HabitusHuset Børsholt søger medarbejdere til 3 nye solisttilbud

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Solisttillbuddenes indsats fokuserer på stressminimering, herunder minimering af frustration, for dels at højne borgers livskvalitet og samtidig undgå uhensigtsmæssig adfærd. Dette indebærer, at de tilbyder en række spændende faglige udfordringer for deres medarbejdere. Herunder udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplaner.

SØG JOB

To socialfaglige medarbejdere til dagvarmestue i Brønderslev

Ansøgningsfrist: 14. marts 2024

Varmestuen tilbyder et humørfyldt samarbejde med kollegaer fra både varmestue og familietilbud. De har et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og sikkerhed. Deres menneskesyn er rummeligt og vi møder mennesker der hvor de er – i øjenhøjde og uden krav om forandring. Du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling gennem deltagelse i møder, supervision, temadage, faglige kurser mm. i Kirkens Korshærs regi.

SØG JOB

SocialAnsvar søger pædagog, der har erfaring med misbrugssamtaler

Ansøgningsfrist: 20. februar 2024

Nu har du muligheden for at blive en del af virksomheden SocialAnsvar. Vi har en ledig stilling som pædagog til bostøtte. Erfaring med misbrugssamtaler er en fordel.

SØG JOB

SocialAnsvar søger pædagog til bostøtte

Ansøgningsfrist: 20. februar 2024

Nu har du muligheden for at blive en del af virksomheden SocialAnsvar. Vi har en ledig stilling som pædagog til bostøtte.

SØG JOB

HabitusHusene søger pædagogiske medarbejdere

Ansøgningsfrist: 01. marts 2024

De tilbyder et professionelt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på faglig fordybelse og personlig udvikling. Der er mulighed for efteruddannelse og fast ekstern supervision for at støtte din faglige vækst. Du vil arbejde sammen med fagligt kompetente og opmærksomme kolleger og vil opleve nærværende ledelse, der støtter dig i din rolle. Ansættelsen er på fuldtid med en overenskomst med SL, der sikrer ordentlige løn- og arbejdsforhold.

SØG JOB

Pædagog til Kollegietilbuddet

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Kollegietilbuddet er et botilbud for unge med psykisk udviklingshæmning. Kollegietilbuddets kerneopgave er, at beboerne oplever mulighed for trivsel, udvikling og selvbestemmelse i eget liv. Personalegruppen har fokus på faglig udvikling, og alle er med til faglige relevante kursusdage og faglig supervision. Desuden byder Kollegietilbuddet på en dejlig gruppe unge mennesker, en hverdag, som er uforudsigelig, samt en velfungerende personalegruppe, hvor humor, anerkendelse, arbejdsglæde og omsorg er i højsæde.

SØG JOB

Pædagog til Østre Skoles Skolefritidsordning

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Har du lyst til nye udfordringer? Østre Skole søger en dygtig og engageret medarbejder til skolefritidsordningen. Her får du mulighed for både at arbejde i SFO og desuden have understøttende opgaver i indskolingen. Skolefritidsordningen har ca. 90 børn tilmeldt, og medarbejderne ønsker en kollega, der er synlig og engageret i team-samarbejdet, og der kan lide udeaktiviteter.

SØG JOB

Engageret pædagog med lyst til udvikling søges

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Morsø Kompetencecenter søger en pædagog til dagtilbud for en gruppe unge mennesker med udviklingshæmning. Dine opgaver bliver at se de mange muligheder i det pædagogiske arbejde, der fremmer de unges trivsel og udvikling. Du vil arbejde tæt sammen med erfarne kollegaer, der vil imødekomme og tage godt imod dig som deres nye kollega, faglige sparringspartner, kreative idemager, der vil bidrage med nye perspektiver og inspiration. Du vil møde kollegaer der vægter høj tillid og åbenhed til og for hinanden i det daglige arbejde.

SØG JOB

Socialfaglige medarbejdere til Kirkens Korshærs Herberg og Bostøtte

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Kirkens Korshærs Herberg er et selvejende socialt tilbud under landsorganisationen Kirkens Korshær, der søger to socialfaglige medarbejdere. Herberget tilbyder midlertidigt akutophold og efterfølgende bostøtte til mennesker, som er ramt af sociale/psykiske/misbrugsproblemer samt hjemløshed. Herbergets opgave er derfor at yde personlig støtte til den enkelte og samtidig muliggøre ansvaret for eget liv, således at borgeren udrustes bedst muligt til at skabe egen fremtid i egen bolig.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold