Skole- og SFO pædagog til indskolingen

,

Ansøgningsfrist: 18. januar 2024

Hældagerskolen i Vejle Kommune søger en pædagog. Som årgangspædagog i skolen er du med til at skabe muligheder for, at børn lykkes i deres relationer og får deltagelsesmuligheder i fællesskaber. I samarbejde med dine pædagog- og lærerkolleger er du med til at skabe sammenhæng imellem skole og SFO. Hældagerskolen byder på ansættelse på en skole i god udvikling, hvor der både er engagement og vilje til at lave den bedst mulige skole for børnene og den bedst mulige arbejdsplads for medarbejderne.

SØG JOB

Pædagog på 32 timer til fastansættelse – Vestervangsskolen

Ansøgningsfrist: 17. december 2023

På Vestervangsskolen, der søger en pædagog på 32 timer, er der et godt samarbejde mellem forskellige faggrupper. Samarbejdet bygger på ligeværd og respekt for hinandens forskelligheder personligt og fagligt. Her ønskes et miljø hvor forskelligheder underbygger en høj faglighed med fokus på børnenes trivsel. Her tilbydes du en god arbejdsplads i udvikling og forandring, samt imødekommende, fleksible og arbejdsomme kollegaer.

SØG JOB

Åkanden søger pædagog

Ansøgningsfrist: 14. december 2023

Åkanden er en lille institution i Vridsted, der søger en pædagog til en fast stilling. Her vil du få en varieret arbejdsdag med en masse skønne børn, hvor du får mulighed for at tage ansvar for dagligdagens organisering og pædagogiske aktiviteter. Du får ydermere engagerede kollegaer, der er optaget af at udvikle læringsfællesskaber og sunde relationer for alle børn.

SØG JOB

Pædagog søges til barselsvikariat på 32 timer ugentligt

Ansøgningsfrist: 14. december 2023

Er du nyuddannet eller erfaren pædagog, der brændende ønsker at arbejde i en børnehave, hvor hjertet er på rette sted? Børnevænget er en 0-6 års institution med en vuggestue- og en børnehaveafdeling på ydre Østerbro. Her går personalet op i, at det er godt at være barn, og der er fokus på den nære, trygge hverdag, rutiner og børnenes individuelle udvikling. Du tilbydes her en arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger, der glæder sig til at byde dig velkommen, samt aktive og engagerede forældre.

SØG JOB

Pædagog søges til det lille velfungerende hus Gullandsgården

Ansøgningsfrist: 15. december 2023

Gullandsgården, der er inspireret af norditaliensk pædagogik, særligt Firenzepædagogik, søger en pædagog. Her lægges vægt på en kærlig, åben tilgang til børnene/familien i en børnegruppe, som rummer forskellige behov og rettigheder. Også høj faglighed, fælleslæring, humor, dialog samt refleksion over praksis har stor værdi. Sammenhold og fællesskab er ligeledes nøgleord i Gullandsgården.

SØG JOB

Pædagog med interesse for science- og naturpædagogik til 100 Meterskovens udflytterbørnehave

Ansøgningsfrist: 12. december 2023

Brænder du for bevægelse, natur og udeliv som bærende element i skabelsen af det gode børneliv? Er du nærværende i din relation til børnene? Børnene i 100 Meterskoven har en tryg hverdag med nærværende voksne, der med respekt for det enkelte barns udvikling møder dem anerkendende og støtter dem i at udvikle et godt og solidt selvværd. Her tilbydes en arbejdsplads med godt samarbejde både på stuerne og på tværs af huset, hvor faglighed og refleksioner over det pædagogiske praksis skaber de bedste udviklingsmuligheder for børnene.

SØG JOB

Skolepædagog til Kibæk Skole

Ansøgningsfrist: 11. december 2023

Brænder du for at skabe læring, trivsel og personlig mestring for alle vores børn? Er du frisk på at arbejde med en flok dejlige børn og kollegaer? Kibæk Skole, der ligger i den sydlige del af Herning Kommune, søger en skolepædagog. Dette job byder på stor indflydelse på indholdet af din arbejdsdag, samt mulighed for faglig og personlig udvikling.

SØG JOB

Pædagog til SFO Borgerskolen i Høje-Taastrup

Ansøgningsfrist: 13. december 2023

Vil du være en del af en nytænkende SFO med et godt arbejdsfællesskab, gode faciliteter og velfungerende skolesamarbejde? Borgerskolen søger en pædagog til deres SFO. Her bliver du en del af en aktiv SFO, der lykkes med at skabe et spændende og udviklende miljø for og med børnene. Ydermere byder jobbet på en personalegruppe med god dynamik og høj trivsel, understøttet af en ledelse, der med stor tillid uddelegerer opgaver og ansvar.

SØG JOB

Støttekontaktperson til udviklende indsatser for unge

Ansøgningsfrist: 12. december 2023

Kan du se dig selv i et team hvor der arbejdes professionelt med høj faglighed, fleksibilitet og masser af humor? Ungeindsatsen, team Transitten søger to nye kollegaer med god og bred erfaring i at yde støtte til udsatte og sårbare unge. Her tilbydes du et job hvor du er en vigtig medspiller i de unges liv, for at bane vejen for deres videre udvikling og trivsel, og et stimulerende fagligt miljø og tværfagligt samarbejde med fokus på helhedstænkning.

SØG JOB

Seniorbofællesskabet søger socialfaglig medarbejder

,

Ansøgningsfrist: 01. januar 2024

Kom og vær med til at skabe en god hverdag i Seniorbofællesskabet, som bor med udsigt ud over Holbæk Fjord, og tæt på bymidten og i gå/cykel-afstand fra stationen. Borgerne i Seniorbofællesskabet er i alderen 50 til 85 år, og her er døgndækning til visiterede borgere. I Seniorbofællesskabet får borgerne socialpædagogisk støtte og fuld hjælp til den pleje, de har brug for i dagligdagen. Desuden byder arbejdet på supervision, et fagligt udviklende miljø, fantastiske borgere med forskellige facetter og en mangfoldig gruppe af kollegaer, der samarbejder tværfagligt.

SØG JOB

Klubleder og ungekonsulent til UNG Hedensted

Ansøgningsfrist: 08. december 2023

Brænder du for det fritids- og ungdomspædagogiske område, så er her en unik mulighed for at blive en del af UNG Hedensted som ny klubleder og ungekonsulent. Som klubleder og ungekonsulent bliver du ikke kun en del af en ambitiøs organisation, der sigter mod at skabe de bedst mulige rammer og tilbud for og med de unge. Du bliver også en del af et arbejdsfællesskab, hvor medarbejderne hjælper og støtter hinanden, når det går stærkt, og hvor passion for at lykkes med de unge, humor og uformel omgangstone kendetegner arbejdsmiljøet.

SØG JOB

Pædagog til barselsvikariat i Eventyrhuset

Ansøgningsfrist: 07. januar 2024

Børnehaven Eventyrhuset er en del af Landsbyordning Tre Ege Skolen og de søger nu en pædagog til et barselsvikariat. Huset er indrettet med højt til loftet og forskellige fordybelsesrum og legemuligheder for børnene. Dagligdagen er planlagt og tilrettelagt, og her arbejdes med stor forudsigelighed og genkendelighed for børnene. De ansatte ønsker sig en pædagogisk medarbejder, som er igangsætter, og som er katalysator for et alsidigt læringsmiljø. Du vil blive budt velkommen af en glad og velfungerende personalegruppe, læringslystne og nysgerrige børn, samt en engageret forældrekreds og bestyrelse.

SØG JOB

Pædagoger, der engagerer sig i barnets verden, søges

Ansøgningsfrist: 17. december 2023

Er du optaget af, at børn skal have den allerbedste start her i livet? Og vil du, sammen med dygtige og engagerede kollegaer, være med til at skabe det gode børneliv? Børnehuset Espelunden er en stor nybygget daginstitution, der søger nye kollegaer til både børnehave og vuggestue. Som medarbejder bliver du en del af et fagligt fællesskab og en personalegruppe, som værner om det gode og sunde arbejdsmiljø, hvor smil, grin og humor er en naturlig del af arbejdsdagen.

SØG JOB

Tilst Skole søger DSA-pædagog til SFO’en

Ansøgningsfrist: 14. december 2023

Er du uddannet pædagog med særlige evner indenfor DSA, er der hér en unik mulighed for et spændende arbejde. Tilst Skole søger en DSA-pædagog, der kan være med til at understøtte og igangsætte pædagogiske forløb og aktiviteter for børn med særligt sprogstøttebehov. Derudover vil der i stillingen også være understøttende timer i undervisningsdelen, hvor du får en vigtig rolle i at understøtte børnenes læring, udvikling og trivsel med dine DSA-evner. Du tilbydes en arbejdsplads med fagligt dygtige og engagerede kolleger, der fortsat og løbende arbejder med de gode arbejds- og læringsmiljøer.

SØG JOB

Pædagog til Børnehuset Mølleløkke

Ansøgningsfrist: 12. december 2023

Vil du være med til at udvikle en nyoprettet daginstitution? Børnehuset Mølleløkke søger en pædagog. Her vægtes legen og inkluderende, værdifulde børnefællesskaber højt. Hos Mølleløkke får du en hverdag, hvor du, som en del af et team, bliver medskaber af en pædagogisk praksis, der skal sikre en tryg og indholdsrig hverdag for børnene. Desuden bliver du en del af et hus, hvor forældresamarbejdet er baseret på åbenhed, tryghed og fælles ansvarlighed, og en personalegruppe, som vægter det gode arbejdsmiljø.

SØG JOB

Rævebakkeskolen søger pædagog, der brænder for at arbejde med elever med særlige behov

Ansøgningsfrist: 15. december 2023

Rævebakkeskolens funktionstilbud til børn med udviklingsforstyrrelser søger en dygtig pædagog. På Rævebakkeskolen er der fokus på den gode specialundervisning og det sunde barn. Det indbefatter både faglig, personlig og social trivsel. Du får mulighed for at indgå i samarbejdet med alle faggrupper på skolen, og i udviklingen af inspirerende læringsmiljøer for alle børn. Arbejdet her indebærer en fagligt og personligt udviklende arbejdsplads med glade børn i fuld udvikling og tilfredse forældre.

SØG JOB

Pædagog til Børnehuset Kernen i Morud

Ansøgningsfrist: 18. december 2023

Kan du lede børnefællesskaber og være med til at etablere meningsfulde læringsfællesskaber? Tilgår du verden anerkendende og positivt? Børnehuset Kernen arbejder anerkendende og med stor opmærksomhed på det enkelte barns følelser og behov, samtidig med at der er opmærksomhed på gruppens dynamik og mulighed. Kernen byder på et arbejde som pædagog i et fagligt fællesskab med gode kollegaer, der vægter samarbejde, godt humør og humor.

SØG JOB

Socialpædagogisk medarbejder søges til Bostøtteteamet i Haderslev

Ansøgningsfrist: 14. december 2023

Bostøtteteamet er et team, der yder socialpædagogisk støtte i borgers eget hjem, og de søger en medarbejder med en pædagogisk eller socialfaglig baggrund. Borgersegmentet der ydes støtte til, er borgere indenfor både psykiatri- og handicapområdet. Opgaverne indebærer i fælleskab med borgeren at udarbejde og samarbejde om indsatsmål og delmål, herunder også dokumentation og opfølgning.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold