Vågen nattevagt søges til botilbud for borgere med autismespektrum forstyrrelser

Ansøgningsfrist: 31. juli 2024

De tilbyder en arbejdsplads med høj vægt på kvalitet og udvikling, hvor du har mulighed for at bidrage med dine kompetencer og viden. Arbejdskulturen er præget af nysgerrighed og åbenhed over for nye og bedre arbejdsmetoder. Der er en reflekterende kultur med fokus på vidensdeling og anerkendelse af forskellighed som en styrke.

SØG JOB

Pædagog søges til § 82 tilbuddet – Spilopperne

Ansøgningsfrist: 04. juli 2024

Spilopperne er et § 82 tilbud for børn i alderen 0-6 år, der er en del af områdeinstitutionen Børnehusene Fredensborg og bor på Lystholm Børnehus, en integreret institution. På deres stue er der 12 børn og 7 medarbejdere. Her bliver du en del af en hverdag præget af struktureret specialpædagogik, der er tilpasset børn med særlige behov og udviklingsforstyrrelser, herunder autisme.

SØG JOB

Skattekisten søger to pædagoger

Ansøgningsfrist: 11. juli 2024

Sammen med dedikerede og kompetente kolleger tilbyder de en arbejdskultur præget af anerkendelse over for børn, forældre og medarbejdere samt et positivt syn på livet med fokus på at skabe forskellige børnefællesskaber, så alle børn har mulighed for at deltage aktivt. Deres praksis tilpasses løbende efter børnegruppens behov for at sikre optimal trivsel og udvikling.

SØG JOB

Pædagog til børnehaveteamet i Børnehuset Stjernen

,

Ansøgningsfrist: 05. august 2024

Stjernen fungerer som et fremragende dannelses- og læringssted, hvor cirka 65 dejlige børn tilbringer deres hverdag. De arbejder med en faglig didaktisk ramme, hvor du skal have lyst til at arbejde med læringsmiljøer både inde og ude, trives med refleksion og deltager aktivt i team- og pædagogfaglige møder. Børnenes læring, trivsel og udvikling står øverst på dagsordenen både i teori og praksis.

SØG JOB

Pædagog til børnehuset Stjerneskuddet i Vanløse

Ansøgningsfrist: 07. juli 2024

Stjerneskuddets personalegruppe er en blanding af stabile medarbejdere, der har været der i mange år, og unge der skal videre i uddannelse efter en tid som pædagogmedhjælpere hos dem. I Stjerneskuddet har de ugentlige stuemøder med fokus på planlægning, børn og evaluering samt tre sammenhængende pædagogiske dage hvert andet år. Her forventer de, at alle hjælper hinanden på tværs af vuggestue og børnehave i en god og respektfuld omgangstone.

SØG JOB

Medhjælper til Valhalla i en flyverstilling til børnehusets børnehave 

Ansøgningsfrist: 05. juli 2024

De tilbyder lækre fysiske rammer med ”højt til loftet” og stor lyst til at gå nye veje. Der er gode muligheder for at arbejde i små grupper, og deres personalegruppe er fleksibel og altid parat til at hjælpe hinanden. Der er stor åbenhed for nye ideer, og der tilbydes kompetenceudvikling til pædagogmedhjælpere.

SØG JOB

To nattevagter til Landsbyen Sølund, Boenhed 2

Ansøgningsfrist: 07. juli 2024

De tilbyder et godt arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæde og et stærkt kollegaskab er i fokus. Her passer alle på hinanden, og der er altid en hjælpende hånd, når behovet opstår. I Boenhed 2 arbejdes der med en formålsdrevet og frisættende tilgang, hvor de ansatte tager ansvar for de opgaver, de kan håndtere, og som giver mening for dem.

SØG JOB

Pædagog til Firkløverens Børnehus

,

Ansøgningsfrist: 07. juli 2024

De tilbyder et spændende job på en arbejdsplads, hvor du har stor indflydelse på din hverdag. Her vil du opleve en dagligdag præget af høj faglighed, tæt samarbejde og pædagogisk udvikling. Personalet består af en gruppe, hvor faglighed, sparring, fællesskab og loyalitet skaber rammerne for samarbejdet. De har et godt, humoristisk og smilende kollegialt miljø.

SØG JOB

Pædagogisk medarbejder til Bofællesskabet Drengshøj

,

Ansøgningsfrist: 08. juli 2024

Dr tilbyder et arbejde med skønne borgere og hjælpsomme kolleger. Du vil få en grundig introduktion og indføring i arbejdet med borgerne. Stillingen omfatter både dag-, aften- og weekendarbejde, typisk hver femte weekend, men hvis du ønsker fuldtid, vil der være flere aften- og weekendvagter. Der tilbydes løbende supervision og muligheder for efteruddannelse.

SØG JOB

Pædagog med blik for samarbejde og udvikling til nyt §104-tilbud

Ansøgningsfrist: 05. juli 2024

Du får et fast team af gode kolleger og stor mulighed for at udvikle dig fagligt. Der er frihed til at være pædagogisk kreativ og idérig, og du får tid til dokumentations- og samarbejdsopgaver. Arbejdspladsen tilbyder fleksibilitet og værdsætter, at medarbejderne trives både i arbejdslivet og familielivet.

SØG JOB

Kolleger med omsorg og initiativ i blodet søges til Stokholtbuen

,

Ansøgningsfrist: 15. juli 2024

På Stokholtbuen kan du forvente en grundig introduktion til arbejdspladsen, hvilket sikrer, at du hurtigt får den nødvendige viden og tryghed i arbejdet med beboerne. Der er en stærk fokus på kontinuerlig udvikling og forbedring for at skabe optimale rammer for både beboere og medarbejdere. Derudover tilbydes supervision, læringsværksteder og interne kurser for at styrke din faglige kompetence.

SØG JOB

Blå Kors Rold Skov søger socialfaglig medarbejder

Ansøgningsfrist: 07. juli 2024

Blå Kors Rold Skov er et sted, hvor der lægges stor vægt på høj faglighed og et godt miljø for både beboere og medarbejdere. Her hilser man på hinanden og opbygger relationer gennem samvær og samtaler. Arbejdet er baseret på en narrativ/systemisk tilgang, hvor beboernes egne ønsker og erfaringer vægtes højt, og deres familie og netværk inddrages.

SØG JOB

Tilkaldevikarer til Bostederne på Langeland

Ansøgningsfrist: 03. juli 2024

Bofællesskaberne på Langeland er beliggende på fire forskellige matrikler i Lindelse, Humble og Rudkøbing. De fungerer som botilbud for voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Her bor en blandet gruppe af beboere, som alle er skønne og livsglade mennesker. Alle vikarer får følvagter for at blive oplært i de forskellige opgaver.

SØG JOB

HabitusHuset Bøgelund CFU søger pædagogisk eller social- og sundhedsfaglig medarbejder

,

Ansøgningsfrist: 14. juli 2024

De har fokus på udvikling og høj kvalitet i arbejdet med den enkelte unges trivsel og udvikling. Der lægges vægt på samarbejde, medbestemmelse og faglig kvalitet, understøttet af kontinuerlig kompetenceudvikling og faglig sparring. Trivsel og arbejdsglæde prioriteres højt, og der er en kultur for direkte og konstruktiv dialog mellem medarbejderne.

SØG JOB

Børnehaveklasseleder søges til en lille 0.kl på Vejlefjordskolen

,

Ansøgningsfrist: 04. juli 2024

Du kan forvente at møde kolleger, som er dedikerede i deres arbejde, som bakker hinanden op i deres arbejde med eleverne, og som inspirerer til udvikling. Du får let adgang til en ledelse, som gerne lytter, som udvikler visioner sammen med lærerne, og som deltager engageret i din dagligdag på skolen. Vejlefjordskolens beliggenhed ved fjord og skov er helt unik, og de bruger deres omgivelser og gode faciliteter så meget, som de kan.

SØG JOB

Pædagogisk eller sundhedsfaglig medarbejder til botilbuddet Sølyst

Ansøgningsfrist: 21. juli 2024

De tilbyder en arbejdsplads, hvor der er et stærkt fokus på faglighed og udvikling, understøttet af muligheder for videreuddannelse for medarbejderne. Arbejdet foregår efter faste dagsstrukturer, men hver dag bringer nye og unikke udfordringer. Ledelsen er nærværende og fungerer som en god sparringspartner i det daglige arbejde. Der er en stolt tradition for høj arbejdsglæde og et stærkt kollegialt fællesskab.

SØG JOB

Børnehuset Nørreskoven søger pædagog til vuggestuen

,

Ansøgningsfrist: 07. juli 2024

De tilbyder et sted, hvor barnet altid er i centrum, og hvor der arbejdes systematisk med fagligheden og en fælles retning for udviklingen. De er ikke bange for at være pionerer inden for pædagogik og afprøve nye metoder. Med højt til loftet og masser af udviklingsmuligheder er medarbejderperspektivet højt prioriteret, og der er en god inddragelse af dine idéer.

SØG JOB

Pædagogmedhjælper til et barselsvikariat i Skovbørnehaven

Ansøgningsfrist: 27. juni 2024

Hos Skovbørnehaven på Ydesvej får du gruppe af naturfriske børn og deres dejlige familier. Samtidig får du nn flok topskønne kollegaer og en engageret forældregruppe. En hverdag fyldt med nærvær, gode grin og kollegaer der gerne vil høre, hvad du har lavet i din weekend. Et job, hvor du bliver en del af et engageret team, med stor frihed og indflydelse på hverdagen

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold