Damagerskolen søger trivsels-/støttepædagog eller lærer

Ansøgningsfrist: UDLØBET

De søger støttepædagog eller lærer til at arbejde med elever, der oplever udfordringer relateret til adfærd. Du vil have en afgørende rolle i at skabe et støttende og berigende læringsmiljø for disse elever, og dermed sikre deres trivsel og fremgang. I tæt samarbejde med lærere, forældre og andre relevante fagfolk for at udvikle og implementere effektive undervisningsstrategier og støtteforanstaltninger.

SØG JOB

Center for Pædagogik i Roskilde søger adjunkter eller lektorer

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Center for Pædagogik i Roskilde søger adjunkter eller lektorer til henholdsvis faste og midlertidige stillinger med henblik på at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning på både pædagoguddannelsen og deres efter- og videreuddannelsesforløb. Det er en dynamisk arbejdsplads med ca. 35 dygtige medarbejdere. Hver eneste dag arbejder de sammen om at uddanne fremtidens pædagoger og gøre nuværende pædagoger og ledere dygtigere.

SØG JOB

STU Greve leder efter nye kolleger

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i Greve er et tilbud for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret, ADHD og andet. Fælles for målgruppen er, at de alle har brug for et specialiseret uddannelsestilbud. Et STU-forløb går ud på at udvikle og træne færdigheder, som bedst muligt støtter og forbereder den unge på et så selvstændigt voksenliv som muligt.

SØG JOB

Lærer eller pædagog til skolestarten på Lillevang Skole

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Lillevang Skole søger en pædagog eller lærer, som har stærke relationskompetencer og erfaring med at integrere specialpædagogik og almendidaktik gennem fx co-teaching. Allerød Kommune ønsker en ansøger, der har erfaring med eller er optaget af tematisk og praksisfaglig undervisning, leg og læring samt pædagogisk og didaktisk nysgerrighed og vil udforske og udfordre egen og kollegers praksis.

SØG JOB

To motiverede undervisere til socialrådgiveruddannelsen

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Du skal udvikle, planlægge og undervise på grunduddannelsen og inden for efter- og videreuddannelse. Det sker i tæt sammenspil med de studerende og i samarbejde med såvel interne som eksterne partnere og aftagere. Derudover forventes det, at du kan varetage forskellige forsknings- og udviklingsopgaver.

SØG JOB

Forsker og underviser til socialrådgiveruddannelsen

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Som underviser skal du forberede, undervise og evt. eksaminere skolens studerende inden for mange forskellige faglige tematikker og områder, som fremgår af studieordningen. Herunder skal du også evt. følge praktikanter og vejlede bachelorstuderende. Som forsker vil blive du en del af kernebemandingen, der består af medarbejdere, der har omkring 50 % af deres arbejdstid allokeret til forsknings- og udviklingsopgaver.

SØG JOB

Underviser til Skolen Sputnik Greve

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge, der har det svært? Har du erfaring med autisme, ADHD og socio-emotionelle vanskeligheder? Så kom og vær en del af Skolen Sputnik, en ambitiøs, privat organisation med et stærkt tværfagligt samarbejde og nærværende ledelse. Her venter et meningsfuldt arbejde med mulighed for at arbejde tæt og helhedsorienteret med børnene og de unge. Desuden byder Sputnik på en god normering og ambitiøse, engagerede og fagligt dygtige kollegaer, der brænder for deres arbejde.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold