Afdelingsleder til Magnoliegården

Ansøgningsfrist: 02. april 2024

Magnoliegården tilbyder et organisatorisk miljø med højt til loftet og en rigtig god stemning. Medarbejderne og kollegerne er positive og engagerede. Her får du mulighed for ledelsesfaglig og personlig udvikling i et professionelt behandlingsmiljø. Du vil være en del af et ledelsesteam, der prioriterer daglig sparring og samtaler om ledelse.

SØG JOB

Pædagog søges til botilbud, Sankelmaksvej i Vordingborg

Ansøgningsfrist: 18. marts 2024

Du bliver en del af et team med et godt samarbejde og I har et stærkt tværprofessionelt samarbejde med sundhedsfagligt personale både internt og eksternt. Der arbejdes ud fra centrets og Vordingborg Kommunes værdier og visioner om, at udøve respekt for det enkelte menneske samt at støtte op om basale og sociale behov i hverdagen.

SØG JOB

Pædagogisk eller sundhedsfaglig medarbejder til botilbud i Faxe Ladeplads for borgere med autismespektrum forstyrrelser

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Som pædagog hos HabitusHuset Sølyst, bliver du tilknyttet et fast team hvor I typisk arbejder med 1:1-normering omkring en borger med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Normeringen giver dig mulighed for at fordybe dig i arbejdet omkring den enkelte borger og arbejde målrettet med de pædagogiske strategier, som du har fastlagt i samarbejde med dit team.

SØG JOB

Pædagogisk medarbejder søges til botilbud i Hillerød for borgere med autismespektrum-forstyrrelser

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Som en del af det unikke botilbud, bliver du tilknyttet et fast team, hvor I arbejder med en 1:1-normering omkring en borger. Dette giver dig mulighed for at dykke ned i arbejdet med borgeren og målrettet implementere de pædagogiske strategier, som du fastlægger i samarbejde med dit team. Fokus er altid at minimere problemskabende adfærd og øge livskvaliteten hos den enkelte borger.

SØG JOB

Bostedet Tjørnehøj søger dygtige kollegaer.

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Som Bostedet Tjørnehøjs nye kollega bidrager du også med stabilitet og nærvær, og du er selvfølgelig klar på at indgå i samarbejdet om både de pædagogiske og sundhedsorienterede opgaver, samt mindre rengøringsopgaver og personlig pleje hvor det er nødvendigt. Derudover har du lyst til at indgå i et autentisk og fordomsfrit møde med beboerne.

SØG JOB

Pædagogmedhjælper til Egholmskolens SFO

Ansøgningsfrist: 13. marts 2024

Egholmskolen tilbyder en SFO i udvikling, hvor du kan være med til at forme og præge en inspirerende dag for børnene. Der er også mulighed for kollegial sparring og ugentlige personalemøder. Den stabile personalegruppe byder på plads til forskelligheder og masser af humor. Du får en stor del af medindflydelse og fokus på diversitet i aktivitetstilbud.

SØG JOB

Vuggestuen Mejsebo søger pædagog

Ansøgningsfrist: 06. marts 2024

Mejsebo går ind for kollegaskab, faglighed og humor. Især sprog, hvor alle pædagoger er uddannet i sprogklar,og krop og natur fra de grønne spirer, – det ligger i deres DNA. I Mejsebo vil du gro, da de sætter udvikling i højsædet og pt. er de lige begyndt at uddanne sig i ICDP. Der er masser af hjertevarme og plads til alle, både store og små, forældre, kollegaer og samarbejdspartnere i kommunen.

SØG JOB

Inklusionspædagog til Strøbyskolen

Ansøgningsfrist: 12. marts 2024

Strøbyskolen søger en inklusionspædagog til indskolingen, hvor opgaven vil være at støtte et barn, der har brug for ekstra guidning i skoledagen. De ønsker også at bringe dine kompetencer i spil til at opretholde en god klassekultur i tæt samarbejde med teamet. Dine relationskompetencer er vigtige, og de vil rigtig kunne blomstre, når du, som resten af medarbejderne på Strøbyskolen, indtræder i det forpligtende samarbejde med høj faglighed.

SØG JOB

Afdeling Grimstrupvej søger tilkaldevikarer til aften og/eller nat

Ansøgningsfrist: 18. marts 2024

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud, STU samt aflastningstilbud, vejledning og støtteopgaver. Du skal have lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen, og hjælpe beboerne i højst mulig grad i selvhjulpenhed og selvstændighed.

SØG JOB

Børne- og Ungerådgiver til Specialteam

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Du bliver den nye kollega i specialteamet, som primært arbejder med børn og unge, som er i målgruppen for handicapkompenserende ydelser. Børnene og de unge har betydelig, varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse. Teamet består af fem specialrådgivere inkl. dig. Du vil få din egen sagsstamme, som du er ansvarlig for, men vil have rig mulighed for at sparre med dit team.

SØG JOB

Vuggestuen Sydpolen søger pædagog

Ansøgningsfrist: 08. marts 2024

Du vil blive en del af en aktiv, velfungerende og engageret personalegruppe med et fremragende samarbejde og høj social kapital. Derudover brænder de for børnefællesskaber, nærvær og skabelsen af trygge og kontinuerte rammer. Det er en arbejdsplads, der fokuserer på at være spændende og fagligt udfordrende, og som lægger vægt på at udvikle kvaliteten i børnehusets pædagogik.

SØG JOB

Pædagog til Dagtilbud Lundebo

Ansøgningsfrist: 23. februar 2024

Du vil blive tilknyttet en fast børnegruppe, men det må forventes at du er fleksibel og kan bidrage med ideer til arbejdet i hele Lundebo. Lundebo forventer, at du er faglig velfunderet, har kendskab, og ser frem, til arbejdet med den nye styrkede læreplan, at du vil kunne bidrage aktivt med nye øjne til, at skabe inspirerende og udviklende læringsmiljøer for børnene.

SØG JOB

Solstrålen søger Pædagoger eller PAU’er

Ansøgningsfrist: 18. marts 2024

De tilbyder en struktureret onboardingproces med daglig leder og mentor samt vejledning fra deres eget AKT-team. Der er fokus på faglig udvikling med mulighed for diplommoduler og kurser inden for de grønne spirer. Derudover kan du forvente faglig sparring på tværs i området og drage fordel af sundhedsordning og medarbejderklub i Fredensborg Kommune.

SØG JOB

Brogården søger pædagogisk medarbejder med flair for E-sport 21 timer ugentligt.

Ansøgningsfrist: 27. februar 2024

Brogården søger en medarbejder, der kan stå for at igangsætte pædagogiske aktiviteter, med udgangspunkt fra klubbens netcafé’. De forestiller sig at du står for træning i CSGO og andre spil, hjælper de unge med at etablere hold, samarbejder med øvrige relevante samarbejdspartnere såsom klubber og foreninger i lokalområdet.

SØG JOB

Møllevejen dagbehandlingsskole søger en pædagog

Ansøgningsfrist: 06. marts 2024

Hos Møllevejen bliver du en del af et afdelingsteam, der i et tæt og struktureret samarbejde med psykologer, familiebehandlere og rådgivere løfter et fælles ansvar for det enkelte barn og deres familier. Hos dine kollegaer og hos ledelsen er der fokus på et velfungerende og konstruktivt. I teamet skal du både kunne arbejde selvstændigt, gå forrest, være tro mod teamets aftaler, kunne tage følgeskab, og udføre andres ideer.

SØG JOB

Vågen nattevagt til botilbud Topasvænget

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Du vil blive den ene af et lille nattevagtsteam, som varetager borgernes behov i nattetimerne. Andre lettere forefaldende praktiske opgaver, samt hjælp i morgenoptag kan forekomme. De tilbyder en arbejdsplads i udvikling, hvor medarbejderne nyder tillid fra ledelsen. Der er et positivt og dynamisk arbejdsmiljø med gode muligheder for faglig sparring og personlig udvikling.

SØG JOB

Botilbuddet Platanvej søger sundhedsfaglig eller pædagogisk medarbejder

Ansøgningsfrist: 11. marts 2024

De tilbyder et bosted og center i konstant udvikling med en god introduktion og sidemandsoplæring. Du vil arbejde sammen med dygtige og engagerede tværfaglige kolleger, der bidrager til faglig sparring og løbende supervision. Der er mulighed for at anvende både dine faglige og personlige kompetencer med gode chancer for faglig og personlig udvikling.

SØG JOB

Pædagog søges til udekørende team i Præstø

Ansøgningsfrist: 11. marts 2024

De tilbyder dig et center og en arbejdsplads i konstant udvikling med en ledelse, der har tillid til medarbejderne. Du vil opleve et godt og dynamisk arbejdsmiljø med faglig sparring og muligheder for personlig udvikling. Samtidig vil du være en del af et tæt pårørende samarbejde på en arbejdsplads, hvor sundhed har høj prioritet.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold