Pædagogisk eller sundhedsfaglig medarbejder til botilbud i Faxe Ladeplads for borgere med autismespektrum forstyrrelser

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Som pædagog hos HabitusHuset Sølyst, bliver du tilknyttet et fast team hvor I typisk arbejder med 1:1-normering omkring en borger med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Normeringen giver dig mulighed for at fordybe dig i arbejdet omkring den enkelte borger og arbejde målrettet med de pædagogiske strategier, som du har fastlagt i samarbejde med dit team.

SØG JOB

Bostedet Tjørnehøj søger dygtige kollegaer.

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Som Bostedet Tjørnehøjs nye kollega bidrager du også med stabilitet og nærvær, og du er selvfølgelig klar på at indgå i samarbejdet om både de pædagogiske og sundhedsorienterede opgaver, samt mindre rengøringsopgaver og personlig pleje hvor det er nødvendigt. Derudover har du lyst til at indgå i et autentisk og fordomsfrit møde med beboerne.

SØG JOB

Afdeling Grimstrupvej søger tilkaldevikarer til aften og/eller nat

Ansøgningsfrist: 18. marts 2024

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud, STU samt aflastningstilbud, vejledning og støtteopgaver. Du skal have lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen, og hjælpe beboerne i højst mulig grad i selvhjulpenhed og selvstændighed.

SØG JOB

Børne- og Ungerådgiver til Specialteam

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Du bliver den nye kollega i specialteamet, som primært arbejder med børn og unge, som er i målgruppen for handicapkompenserende ydelser. Børnene og de unge har betydelig, varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende, kronisk eller langvarig lidelse. Teamet består af fem specialrådgivere inkl. dig. Du vil få din egen sagsstamme, som du er ansvarlig for, men vil have rig mulighed for at sparre med dit team.

SØG JOB

Vågen nattevagt til botilbud Topasvænget

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Du vil blive den ene af et lille nattevagtsteam, som varetager borgernes behov i nattetimerne. Andre lettere forefaldende praktiske opgaver, samt hjælp i morgenoptag kan forekomme. De tilbyder en arbejdsplads i udvikling, hvor medarbejderne nyder tillid fra ledelsen. Der er et positivt og dynamisk arbejdsmiljø med gode muligheder for faglig sparring og personlig udvikling.

SØG JOB

Botilbuddet Platanvej søger sundhedsfaglig eller pædagogisk medarbejder

Ansøgningsfrist: 11. marts 2024

De tilbyder et bosted og center i konstant udvikling med en god introduktion og sidemandsoplæring. Du vil arbejde sammen med dygtige og engagerede tværfaglige kolleger, der bidrager til faglig sparring og løbende supervision. Der er mulighed for at anvende både dine faglige og personlige kompetencer med gode chancer for faglig og personlig udvikling.

SØG JOB

Socialfaglig koordinerende sagsbehandler til Ungecenteret i Greve

Ansøgningsfrist: 07. marts 2024

Som koordinerende sagsbehandler for ressourceforløbsområdet er det din opgave at arbejde målrettet med beskæftigelses og socialfaglige vurderinger og indsatsplaner. Disse tilrettelægges efter indstilling fra rehabiliteringsteamet og sammen med den unge som er bevilget ressourceforløb. Dertil vil du sammen med dine 2 kolleger være sagsbehandler for unge som har behov for ydelser efter Serviceloven.

SØG JOB

Ambitiøs og udviklingsorienteret virksomhedskonsulent til beskæftigelsesområdet

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Som ny kollega vil du blandt andet skulle etablere og følge op på virksomhedspraktikker samt iværksætte afklaring af arbejdsevnen og sikre arbejdspladsfastholdelse der hvor der allerede er etableret småjobs og lønnede timer. Du vil skulle motivere borgere mod realistiske jobønsker og muligheder og matche deres kompetencer med virksomhedernes efterspørgsel.

SØG JOB

Jobformidler til integrationsteamet i Ballerup kommune

Ansøgningsfrist: 17. marts 2024

Integrationsteamet i Ballerup kommune søger en medarbejder, der ud fra tanken om at skabe effekt i øjenhøjde, brænder for at udføre systematisk jobformidling, med fokus på løbende jobmatch til ordinært arbejde, IGU og lønnede timer. Der lægges vægt på et tæt samarbejde med virksomheder angående jobmuligheder og virksomhedsrettede forløb.

SØG JOB

Social- og Sundhedsassistent til fast aftenvagt til Korttidspladserne

Ansøgningsfrist: 04. marts 2024

Du får mulighed for at anvende en rehabiliterende tilgang til borgeren og sammen med kolleger yde pleje, der støtter borgerens egenomsorg. Det er vigtigt at levere en situationsorienteret og personcentreret pleje på en kompetent, respektfuld og empatisk måde. I skal skabe ro og optimale rammer, så borgeren er klar til træning. Gennem kommunikation med borgeren og pårørende sikrer I, at de føler tryghed og omsorg i deres forløb.

SØG JOB

Rødbo søger socialpædagog

Ansøgningsfrist: 04. marts 2024

Rødbo er et botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade. Du vil være ansvarlige for både personlig pleje og praktisk hjælp på lige fod med dine sundhedsfaglige kolleger. Der lægges vægt på at hjælpe med at vedligeholde og udvikle beboernes fysiske og kognitive ressourcer. I tæt tværfagligt samarbejde med øvrige faggrupper vil du have ansvaret for at udarbejde delmål og opfølgning på indsatsmål baseret på beboernes ønsker.

SØG JOB

PPR i Ballerup søger pædagogisk vejleder

Ansøgningsfrist: 05. marts 2024

I stillingen får du et selvstændigt og varieret job i både monofaglige og tværfaglige teams, med stor mulighed for at tilrettelægge arbejdsopgaverne. Jobbet er spændende og alsidigt, inden for en udviklingsorienteret organisation, der prioriterer systemisk feedback. Du vil arbejde sammen med dygtige og engagerede kollegaer, der vægter refleksion, videndeling og humor.

SØG JOB

Social- og sundhedshjælper (aftenvagt) til Engholm Plejecenter

Ansøgningsfrist: 03. marts 2024

På Egholm plejecenter får du en arbejdsplads, hvor kerneopgaven med beboeren i centrum er i fokus. Her har du handlefrihed under ansvar og bliver tilknyttet en af vores afdelinger, hvor du i tæt samarbejde med dine kolleger sikrer, at beboere og pårørende oplever en åben og imødekommende atmosfære. Du bliver en del af et tværfagligt team af omsorgsfulde og medansvarlige kolleger med forskellig faglig baggrund, der brænder for deres arbejde.

SØG JOB

Omsorgsmedhjælper søges til Center for botilbud og beskæftigelse (CFBB) afd. Midgården

Ansøgningsfrist: 03. marts 2024

Personligt har du ro og styrke til at fastholde indsatsen, også når det er svært for borgeren, men samtidigt formår du at tage selvstændige beslutninger om at skifte tempo eller metode, så snart du fornemmer at det er nødvendigt. Du er kreativ og aktiv i arbejdet med borgeren, og du er vedholdende og systematisk i at fastholde arbejdet, også over længere stræk.

SØG JOB

Teamkoordinator til Pensionatet i Hornbæk

Ansøgningsfrist: 20. februar 2024

I din rolle vil du være ansvarlig for koordineringen af et dedikeret team inden for hjemløseområdet. Dine arbejdsopgaver vil også omfatte udvikling og implementering af effektive strategier til at støtte, vejlede og rådgive mennesker i hjemløshed, herunder arbejde med ICM- og CTI-støtte. Derudover vil du samarbejde tæt med både interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder myndigheder og jobcentre.

SØG JOB

Sundhedsfaglig teammedarbejder til Vega boliger

Ansøgningsfrist: 06. marts 2024

Vi kan tilbyde dig en spændende arbejdsdag med skønne beboere og brugere, hvor du vil opleve et givende arbejdsmiljø. Du vil arbejde sammen med gode kolleger, der lægger energi i at sikre, at alle får en god dag på arbejdet. Hos os prioriterer vi høj faglighed og tilbyder løbende kompetenceudvikling, så du kan vokse i din rolle. Derudover får du pædagogisk supervision af en ekstern supervisor hver fjerde uge, som kan støtte dig i din faglige udvikling og trivsel på arbejdet.

SØG JOB

Social- og sundhedsassistent til Fabianhus

Ansøgningsfrist: 22. marts 2024

Som social- og sundhedsassistent på Fabianhus vil du, i samarbejde med sygeplejersker og øvrige SSA’ere, have en række arbejdsopgaver. Disse omfatter blandt andet arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og sundhedsoplysning samt at fungere som kontaktperson for beboere. Du vil være ansvarlig for at administrere og bestille medicin i overensstemmelse med gældende procedurer samt opdatere sundhedsfaglige procedurer og vejledninger.

SØG JOB

Koordinerende sagsbehandler, Fredensborg Kommune

Ansøgningsfrist: 14. marts 2024

Som sagsbehandler vil du være ansvarlig for arbejdet med flygtninge og familiesammenførte. Dine opgaver vil omfatte udarbejdelse og opfølgning på integrationskontrakter og Min Plan, samt afholdelse af målrettede job- og integrationssamtaler. Du vil også have ansvaret for at henvise til sprogcentre og følge op på fremmøde og progression, samt arbejde med udredning og afklaring af arbejdsevne med eventuel indstilling til rehabiliteringsteam.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold