Gladsaxe Handicaptilbud søger pædagoger og SSA’er

Ansøgningsfrist: 12. marts 2024

Botilbuddets værdimæssige afsæt er, at borgeren, uanset handicap og ressourcer er i fokus, med udgangspunkt i de rehabiliterende principper. De vægter alle aspekter af borgerens liv. Det betyder, at du skal være med til at sørge for at give borgerne tilbud om et sundt og værdigt liv, at de får mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt og ikke mindst, at de modtager varierede tilbud om aktiviteter i det sociale fællesskab.

SØG JOB

Bostedet Chr. X´s Allé søger socialfaglig medarbejder

Ansøgningsfrist: 25. februar 2024

I stillingen kommer du til at arbejde både pædagogisk og sundhedsfagligt med at støtte og guide beboerne med almindelige daglige gøremål i det døgndækkede botilbud. Imens beboerne er i dagtilbud ordner du og medarbejderne praktiske opgaver i hjemmet, sørger for at dokumentere det pædagogiske arbejde, og afholder møder med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

SØG JOB

Skærmet botilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune søger nattevagt

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

I stillingen bliver en del af en organisation, der er rig på fremtidige muligheder for at udvikle dig og din faglige interesse. I det skærmede botilbud sørger de for en grundig sidemandsoplæring i forhold til dit arbejde med beboeren. Derudover udvikler organisationen løbende deres faglighed igennem faste teammøder med fokus på faglige refleksioner, regelmæssig supervision og relevante kurser.

SØG JOB

Region Hovedstaden søger konsulent til vagtplanlægning på det sociale område

Ansøgningsfrist: 20. februar 2024

I stillingen skal du løse vagtplanlægningen for en gruppe af vores bo-, dag- og behandlingstilbud. Du bliver en del af en enhed, der har eksisteret siden januar 2023, hvor du skal arbejde tæt sammen med kolleger. Der vil være dage, hvor du løser opgaven på tilbuddet og dage, hvor du sidder sammen med dit team. Du skal derfor have lyst til en afvekslende hverdag, som du selv er med til at planlægge, og hvor du arbejder på forskellige matrikler – også hjemmefra.

SØG JOB

Koordinerende sagsbehandler til Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Ansøgningsfrist: 22. februar 2024

Dine arbejdsopgaver inkluderer at afholde de lovpligtige jobsamtaler med borgerne samt iværksætte de lovpligtige aktiveringstilbud i samarbejde med dem. Du vil også være ansvarlig for at udarbejde den forberedende del af rehabiliteringsplanen i samarbejde med borgerne og samarbejde med vores interne virksomhedskonsulent for at få borgerne i ordinære timer.

SØG JOB

Mødeleder/koordinator søges til Rehabiliteringsteam i Center for Beskæftigelse og Borgerservice

Ansøgningsfrist: 11. marts 2024

Dine arbejdsopgaver inkluderer at fungere som fast mødeleder sammen med din kollega på 1-2 møder i rehabiliteringsteamet om ugen, hvor I også fungerer som backup for hinanden ved fravær. Du har ansvaret for at kvalitetssikre materialet, før borgerens sag sættes på dagsordenen, og du skal give faglig sparring til medarbejdere, der har behov for at drøfte tvivlsspørgsmål.

SØG JOB

To kontaktpersoner til Botilbud Hornemanns Vænge

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Hornemanns Vænge kan tilbyde en dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor du har mulighed for at være med til at forme og påvirke. Du vil blive en del af en meget engageret og fagligt kompetent medarbejdergruppe. Arbejdstiderne er attraktive med kun arbejde hver tredje weekend samt dag- og aftenvagter. Du vil opleve en spændende arbejdsdag med mange alsidige opgaver og inspirerende tværfagligt samarbejde med kolleger og ledelse.

SØG JOB

Sagsbehandler til Team Job & Helbred

Ansøgningsfrist: 26. februar 2024

Job og Helbred er en del af Center for Beskæftigelse og Borgerservice i Tårnby Kommune. I teamet findes 21 medarbejdere. Som sagsbehandler vil dine opgaver inkludere sagsbehandling af sygedagpenge og jobafklaringsforløbssager samt afholdelse af lovpligtige opfølgningssamtaler. Du vil løbende skulle tage stilling til sygedagpengelovens §§ 7 og 27 og arbejde tæt sammen med virksomheder med henblik på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

SØG JOB

Socialfaglig medarbejder til værested for socialt udsatte

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Kan du møde mennesket i øjenhøjde, med omsorg, nærvær og respekt og ikke stille krav om forandring? Du kommer til at løfte mange forskelligartede opgaver. Ud over samvær, støttende samtaler og opgaverne omkring fælles måltider, er der mange praktiske opgaver i og omkring huset som du bliver involveret i. Derudover kommer du til at løfte administrative opgaver i forhold til samarbejder med myndigheder og eksterne samarbejdspartner.

SØG JOB

To støtte-kontaktpersoner/samværskonsulenter til Familiehuset i Tårnby kommune

Ansøgningsfrist: 21. februar 2024

Tårnby Kommune tilbyder, at du bliver en del af et Familiehus med godt kollegaskab, hvor du har mulighed for løbende kollegial sparring samt ekstern supervision på sager og opgaver. Du vil løfte kontaktperson- og samværsopgaver og få mulighed for at arbejde helhedsorienteret sammen med engagerede og dygtige kollegaer på tværs af kommunen.

SØG JOB

Familiebehandler til Familiehuset i Tårnby kommune

Ansøgningsfrist: 21. februar 2024

Tårnby Kommune søger en familiebehandler til en fast stilling og en familiebehandler til et barselsvikariat på 6 måneder. I Familiehuset er der lige nu 16 medarbejdere, 1 teamleder, og en leder som også er leder for PPR. Familiebehandlingsopgaverne kommer primært fra rådgiverne i Familierådgivningen, som ud fra Barnets Lov har vurderet, at familien har behov for hjælp og støtte i en periode.

SØG JOB

2 Jobformidler søges til Team Job & Indsats

Ansøgningsfrist: 23. februar 2024

Din primære opgave er at understøtte at borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer tilbage i arbejde. Det kan eksempelvis være på virksomheder, hvor de opnår lønnede timer. Dit vigtigste redskab er hyppige samtaler, virksomhedsrettet aktivitet og opfølgning med borgeren. Du har stor forståelse for vigtigheden af at registrere dit arbejde og dokumentere arbejdet med borgerens mål og delmål i relevante IT-systemer

SØG JOB

Rosenhaven og Lundehaven søger en demensressourceperson

Ansøgningsfrist: 20. februar 2024

Din opgave er at sikre beboere, med særlige kognitive udfordringer, indgår i et forløb, hvor der er flere om at løse opgaven sammen. Vidensdeling, vil være din primære funktion. Plejehjemmene ønsker at styrke deres indsats på demensområdet og du vil sammen med deres sygepleje-og demensressourcenetværk sikre, rammerne for at demente beboere lever et så værdigt ældreliv som muligt.

SØG JOB

BARSELSVIKARIAT SAMT TILKALDEVIKARER TIL BOFÆLLESSKABERNE SOLSKIN OIG HØJMOSE VÆNGE

, ,

Ansøgningsfrist: 21. februar 2024

Højmose Vænge er et bofællesskab til midlertidigt ophold for yngre borgere med lettere psykisk udviklingshæmning, hjerneskade eller senudvikling. Bofællesskabet prioriterer at det faglige niveau holdes på et højt niveau, og de er åbne for kontinuerlig udvikling og nytænkning. Både for personalet og borgerne er hverdagen givende, og humor udgør en vigtig del af denne dynamiske og livsbekræftende atmosfære.

SØG JOB

BOMILJØ KLØVERHUSET SØGER PÆDAGOG

Ansøgningsfrist: UDLØBET

I Bomiljø Kløverhuset stræber de efter at skabe et stærkt fællesskab, hvor relationer mellem kolleger og mellem medarbejdere og borgere prioriteres højt. De anerkender, at humor er en vigtig del af disse relationer, hvilket skaber en positiv og støttende atmosfære. Arbejdet hos Bomiljø Kløverhuset er alsidigt og i konstant udvikling, med særlig fokus på dokumentation og udarbejdelse af indsatsmål.

SØG JOB

Leder af Job & Indsats søges

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Som teamleder har du ansvaret for både den faglige og personalemæssige ledelse af teamet. Dine opgaver som teamleder omfatter blandt andet at sikre en stabil drift med fokus på kerneopgaven, samt at garantere en høj faglig kvalitet i sagsbehandlingen og den faglige udvikling i teamet. Dertil hører daglig personaleledelse, opfølgning og udvikling af teamets trivsel og arbejdsmiljø.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold