SOSU-hjælper til aftenvagt hos Æblehaven i Haarby

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

Hos Plejehjemmet Æblehaven finder du et mega fedt sammenhold, og de har masser af sjove øjeblikke med beboerne. Du får mulighed for faglig udvikling, og nej-hatten er smidt langt væk, når det kommer til nye idéer, for Æblehaven har masser af kampgejst! Du bliver én ud af fem aftenvagter, og du skal fungere selvstændigt i et af husene og skabe et godt og hjemligt miljø om aftenen sammen med beboerne.

SØG JOB

Sundhedsfaglig kollega til afløsning om aftenen hos Bofællesskabet Korsvang

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Kunne du tænke dig at være en del af en arbejdsplads, hvor du har mulighed for at gøre en forskel for borgerne? Trives du med alsidige opgaver, som varierer i kompleksitet, og hvor du har mulighed for at udfolde dine kompetencer? Vil du være en del af et team, hvor glæde og trivsel er de bærende elementer i hverdagen? Så glæder Bofællesskabet Korsvang sig til at møde netop dig.

SØG JOB

Blåbjergskolen søger pædagogmedhjælper

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Som pædagogmedhjælper i SFO’en vil din primære opgave være, at lave aktiviteter for og med børnene og samarbejde med de andre voksne i forhold til at skabe den bedste ramme for vores børn. Som pædagogmedhjælper ved Blåbjergskolens Børneunivers vil du med børnene i fokus, være med til at skabe en struktureret hverdag, med aktiviteter – hvor der også er plads til at tænke nye tanker og ’’sprænge rammerne’’.

SØG JOB

Nordenskov- Næsbjerg Skole afdeling Nordenskov søger en skolepædagog til SFO/juniorklub og skole

Ansøgningsfrist: 15. marts 2024

Nordenskov- Næsbjerg Skole søger en pædagog der brænder for at se og arbejde med ’det hele barn’ i både skole- og i fritidsdelen. Samtidig vægter skolen højt at du er positiv, udadvendt, fleksibel og tager pædagogiske initiativer. Du får mulighed for at gøre en positiv forskel for børn med særlige behov samt at bruge dine relationelle kompetencer.

SØG JOB

Plejecenteret Carolineparken søger nattevagt

Ansøgningsfrist: 27. februar 2024

Som nattevagt på Plejecenteret Carolineparken får du et tværfagligt miljø med god mulighed for sparring. De tilbyder en arbejdsplads, hvor opgaverne forandres og giver nye udfordringer samt gode kollegaer og et positivt arbejdsmiljø. I nattevagterne er man en del af et team på i alt 3 nattevagter, hvoraf de 2 andre er ansat på plejeafdelingerne på Carolineparken.

SØG JOB

Pædagogiske tilkaldevikarer søges til bo- og solisttilbud i Nordjylland

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Som tilkaldevikar hos HabitusHuset Fjeldsted, kan du se frem til en grundig introduktion til en enkelt eller flere borgere, så du er ordentligt rustet til at varetage indmøder hos borgeren. Der vil typisk være tale om 1:1-normering eller 2:1-nomering, som giver dig mulighed for at engagere og fordybe dig i arbejdet og den pædagogiske praksis.

SØG JOB

Afdeling Grimstrupvej søger tilkaldevikarer til aften og/eller nat

Ansøgningsfrist: 18. marts 2024

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud, STU samt aflastningstilbud, vejledning og støtteopgaver. Du skal have lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen, og hjælpe beboerne i højst mulig grad i selvhjulpenhed og selvstændighed.

SØG JOB

Brogården søger pædagogisk medarbejder med flair for E-sport 21 timer ugentligt.

Ansøgningsfrist: 27. februar 2024

Brogården søger en medarbejder, der kan stå for at igangsætte pædagogiske aktiviteter, med udgangspunkt fra klubbens netcafé’. De forestiller sig at du står for træning i CSGO og andre spil, hjælper de unge med at etablere hold, samarbejder med øvrige relevante samarbejdspartnere såsom klubber og foreninger i lokalområdet.

SØG JOB

Ældre Sagen søger en socialrådgiver til telefonisk rådgivning

Ansøgningsfrist: 03. marts 2024

Ældre Sagen tilbyder et engageret arbejdsmiljø med interessante og meningsfyldte udfordringer i et uhøjtideligt og dynamisk arbejdsfællesskab, hvor etik, engagement og stor faglighed sættes højt. Vi kan lide at have det sjovt samtidig med, at vi skaber god værdi for vores medlemmer. Du skal primært yde telefonisk rådgivning til medlemmer og pårørende.

SØG JOB

FBU ForældreLANDSforeningen søger frivilligkoordinator på deltid

,

Ansøgningsfrist: 01. marts 2024

FBU er primært funderet på frivillige kræfter, men der er brug for en som dig til at støtte og organisere FBU´s frivillige, således at vi sikrer kvaliteten af det frivillige arbejde bedst muligt. Lokalforeningerne og de frivillige i FBU er FBU´s dynamo.

SØG JOB

Medarbejdere til Værestedet Væksthuset

Ansøgningsfrist: 28. februar 2024

På Væksthuset tilbyder de dig muligheden for at blive en del af et engageret team, hvor du kan samarbejde med dedikerede kollegaer. Her har du også mulighed for at deltage i skabelsen af aktiviteter og indhold i vores tilbud sammen med både borgere og kollegaer. De tilbyder supervision og spændende alsidige opgaver omkring og med borgerne. Din opgave vil være at facilitere processer, der hjælper borgerne med at tage ansvar for løsningen af opgaver i fællesskabet.

SØG JOB

Koordinerende beskæftigelsesrådgiver til Ressourceteamet – Jobafklaring, i Jobcenter Esbjerg.

Ansøgningsfrist: 23. februar 2024

I din rolle vil dine primære opgaver omfatte at arbejde tæt sammen med borgeren for at fastholde den røde tråd og implementere de indsatser, der er aftalt under borgerens møde med rehabiliteringsteamet, samtidig med at du er opmærksom på andre relevante tilbud for borgeren. Du vil også være ansvarlig for at koordinere og sikre en helhedsorienteret og tværfaglig indsats for borgeren.

SØG JOB

Nysgerrige sagsbehandlere til skattemæssige afgørelser om renter og gebyrer

Ansøgningsfrist: 27. februar 2024

I din rolle vil dine opgaver inkludere visitation af indgående henvendelser fra virksomheder, der søger om fritagelse for at betale renter, gebyrer osv. Du vil også skulle oprette sager i WorkZone (journaliseringssystem) og sende kvittering for modtagelse af virksomhedens ansøgning. Du bliver en del af et engageret team på 14 medarbejdere, som har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og erhvervsmæssige erfaringer

SØG JOB

Børnehuset Grantoften søger pædagogmedhjælper

Ansøgningsfrist: UDLØBET

I denne stilling skal du kunne lide at arbejde med børn, samt indgå i tætte relation med dem, deres forældre og dine kolleger. De vigtigste opgaver inkluderer at indgå i en pædagogisk hverdag omkring børnene og kollegerne. Det forventes, at du er omsorgsfuld, nærværende og tillidsskabende i relationen til børnene. Derudover skal du påtage dig ansvaret for flere af de praktiske opgaver i børnehuset.

SØG JOB

SUF Sydsjælland søger aktivitetsmedarbejdere til weekender

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Som aktivitetsmedarbejder bliver det i høj grad dig, der forbereder og sørger for, at de unge får tilbudt weekendaktiviteter, som de kan deltage i, og som er tilpasset deres udgangspunkter. Om det er en hyggelig stund ved bålfadet, lidt let træning i vores fitnessrum, spil, kreative projekter eller noget helt femte, bestemmer du. Det afgørende er, at du har evnen til at spore dig ind på, hvad der appellerer til de unge.

SØG JOB

Det specialiseret botilbud Brohøj søger pædagogisk og sundhedsfagligt personale

,

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Brohøj er et specialiseret botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade. De kan tilbyde fagligt stærke kolleger, godt kammeratskab og fællesskab. Brohøj har altid fokus på det gode og sikre arbejdsmiljø og du kan forvente en god og grundig introduktion. Er du ambitiøs og stolt af din faglighed og brænder du for at skabe livskvalitet for mennesker med særlige behov? Så har Brohøj det helt rigtige job til dig.

SØG JOB

Barselsvikar til boligsocial helhedsplan på Amager

,

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Boligforeningen 3B har brug for en barselsvikar til indsatsområdet Beskæftigelse. Du vil blive projektleder for projektet Voksenbeskæftigelse, som arbejder med udsatte borgeres mulighed for at komme nærmere arbejdsmarkedet. I tæt samarbejde med en kollega vil du stå for vores beskæftigelsesindsats og bidrage til udvikling af mulighederne for at skabe flere jobs til de borgere der bor i Amagerplanens område.

SØG JOB

Vågne nattevagter søges til botilbud i Nordsjælland

,

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Opgaverne om natten består i at hjælpe borgerne ved behov, dokumentation samt praktiske opgaver. Du vil opleve, at du bliver tildelt betydeligt ansvar og bliver en væsentlig del af huset. Arbejdet er struktureret, men alligevel er to dage aldrig ens. Den nærværende ledelse fungerer som en værdifuld sparringspartner i det daglige arbejde. Det bemærkes også, at tilkaldevikarer ofte finder faste stillinger, når det helt rette match opstår.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold