Græsbakken søger en pædagogisk leder

Ansøgningsfrist: 06. marts 2024

Du bliver pædagogisk leder i en lille institution med en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper. Personalet er begejstrede for børnene og det pædagogiske arbejde med dem. Din primære opgave er ledelse. Du vil have timer på gulvet i samspil med børn og personalet – det indblik du får her, bruger du aktivt i din ledelse. Alle kender alle i huset, og de er stolte af den måde, hvorpå de bruger hinanden fagligt og menneskeligt.

SØG JOB

Aarhus Kommune søger kvalitetsmedarbejder til deres tilbud i Voksne, Job og Handicap

Ansøgningsfrist: 13. marts 2024

Du bliver en del af Kvalitetsteamet og Fællesfunktionen på Vikingedalen, der er organiseret med opgaveløsning ud fra kompetencer og interessefelter. Du vil indgå i et tæt samarbejde med centrets andre ansatte, centerledelsen og afdelingslederne på tilbuddene, såvel som medarbejdere i Aarhus Kommune, hvor det er relevant. Du bliver en del af nogle tilbud i Aarhus Kommune, som har et stort fokus på kvalitet i løsningen af kerneopgaven.

SØG JOB

Genhusningskonsulent- og Servicekoordinator til Grenaa Andelsboligforening/GABolig

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

I din hverdag vil du få en alsidig og spændende rolle, hvor dine primære opgaver vil omfatte ansvar for at skabe overblik, koordinere og udføre processer og indsatser i forbindelse med Grenaa Andelsboligforenings/GABoligs samlede genhusning. Du vil være ansvarlig for at lave aftaler med eksterne samarbejdspartnere såsom flyttefirmaer, rengøringsfirmaer, håndværkere og kommunen i forbindelse med genhusningen.

SØG JOB

FGU-skole i Hørning søger fagunderviser i “Sundhed og Omsorg”

Ansøgningsfrist: 23. februar 2024

Skolen søger en fagperson, som har baggrund og kompetencer indenfor det sundhedsfaglige eller lignende. De søger dig, som har lyst til at bidrage til undervisningen og elevarbejdet på deres fagtema ’Sundhed og Omsorg’. Du får muligheden for at være med til fortsat at udvikle på fagteamet. Du er underviser med et stort fokus på at danne de unge og danne relationer fra de unge til jer, så de får mod og lyst til at udvikle sig gennem FGU.

SØG JOB

Assisterende lederstilling hos Dagtilbud Hatting

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Du vil blive fuldtids-assisterende leder i samarbejde med dagtilbudslederen. Du skal sammen med dagtilbudslederen have lyst til at understøtte det pædagogiske læringsmiljø og skabe god ledelse i et energisk, humoristisk og velreflekteret miljø. Du vil få rig mulighed for at være tæt på den pædagogiske praksis i hverdagen. Dette indeholder bl.a. at være tovholder på indsatser omkring børn og sparring med personalet og eksterne samarbejdspartnere.

SØG JOB

Afdelingsleder til nyoprettet vidtgående specialundervisningstilbud på Lilleåskolen

Ansøgningsfrist: 04. marts 2024

Som afdelingsleder for det vidtgående specialundervisningstilbud har du ansvaret for den daglige drift, samt ansvaret for specialtilbuddets udvikling, i samarbejde med PPR. Du har ansvar for personaleledelse og kan lede tæt på praksis. Derudover kan du planlægge og facilitere udviklingsprocesser samt tilbyde sparre og vejledning til personalet vedrørende specialpædagogiske tiltag.

SØG JOB

DII TUMLEHØJEN SØGER NY PÆDAGOGISK LEDER

Ansøgningsfrist: 20. februar 2024

Tumlehøjen søger en pædagogisk leder, som kan føre den integrerede institution videre og samtidig inspirere til nytænkning. En leder, der sammen med medarbejderne kan omsætte Børn og Unges fælles strategier og indsatser samt dagtilbuddets fokusområder til en praksis, der giver mening i det pædagogiske arbejde og skaber gode læringsmiljøer for børnene.

SØG JOB

Børnehaveklasseleder til Vestervangsskolen

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Brænder du for at gøre en forskel? På Vestervangsskolen søges nu en uddannet pædagog til en fast stilling som børnehaveklasseleder. Her skal du sikre, at børnene får en tryg og glad opstart i deres skoleliv i samarbejde med distriktets børnehaver, og du bliver en del af det velfungerende team med de tre andre børnehaveklasseledere. Vestervangsskolen står for et godt arbejdsmiljø, hvor du får søde, sociale kollegaer, som vil høre hvad weekenden har budt på, samtidig med at fagligheden og samarbejdet omkring elevernes trivsel er omdrejningspunktet.

SØG JOB

Skolefritidspædagog til Østervangsskolen

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Brænder du for at skabe rammer for det gode børneliv i både skole og SFO? Østervangsskolen søger en pædagog, der skal være med til at starte førskolegruppen op. Østervangsskolen er en kommunal folkeskole, som er privilegeret med en positiv, interesseret og aktiv forældrekreds, imødekommende og engagerede medarbejdere og ikke mindst læringsparate børn og unge. Du bliver desuden en del af et velfungerende SFO-team, der er i gang med at videreudvikle kvaliteten i fritidspædagogikken.

SØG JOB

Pædagog til Vestervangsskolen

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Som pædagog på Vestervangsskolen får du mulighed for at være med til at starte førskolen op. Stillingens primære funktioner er at være klassepædagog i en klasse, samt at være en del af årgangen i SFO-delen. På Vestervangsskolen tilstræbes der et ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og lærere. Vestervangsskolen er en arbejdsplads i udvikling og forandring, og byder på imødekommende, fleksible og arbejdsomme kollegaer.

SØG JOB

Pædagog til Børnehuset Toppen i Hinnerup

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Har du lyst til at være en del af en fagligt velfunderet personalegruppe i et hus, hvor barnet sættes i centrum af pædagogikken? Børnehuset Toppen søger en pædagog til deres hus, der bestræber sig på at være et trygt og omsorgsfuldt sted for børn. Toppen byder på en personalegruppe, der arbejder tæt sammen, har blik for hinandens praksis og har interesse i at skabe trivsel og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, der er præget af glæde, nærvær og interaktion.

SØG JOB

Pædagog til Bostedet Marienborgvej, afdeling Huset

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Bostedet Marienborgvej, afd. Huset søger én pædagog, og ansøgere med anden relevant uddannelse, der relaterer til målgruppen opfordres ligeledes til at søge. Beboerne i Huset har alle et omfattende støttebehov, og har brug for hjælp og guidning igennem alle aktiviteter. Her lægges vægt på at skabe et hjemligt miljø, med udgangspunkt i den enkelte beboers behov for struktur, forudsigelighed og genkendelighed. Et miljø, hvor beboerne oplever tryghed og trivsel. I Huset er der plads til at være forskellige og her tilbydes et afvekslende job med dygtige og engagerede kollegaer, der har beboerne i centrum.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold