BARSELSVIKARIAT SAMT TILKALDEVIKARER TIL BOFÆLLESSKABERNE SOLSKIN OIG HØJMOSE VÆNGE

, ,

Ansøgningsfrist: 21. februar 2024

Højmose Vænge er et bofællesskab til midlertidigt ophold for yngre borgere med lettere psykisk udviklingshæmning, hjerneskade eller senudvikling. Bofællesskabet prioriterer at det faglige niveau holdes på et højt niveau, og de er åbne for kontinuerlig udvikling og nytænkning. Både for personalet og borgerne er hverdagen givende, og humor udgør en vigtig del af denne dynamiske og livsbekræftende atmosfære.

SØG JOB

Barselsvikar til boligsocial helhedsplan på Amager

,

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Boligforeningen 3B har brug for en barselsvikar til indsatsområdet Beskæftigelse. Du vil blive projektleder for projektet Voksenbeskæftigelse, som arbejder med udsatte borgeres mulighed for at komme nærmere arbejdsmarkedet. I tæt samarbejde med en kollega vil du stå for vores beskæftigelsesindsats og bidrage til udvikling af mulighederne for at skabe flere jobs til de borgere der bor i Amagerplanens område.

SØG JOB

Beskæftigelsesrådgiver til barselsvikariat, Jobcenter Esbjerg

,

Ansøgningsfrist: UDLØBET

I din rolle vil du være ansvarlig for at tilrettelægge en individuel indsats for den unge, hvilket indebærer at identificere og udvikle de kompetencer, som den unge besidder i relation til arbejdsmarkedet eller uddannelse. En central del af dine opgaver vil desuden omfatte at motivere og støtte den unge i at tage ansvar for sin egen forsørgelse.

SØG JOB

Dagsværket søger en pædagog eller ergoterapeut til barselsvikariat i Værkstedsgruppen 

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Aktivitetshuset Dagsværket er et dagtilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt borgere med erhvervet hjerneskade. De søger en fagligt dygtig, arbejdsom og initiativrig pædagog eller ergoterapeut. Dagsværket tilbyder en arbejdsplads, hvor fagligheden vægtes højt, og hvor borgernes trivsel er i fokus.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold