Pædagogmedhjælpere til Sommerfuglen

Ansøgningsfrist: 26. april 2024

De kan tilbyde dig en personalegruppe der er anerkendende, rummelige og ser forskellighed som en ressource. Der bliver grinet meget i personalerummet, så humor er kærkomment. De sparrer gerne på tværs, nogle gange er det en dialog med en kollega fra en helt anden stue, eller en samtale med vores leder, der skaber nye perspektiver i arbejdet. Sammen med dine kolleger får du masser af indflydelse på dagligdagen.

SØG JOB

Antvorskov Skole søger pædagog til deres indskoling og SFO

Ansøgningsfrist: 24. april 2024

Du vil være tilknyttet vores indskoling og SFO, og du vil primært være tilknyttet SFO’en, med timer i skolen. Du skal samarbejde med lærerne i og omkring undervisningen, deltage i forældresamarbejdet, planlægge og udføre selvstændige og fælles aktiviteter i SFO. Du vil som en del af arbejdet skulle deltage i skolehjemsamarbejdet, og andre tværprofessionelle udviklingsmøder.

SØG JOB

Børnehaven Engmarken søger en pædagog

,

Ansøgningsfrist: 18. maj 2024

I det daglige arbejde mener de, at legen er det vigtigste pædagogiske redskab. Legen er adgangsgivende til fællesskaberne og i det legende rum opstår læring. De er særligt optagede af, hvordan man skaber legemiljøer der inviterer til udviklende leg og de er bevidste om personalets rolle og placering ift. understøttelse af det enkelte barns muligheder for at udvikle gode legeerfaringer.

SØG JOB

Antvorskov Skole søger en pædagog til deres specialiserede tilbud

Ansøgningsfrist: 24. april 2024

Du vil være tilknyttet deres Satellit, hvor du vil være en det af et mindre kollegafællesskab, i det store personalefællesskab. I undervisningen vil der som udgangspunkt altid være 2 voksne pr. klasse, og fordelingen vil være én lærer og én pædagog. Du vil være en del af et team, som er meget professionelt og ressourceorienteret, og arbejder med co-teaching. Du skal derudover også indgå i SFO’en, hvor de har et tilbud i tilbuddet, som hedder SFO’ro.

SØG JOB

Pædagog til Børnehuset Ellekilde

Ansøgningsfrist: 26. april 2024

De tilbyder en hverdag med fokus på hverdagslæring og ansvarlig frihed, hvor medarbejderne har indflydelse på deres arbejdsliv. Deres skema fastlægges med veksling mellem mandage og fredage. Frokosten er betalt, og beliggenheden er ti minutters gang fra Skovlunde station med nem adgang til bibliotek/kulturhus og nærliggende byggelegeplads og bypark.

SØG JOB

Pædagog til Klub Måløv

Ansøgningsfrist: 30. april 2024

Som pædagog i klubben vil du få en vigtig rolle i mange børn og unges liv. Du vil få et arbejde, hvor du ikke står alene og med mulighed for god faglig sparring. Du vil indgå i samarbejde med dine kolleger om at sikre, at alle børn og unge udvikler sig i deres tempo, lytter til dem, arbejder med dem hvor de er, fællesskaber på den enkeltes niveau og på denne måde sikre, at alle bliver set, hørt og hilst velkomne alle dage.

SØG JOB

SFO Vestre Bygade søger pædagog

Ansøgningsfrist: 18. maj 2024

De tilbyder nogle fantastiske kollegaer, hvor der både er plads til humor og høj faglighed. Der venter en spændende og varieret hverdag, hvor dine kompetencer bliver sat i spil. Videreuddannelse og kompetenceløft tilbydes efter dine ønsker. Desuden kan du se frem til at samarbejde med ressourcestærke og engagerede forældre, der stiller krav til jeres faglighed. Det er en arbejdsplads i udvikling, hvor der arbejdes på tværs af faggrænser.

SØG JOB

Pædagog til Børnehuset Birkegården

Ansøgningsfrist: 30. april 2024

De har måske Ballerups største legeplads med bakker og bålhytte og masser af mulighed for udendørs aktiviteter og motorisk udfoldelse. Generelt afspejler Birkegårdens børne- og forældregruppe området de bor i. De har villakvarteret på den ene side og socialt boligbyggeri på den anden. De spænder i øvrigt vidt både i forhold til alder og erfaring i personalegruppen, hvilket giver en god dynamik fagligt og socialt.

SØG JOB

SFO Frøen, distrikt KAG, søger pædagog

Ansøgningsfrist: 12. maj 2024

SFO Frøen er en institution med masser af muligheder. De har en skøn naturlegeplads, der er beliggende i grønne omgivelser, og som indbyder til at bruge kroppen og fantasien i leg og samspil. I stillingen vil ca. 1/3 af din arbejdstid være planlagt i skolen, tilknyttet en fast årgang i samarbejde med en kollega. Stillingen tilbyder en afvekslende hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på indholdet i samarbejde med dine kollegaer.

SØG JOB

HabitusHuset Brøndbyskoven søger pædagogisk medarbejder

Ansøgningsfrist: 30. april 2024

De er en arbejdsplads, hvor kvalitet og udvikling vægtes højt. Anerkendende ledelse er en grundlæggende del af deres tilgang. På et højt fagligt niveau kan du bidrage med din viden og erfaring. Der vil være engagerede og professionelle kolleger, der brænder for at hjælpe borgere med udviklingsforstyrrelser. Arbejdsmiljøet er godt, og nye kollegaer bliver altid velkomne.

SØG JOB

2 Pædagoger til Skovvejen

Ansøgningsfrist: 28. april 2024

De tilbyder en spændende og udfordrende arbejdsplads med masser af muligheder for at præge og styrke børnenes udvikling, trivsel og læring. Afdelingen har velholdte rammer og vægter omsorg, tillid samt pædagogisk læring og udvikling. Der er engagerede forældre, der gerne vil inddrages i børnenes trivsel, udvikling og læring. Kollegerne er nysgerrige og glade med gejst, motivation og humor.

SØG JOB

Pædagog søges til stilling hos Galaksen Regnbuen

Ansøgningsfrist: 26. april 2024

De ser leg på stuen i små grupper, lige så vigtig som en tur til Midtgård eller større projekter. De har fokus på gentagelser og tryghed for at skabe udvikling og læring hos børnene. De arbejder ud fra to mottoer: Proces frem for produkt og ord skaber virkelighed. Det betyder at de har pædagogiske planlagte aktiviteter som bl.a. udfordre sanserne, med mindre fokus på det færdige resultat.

SØG JOB

Magnoliegården søger en pædagog

Ansøgningsfrist: 16. maj 2024

Magnoliegården tilbyder en levende arbejdsplads, hvor du får mulighed for at bidrage til videreudviklingen. Der er også mulighed for egen faglig udvikling i et professionelt behandlingsmiljø samt supervision af en ekstern supervisor. Med en god normering kan du fokusere på behandlingsopgaven, og behandlingsmiljøet anerkender børnenes ressourcer. Der er desuden gode fysiske rammer beliggende i naturskønne omgivelser.

SØG JOB

SFO Thorvald søger to SFO-pædagoger

,

Ansøgningsfrist: 26. april 2024

SFO Thorvald er en del af Skolen ved Bülowsvej, hvor de i disse år arbejder målrettet på at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i både fritid og skoletid. Du vil være tilknyttet en afdeling, men forventes at have alle SFO´ens børn for øje. De arbejder ud fra et nærværs-princip, der vægter den nære relation mellem børn og voksne.

SØG JOB

Pædagog til Bofællesskabet Auktionsvej

Ansøgningsfrist: 25. april 2024

De tilbyder en omfattende oplæring i det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde, herunder følordning, introprogram og opfølgende samtaler med tilbudslederen. Der er gode kollegaer og et behageligt arbejdsmiljø med en fri og afslappet omgangstone. Der er mulighed for efteruddannelse. Medarbejderne er med til at skabe et godt liv for den enkelte beboer, og der er fokus på et godt arbejdsmiljø.

SØG JOB

Pædagog til børnehaveafdelingen i det nye børnehus Legelandet

Ansøgningsfrist: 28. april 2024

De tilbyder et omfattende introforløb, der sikrer, at du bliver grundigt introduceret til Legeland, hvilket sikrer en succesfuld start. Du vil opleve et tæt, fagligt samarbejde på tværs af grupper og afdelinger i Legeland. Personalegruppen er mangfoldig med hensyn til køn, alder og pædagogisk erfaring. Det er en nyopstartet daginstitution med et trygt børnemiljø, et godt arbejdsmiljø og høj medarbejdertrivsel.

SØG JOB

Pædagoger til Udviklingscenter for børn og familier

Ansøgningsfrist: 25. april 2024

Udviklingscenter for Børn og Familier søger 2 pædagoger til vores døgnafdelinger Ladbyhus og Elvergården. De søger pædagoger der finder energi i arbejdet med at skabe mening og forandringer for udsatte børn og unge. Som også kan se meningen når arbejdet indimellem er udfordrende og kræver refleksion, omtanke og supervision.

SØG JOB

Pædagogmedhjælper til Klostervangens vuggestue

Ansøgningsfrist: 25. april 2024

De lægger vægt på at understøtte og udvikle børnefællesskaber samt støtte børnene i at skabe venskaber. Hos dem finder man nærværende og omsorgsfulde voksne, der sætter pris på værdien af børns leg. De integrerer sang, sprog og kropslig dannelse i hverdagen og støtter børnenes kreativitet. Udeliv er en naturlig del af deres dagligdag, hvor legepladsen ses som et pædagogisk rum.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold