BOAS Frederiksberg søger en timelønnet medarbejder til miljøarbejde

Ansøgningsfrist: 01. marts 2024

Der er både tale om både planlagte vagter og tilkald. Opgaven er at skabe et rart miljø, iværksætte aktiviteter i huset og skabe tryghed og forudsigelighed for beboere. På aften- og weekendvagter skal du lave mad til hele huset, evt. i samarbejde med beboerne. Der er derudover tale om at yde stabiliserende og beskyttende støtte til beboere der har behov for dette.

SØG JOB

BARSELSVIKARIAT SAMT TILKALDEVIKARER TIL BOFÆLLESSKABERNE SOLSKIN OIG HØJMOSE VÆNGE

, ,

Ansøgningsfrist: 21. februar 2024

Højmose Vænge er et bofællesskab til midlertidigt ophold for yngre borgere med lettere psykisk udviklingshæmning, hjerneskade eller senudvikling. Bofællesskabet prioriterer at det faglige niveau holdes på et højt niveau, og de er åbne for kontinuerlig udvikling og nytænkning. Både for personalet og borgerne er hverdagen givende, og humor udgør en vigtig del af denne dynamiske og livsbekræftende atmosfære.

SØG JOB

POWERCARE sundhedspersonale til vagter i jyske kommuner – løbende samtaler

Ansøgningsfrist: 01. maj 2024

Fra 1. september bliver POWERCARE ny 1. leverandør i følgende otte kommuner i Jylland: Skanderborg, Viborg, Favrskov, Norddjurs Syddjurs, Mariagerfjord, Rebild og Skive. Det betyder, at uanset om du er Social- og sundhedsassistent, – hjælper, sygeplejerske, socialpædagog eller hjemmehjælper, så kan POWERCARE tilbyde dig spændende vagter på bl.a. plejecentre og i hjemmeplejen i de nævnte kommuner.

SØG JOB

Marienlund søger vikarer

Ansøgningsfrist: 01. maj 2024

På Marienlund lægger de vægt på at tilbyde en grundig introduktion til medicinhåndtering samt en omfattende introduktion til dokumentation. De prioriterer også sidemandsoplæring i forhold til personlige plejeopgaver og neuropædagogik. På den måde sikrer de, at medarbejdere på Marienlund får den nødvendige viden og færdigheder til at udføre deres opgaver på en kompetent og ansvarlig måde.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold