Socialrådgiver til Familierådgivningen Børn

Ansøgningsfrist: 03. marts 2024

Vil du være med til at løfte en vigtig samfundsopgave med politisk bevågenhed? Mener du også, at alle børn og unge har ret til en tryg opvækst, på lige vilkår med andre jævnaldrende? Og at netop denne ret, er værd at kæmpe for? Vil du være en del af en stærk faglig afdeling, hvor vi hver især dagligt bidrager til at gøre en forskel for børn, unge og deres familier?

SØG JOB

Ældre Sagen søger en socialrådgiver til telefonisk rådgivning

Ansøgningsfrist: 03. marts 2024

Ældre Sagen tilbyder et engageret arbejdsmiljø med interessante og meningsfyldte udfordringer i et uhøjtideligt og dynamisk arbejdsfællesskab, hvor etik, engagement og stor faglighed sættes højt. Vi kan lide at have det sjovt samtidig med, at vi skaber god værdi for vores medlemmer. Du skal primært yde telefonisk rådgivning til medlemmer og pårørende.

SØG JOB

Socialrådgivere til børnehandicapområdet med lyst til faglig udvikling

Ansøgningsfrist: 25. februar 2024

Som arbejdsplads kan børnehandicapområdet i Frederiksberg kommune tilbyde en grundig introduktion til et meningsfuldt, spændende og alsidigt arbejdsområde. Der er mulighed for en mentorordning og god adgang til faglig sparring, herunder også juridisk sparring. Organisationen har stor fokus på faglig kompetenceudvikling og fremmer et bredt tværprofessionelt samarbejde med barnet og den unge i centrum.

SØG JOB

Socialrådgiver med lyst til faglig udvikling i arbejdet med udsatte børn og unge

Ansøgningsfrist: 15. marts 2024

Du vil som rådgiver i anbringelsesteamet blive en del af en gruppe med 14 engagerede kollegaer, 6 familieplejekonsulenter samt en faglig koordinator og sektionsleder. I anbringelsesteamet arbejder rådgivere og familieplejekonsulenter tæt sammen om at lykkedes med den gode anbringelse. Deres praksis tager afsæt i barnets ret til en barndom på lige vilkår med jævnaldrende.

SØG JOB

FBU ForældreLANDSforeningen søger frivilligkoordinator på deltid

,

Ansøgningsfrist: 01. marts 2024

FBU er primært funderet på frivillige kræfter, men der er brug for en som dig til at støtte og organisere FBU´s frivillige, således at vi sikrer kvaliteten af det frivillige arbejde bedst muligt. Lokalforeningerne og de frivillige i FBU er FBU´s dynamo.

SØG JOB

Teamkoordinator til Pensionatet i Hornbæk

Ansøgningsfrist: 20. februar 2024

I din rolle vil du være ansvarlig for koordineringen af et dedikeret team inden for hjemløseområdet. Dine arbejdsopgaver vil også omfatte udvikling og implementering af effektive strategier til at støtte, vejlede og rådgive mennesker i hjemløshed, herunder arbejde med ICM- og CTI-støtte. Derudover vil du samarbejde tæt med både interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder myndigheder og jobcentre.

SØG JOB

Rådgiver søges til Børn og Familie i Vordingborg Kommune

Ansøgningsfrist: 07. marts 2024

Børn & Familie Vordingborg Kommune tilbyder en arbejdskultur, hvor faglig udvikling prioriteres højt, og hvor afdelingen brænder for at nå store faglige mål. Det er en spændende arbejdsplads med stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, så du kan finde den balance, der passer til dig. Du vil arbejde sammen med gode, sjove og kompetente kollegaer, og der tilbydes flekstid samt ekstern supervision.

SØG JOB

Socialrådgivervikar til Ungeteamet i Myndig – Barselsvikariat

Ansøgningsfrist: 06. marts 2024

Du vil blandt andet få til opgave at vurdere de underretninger, der kommer ind i dine verserende sager, partshøre forældre og børn/unge, udarbejde børnefaglige undersøgelser, afholde børnesamtaler, følge op på de indsatser, der er iværksat, samarbejde med dine kollegaer om særlige sager samt deltage i faglige drøftelser både på sparingsmøder og ved fælles arrangementer.

SØG JOB

Socialrådgiver til Frederikssund Kommune

Ansøgningsfrist: 28. februar 2024

Dine primære arbejdsopgaver vil være at udøve systematisk myndighedsarbejde, herunder afdækning af underretninger, screening af alle sager, udarbejdelse af afdækningsnotater og i særligt komplekse sager børnefaglige undersøgelser samt foretage hyppige opfølgninger på iværksatte støtteindsatser. Myndighedsområdet består af 4 distriktsteams med 31 dygtige rådgivere, et modtagelsesteam, et forebyggelsesteam, et familieplejeteam samt et handicapteam.

SØG JOB

Ungerådgiver til Ungeenhedens Voksenteam

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

I din rolle vil dine arbejdsfunktioner omfatte at arbejde med og ud fra voksenudredningsmetoden (VUM 2.0), samt at rådgive og vejlede de unge og deres familier baseret på deres individuelle behov og problemstillinger. Du vil afholde samtaler og møder med de unge, deres familier og forskellige samarbejdspartnere samt samarbejde med forskellige aktører i Ungeenheden, Ringsted Kommune og andre tilbud for at understøtte indsatsen for den enkelte unge.

SØG JOB

Rådgiver til Familiecenter Køges Specialgruppe

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Du kommer til arbejde inden for både handicapbestemmelserne og de sociale bestemmelser i Barnets Lov samt inden for enkelte bestemmelser i serviceloven. Dine arbejdsopgaver består primært i at træffe afgørelser om ydelser og indsatser efter handicapbestemmelserne. Arbejdet omfatter også udarbejdelse af målgruppevurderinger, screening, afdækning og børnefaglige undersøgelser og barnets plan samt opfølgning på ydelser og indsatser.

SØG JOB

Ungerådgiver til Ungecenteret i Vordingborg

Ansøgningsfrist: 25. februar 2024

I din rolle vil dine arbejdsopgaver omfatte at være myndighedssagsbehandler og håndtere din egen sagsstamme. Du vil iværksætte foranstaltninger i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og sikre koordinerede og målrettede forløb, der sigter mod uddannelse eller arbejde. Desuden vil du udarbejde indstillinger til rehabiliteringsteamet og skabe overblik og sammenhæng over den unges sag i tæt samarbejde med den unge.

SØG JOB

Socialrådgivere til Familieafdelingen

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

I din rolle vil du blandt andet være ansvarlig for at afholde netværksinddragende møder samt dialogbaserede underretningsmøder. Du vil også stå for samtaler med børn og unge og deltage i dagvagten, hvor du blandt andet behandler underretninger og varetager akutte opgaver. Derudover vil du udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner samt iværksætte og følge tæt op på forebyggende foranstaltninger og anbringelser.

SØG JOB

Socialrådgiver hos DIGNITY

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Dine primære arbejdsopgaver inkluderer at gennemføre socialfaglige udredninger og i tværfagligt samarbejde vurdere indsatsområder samt opsætte konkrete behandlingsmål for patienter henvist til behandling. Du arbejder også i samarbejde med patienten for at prioritere indsatsområder og vejlede om rettigheder, pligter og muligheder inden for rammerne af dansk lovgivning.

SØG JOB

Brænder du for børn og unges trivsel? Skolens Venner søger projektkoordinator

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Vil du hjælpe os med at etablere, udvikle og forankre organisationen Skolens Venner i Storkøbenhavn? Så læs videre, og se, om du er vores nye projektkoordinator!

SØG JOB

Socialrådgiver/Socialformidler til sygedagpengeteam

Ansøgningsfrist: UDLØBET

I denne stilling er dine hovedopgaver rettet mod at støtte borgere på deres vej tilbage til arbejdsmarkedet og samtidig fastholde dem i job, på trods af eventuelle helbredsmæssige udfordringer. Dette inkluderer en række forskellige ansvarsområder. En central del af din rolle indebærer afholdelse af ressourcefokuserede borgersamtaler med særligt fokus på arbejdsdygtighed og individuelle ressourcer.

SØG JOB

Socialrådgivere til KiF Hillerød, Område Øst – Kriminalforsorgen

Ansøgningsfrist: 24. februar 2024

I denne rolle indebærer arbejdsopgaverne flere ansvarsområder. En central del af dine opgaver vil være at udarbejde risiko- og behovsvurderinger ved brug af LS/RNR, en særlig screeningsmetode. Derudover vil du gennemføre intensive tilsynsforløb med klienter, der vurderes at have en høj risiko for tilbagefald til kriminalitet, og dette kaldes MOSAIK – et særligt tilrettelagt tilsynsforløb.

SØG JOB

Erfaren socialrådgiver til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Bispebjerg

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Dine arbejdsopgaver som en del af denne rolle omfatter koordinering af samarbejde med forskellige aktører, herunder socialforvaltning, PPR, UU-vejledere samt andre institutioner, især i tilfælde hvor patienten er anbragt på døgninstitutioner eller anbringelsessteder. Du vil fungere som bindeled og sikre effektivt samarbejde med disse parter for at optimere den samlede indsats for patienten.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold