Rådgivning og Sociale Indsatser søger medarbejder til Hjemløseindsatsen i Tårnby Kommune

Ansøgningsfrist: 13. marts 2024

Opgaver, som der skal varetages, inkluderer rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Der skal også koordineres indsatsen for kommunens hjemløse samt foretages udredninger, faglige vurderinger og træffes myndighedsafgørelser. Der vil være lettere opsøgende arbejde i tæt samarbejde med de to medarbejdere i CTI/ICM indsatsen og sikring af, at hjemløse får en tidlig indsats samt opfølgning af borgerens ophold på forsorgshjem.

SØG JOB

Fagligt velfunderet arbejdsskadekonsulent til Dansk Sygeplejeråd

Ansøgningsfrist: 10. marts 2024

Dine primære arbejdsopgaver vil omfatte telefonisk og skriftlig rådgivning samt dialog med medlemmerne angående deres arbejdsskadesager. Derudover vil du være ansvarlig for den administrative håndtering og sagsbehandling af medlemmernes arbejdsskadesager, herunder samarbejde med eksterne advokater. Du vil løbende arbejde med tilpasning af vores tilbud til Dansk Sygeplejeråds medlemmer

SØG JOB

Job- og psykiatrivejleder til psykiatriteamet ved Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesenhed F86

Ansøgningsfrist: 18. marts 2024

Du vil blive en del af et team med engagerede kollegaer, der kontinuerligt arbejder på at udvikle indsatsen for at opnå de bedst mulige resultater. Der er mulighed for at anvende din kreativitet til at tænke nye løsninger og indsatser for borgeren. Stillingen indebærer et selvstændigt job med stort ansvar og mange samarbejdsflader.

SØG JOB

FBU ForældreLANDSforeningen søger frivilligkoordinator på deltid

,

Ansøgningsfrist: 01. marts 2024

FBU er primært funderet på frivillige kræfter, men der er brug for en som dig til at støtte og organisere FBU´s frivillige, således at vi sikrer kvaliteten af det frivillige arbejde bedst muligt. Lokalforeningerne og de frivillige i FBU er FBU´s dynamo.

SØG JOB

Teamleder til Ungetilbuddet på Herberg i Hillerødgade

Ansøgningsfrist: 05. marts 2024

Dine primære opgaver vil være at planlægge, tilrettelægge og facilitere personalemøder samt at sikre lovmedholdelighed og rettidighed i alle sager inden for dit team. Du vil også være ansvarlig for at sparre med medarbejderne og sikre relevante tilpasninger i arbejdet, samt at sikre et godt flow igennem herberget og holde pladserne besat.

SØG JOB

Teamleder til Ophold på Herberg i Hillerødgade

Ansøgningsfrist: 05. marts 2024

Dine primære opgaver vil være at planlægge, tilrettelægge og facilitere personalemøder samt at sikre lovmedholdelighed og rettidighed i alle sager inden for dit team. Du vil også være ansvarlig for at sparre med medarbejderne og sikre relevante tilpasninger i arbejdet, samt at sikre et godt flow igennem herberget og holde pladserne besat.

SØG JOB

Teamleder til Modtagelsen på Herberg i Hillerødgade

Ansøgningsfrist: 05. marts 2024

Dine primære opgaver vil være at planlægge, tilrettelægge og facilitere personalemøder samt at sikre lovmedholdelighed og rettidighed i alle sager inden for dit team. Du vil også være ansvarlig for at sparre med medarbejderne og sikre relevante tilpasninger i arbejdet, samt at sikre et godt flow igennem herberget og holde pladserne besat.

SØG JOB

Virksomhedskonsulent søges til Ungeindsats i Tårnby Kommune – Løbende samtaler

Ansøgningsfrist: 31. marts 2024

Som virksomhedskonsulent vil dine arbejdsopgaver blandt andet indebære opsøgende virksomhedskontakt og sikring af et solidt virksomhedsnetværk, hvor de unge kan få mulighed for lønnede timer, løntilskud og/eller virksomhedspraktik. Du vil også være ansvarlig for at opbygge og facilitere et netværk af virksomheder, der er villige til at påtage sig et ekstra socialt ansvar over for unge mennesker.

SØG JOB

BOAS Brønshøj søger to socialfaglige medarbejdere

Ansøgningsfrist: 01. maj 2024

Som en af de kommende socialfaglige medarbejdere bliver du organiseret i et mindre team med ansvar for en af de tre indskrevne med en autismediagnose eller andre komplekse udfordringer. Du yder personlig støtte, vejledning og omsorg, når der er behov for det og på et niveau, som matcher den unges udviklingstrin. Samtidig nyder du godt af fællesskabet i den samlede personalegruppe.

SØG JOB

BOAS Frederiksberg søger en timelønnet medarbejder til miljøarbejde

Ansøgningsfrist: 01. marts 2024

Der er både tale om både planlagte vagter og tilkald. Opgaven er at skabe et rart miljø, iværksætte aktiviteter i huset og skabe tryghed og forudsigelighed for beboere. På aften- og weekendvagter skal du lave mad til hele huset, evt. i samarbejde med beboerne. Der er derudover tale om at yde stabiliserende og beskyttende støtte til beboere der har behov for dette.

SØG JOB

Barselsvikar til boligsocial helhedsplan på Amager

,

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Boligforeningen 3B har brug for en barselsvikar til indsatsområdet Beskæftigelse. Du vil blive projektleder for projektet Voksenbeskæftigelse, som arbejder med udsatte borgeres mulighed for at komme nærmere arbejdsmarkedet. I tæt samarbejde med en kollega vil du stå for vores beskæftigelsesindsats og bidrage til udvikling af mulighederne for at skabe flere jobs til de borgere der bor i Amagerplanens område.

SØG JOB

PensionDanmarks sundhedsteam søger fastholdelseskoordinator 

Ansøgningsfrist: UDLØBET

I din rolle vil du blive pålagt forskelligartede arbejdsopgaver, herunder visitation af medlemmer og rådgivning med fokus på at sikre en sammenhængende indsats for dem, der er ramt af kræft. Dette omfatter udarbejdelse af fastholdelsesplaner i samarbejde med arbejdsgiveren for at støtte den kræftramte medlem. Du vil også have ansvaret for at rådgive og støtte arbejdsgiveren i løbet af forløbet med den pågældende ansatte

SØG JOB

Ungeguide til Frederiksberg Ungecenter

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

Ungeguidernes hovedansvar og primære opgaver omfatter et tæt samarbejde med den unge for at realisere målene, der er fastsat i den unges individuelle plan. Dette indebærer en engageret indsats for at identificere og overvinde eventuelle barrierer, der kan påvirke unges muligheder inden for uddannelse og beskæftigelse. Samarbejdet strækker sig til alle relevante aktører på ungeområdet, både interne og eksterne.

SØG JOB

Job- og uddannelseskonsulent til Frederiksberg Ungecenter

Ansøgningsfrist: UDLØBET

I dit arbejde vil du have ansvar for at håndtere opgaver relateret til “Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” og “Lov om aktiv socialpolitik”. Dine primære ansvarsområder inkluderer motivation, afklaring og vejledning af både uddannelsesparate og aktivitetsparate unge, der står over for komplekse sociale og psykiatriske udfordringer i relation til uddannelse og beskæftigelse.

SØG JOB

Enhedsleder til myndighedsområdet i Socialafdelingen, Frederiksberg Kommune

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Som enhedsleder sætter du den faglige kurs, organiserer arbejdet og har fokus på effekt og overholdelse af den økonomiske ramme. Du sikrer den daglige drift og organisering af arbejdet, herunder afholdelse af sagsmøder, teammøder og visitationsmøder og du er til rådighed for personalet, der udgør 14 medarbejdere på rådhuset og fem medarbejdere i den boligsociale indsats.

SØG JOB

Reden København søger en socialfaglig medarbejder

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Under en vagt forventes det, at du primært varetager relations- og omsorgsarbejde med kvinderne. Dette inkluderer også at arbejde skadesforebyggende og -reducerende med kvinderne. Faglig refleksion, både i samarbejde med kollegaer og selvstændigt, udgør en vigtig del af opgaverne. Du forventes desuden at arrangere og deltage i aktiviteter for kvinderne samt udføre brobyggende arbejde, herunder følgeskaber og netværksmøder.

SØG JOB

Reden København søger en kollega til en udgående opsøgende funktion – løbende samtaler

Ansøgningsfrist: 31. marts 2024

Reden København er et rådgivnings- og værested for kvinder i prostitutions- og stofmiljøet på Vesterbro. De centrale opgaver under en vagt inkluderer skadesforebyggende og -reducerende arbejde med kvinderne. Det indebærer at være aktivt udgående, opsøgende og skabe broforbindelser til andre relevante samarbejdspartnere både internt og eksternt. Der forventes også en faglig refleksion både i samarbejde med kollegaer og selvstændigt.

SØG JOB

Varmestuen Fedtekælderen på Christianshavn søger en socialfaglig og grønlandsktalende medarbejder

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Som ny medarbejder i Fedtekælderen skal du blandt andet stå for de ugentlige grønlandske bespisninger, hvor der skabes kontakt og opbygges relationer til den grønlandske målgruppe. Dine kerneopgaver er at støtte og drage omsorg for de grønlandske gæster, og hjælpe dem med at løse basale behov, samt hjælpe med at etablere kontakt til relevante sundhedstilbud og offentlige myndigheder.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold