AnnoncørbETALT INDHOLD

Dette job er UDLØBET

Skoleleder til Mervib: Skal opbygge ny dagbehandlingsskole for udsatte børn

Der skal helt nye, kreative og pædagogiske indsatser til for at få børn med årelang skolevægring tilbage i skolen med glæde og lyst til at lære. En ny dagbehandlingsskole vil kombinere stærk pædagogik, fysisk udfoldelse, gaming, Virtual Reality og fokus på læring rettet mod den enkelte elev.

Niels Christian Vibholm, stifter og direktør, Mervib.

”Der er alt for mange udsatte børn, der i skolen bliver mødt med krav, de ikke kan honorere. Skolen forlanger, at de skal passe ind i et system, som ikke er skabt til børn med autisme eller andre psykiatriske diagnoser,” siger Niels Christian Vibholm, der er stifter og direktør for Mervib, der ud over den kommende skole har tre forskellige botilbud for børn og unge, der er præget af omsorgssvigt, autismespektrumforstyrrelser (ASF) og tilgrænsende psykiatriske diagnoser.

”Derfor vil vi skabe en helt ny skole, der sætter barnet først, og som evner at skabe et selvstændigt og meningsfyldt liv for det enkelte barn. Men vi har brug en leder, der vil bruge sine erfaringer som leder og underviser til at hjælpe os med at realisere den vision,” siger Niels Christian Vibholm.

Går nye veje

Skolen, der åbner midt august, ligger i Herrestrup ved Nykøbing Sjælland, hvor et af Mervibs opholdssteder også ligger.

”Vi får nogle rammer, der egner sig rigtig godt til den type skole, vi ønsker at skabe. Foruden nogle meget velegnede klasserum er der plads til fysisk udfoldelse. Der er en gymnastiksal, hvor vi vil have fokus på kampsport, der er særligt givende for børn med autisme, ADHD og lignende kognitive udfordringer,” siger Niels Christian Vibholm, der lægger vægt på, at den nye skole tør gå nye veje i indsatsen for børnene.

Mervib har blandt andet tidligere indgået samarbejde med Aalborg Universitet om at undersøge, hvordan Virtual Reality kan bruges i det pædagogiske arbejde med autister.

”Hos Mervib er vi blandt andet meget langt med brug af virtual reality, som vi bruger til at simulere forskellige situationer, som vi kan træne med børnene og de unge. Vi bruger også gaming, som vi også ved kan nogle særlige ting, når det bliver brugt rigtigt og i forbindelse med fysiske udfoldelse,” siger Niels Christian Vibholm, der selv trækker på massiv erfaring fra en række stillinger som leder af døgntilbud i både Danmark og Grønland.

En leder med erfaring og stærke værdier

”Vi har brug for en leder, der har erfaring som skolelærer, afdelingsleder, skoleleder eller tilsvarende lederrolle inden for det specialiserede socialområde,” siger Niels Christian Vibholm og fortsætter:

”For os er en dygtig leder forudsætningen for, at vi lykkes med vores visioner for skolen. Vi skal have en skoleleder, der står på de grundlæggende samme værdier og børnesyn som os. Vi skal se det enkelte menneske før diagnosen. Og vi skal altid have omsorg og tryghed i fokus. Men den nye skoleleder skal også have lyst og evner til at opbygge en helt ny skole og derfor være både administrativt stærk og kunne samarbejde med både kommuner og andre interessenter.”

Efter planen åbner den nye skole efter sommerferien, så den nye skoleleder skal gerne kunne tiltræde hurtigt. Men for Niels Christian Vibholm er fokus at finde den rette leder.

”Den nye skoleleder får mulighed for at sætte sit eget præg på den nye skole, vi er ved at opbygge. Så derfor vil vi selvfølgelig gerne i gang med samarbejdet så hurtigt som muligt. Men vi har også brug for en dygtig leder, så vi venter også gerne på den rette. Derfor skal ingen undlade at søge, fordi de ikke lige kan tiltræde efter sommerferien,” siger Niels Christian Vibholm.

Kontakt

https://mervib.dk
ncv@mervib.dk

Arbejdsopgaver

Som skoleleder (i samarbejde med øverste leder) vil du have ansvar for den daglige drift af skolen og skal sikre, at eleverne får den bedst mulige støtte og undervisning. Du vil arbejde tæt sammen med et dedikeret team af medarbejdere og sikre, at vores værdier afspejles i skolens praksis.

Derudover vil du være ansvarlig for samarbejdet med kommuner og andre relevante interessenter, herunder at sikre et godt samarbejdsklima og koordinere ressourcer.