervsmæssige erfaringer

SØG JOB

Det specialiseret botilbud Brohøj søger pædagogisk og sundhedsfagligt personale

,

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Brohøj er et specialiseret botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade. De kan tilbyde fagligt stærke kolleger, godt kammeratskab og fællesskab. Brohøj har altid fokus på det gode og sikre arbejdsmiljø og du kan forvente en god og grundig introduktion. Er du ambitiøs og stolt af din faglighed og brænder du for at skabe livskvalitet for mennesker med særlige behov? Så har Brohøj det helt rigtige job til dig.

SØG JOB

Barselsvikar til boligsocial helhedsplan på Amager

,

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Boligforeningen 3B har brug for en barselsvikar til indsatsområdet Beskæftigelse. Du vil blive projektleder for projektet Voksenbeskæftigelse, som arbejder med udsatte borgeres mulighed for at komme nærmere arbejdsmarkedet. I tæt samarbejde med en kollega vil du stå for vores beskæftigelsesindsats og bidrage til udvikling af mulighederne for at skabe flere jobs til de borgere der bor i Amagerplanens område.

SØG JOB

Vågne nattevagter søges til botilbud i Nordsjælland

,

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Opgaverne om natten består i at hjælpe borgerne ved behov, dokumentation samt praktiske opgaver. Du vil opleve, at du bliver tildelt betydeligt ansvar og bliver en væsentlig del af huset. Arbejdet er struktureret, men alligevel er to dage aldrig ens. Den nærværende ledelse fungerer som en værdifuld sparringspartner i det daglige arbejde. Det bemærkes også, at tilkaldevikarer ofte finder faste stillinger, når det helt rette match opstår.

SØG JOB

Socialfaglig medarbejder til skæve boliger

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Den overordnede opgave for den socialfaglige medarbejder er at være opsøgende og tryghedsskabende ved at yde social- og skadesreducerende støtte til den enkelte borger i skæve boliger. Dertil vil dine opgaver omfatte forskellige ansvarsområder, herunder etablering af kontakt til husets naboer med fokus på at skabe stabilitet og tryghed i både boligen og nærområdet.

SØG JOB

Varmestuen Fedtekælderen på Christianshavn søger en socialfaglig og grønlandsktalende medarbejder

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Som ny medarbejder i Fedtekælderen skal du blandt andet stå for de ugentlige grønlandske bespisninger, hvor der skabes kontakt og opbygges relationer til den grønlandske målgruppe. Dine kerneopgaver er at støtte og drage omsorg for de grønlandske gæster, og hjælpe dem med at løse basale behov, samt hjælpe med at etablere kontakt til relevante sundhedstilbud og offentlige myndigheder.

SØG JOB

Sivitas søger socialfaglig koordinator: ”Vi skal samarbejde tæt med udsatte familier”

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Sivitas samarbejder tæt sammen med udsatte familier for at skabe bedre trivsel og forebygge problemer, der ellers kunne risikere at ende med eksempelvis en anbringelse. Lige nu søger Sivitas en socialfaglig koordinator, der skal være faglig sparringspartner for familiekonsulenterne og sikre en god kontakt til kommunerne.

LÆS MERE

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold