AnnoncørbETALT INDHOLD

Dette job er UDLØBET

Sivitas søger socialfaglig koordinator: ”Vi skal samarbejde tæt med udsatte familier”

Sivitas samarbejder tæt sammen med udsatte familier for at skabe bedre trivsel og forebygge problemer, der ellers kunne risikere at ende med eksempelvis en anbringelse. Lige nu søger Sivitas en socialfaglig koordinator, der skal være faglig sparringspartner for familiekonsulenterne og sikre en god kontakt til kommunerne.

”Vi kan gøre en kæmpe forskel for de her familier gennem en stærk relation. Det kræver både høj faglighed, nysgerrighed og engagement. De socialfaglige koordinatorer er meget vigtige, fordi de både skal sikre den nødvendige og løbende sparring og samtidig være bindeleddet til myndighederne,” siger Julie Thuen, der er faglig leder i Sivitas.

Sivitas er en konsulentvirksomhed, der tilbyder familiebehandling, støttekontaktpersoner, støttet samvær og andre relevante indsatser. Virksomheden, der er baseret i Brabrand ved Aarhus, har eksisteret siden 2017, og omfatter i dag 25 konsulenter, der dagligt samarbejder tæt med børn, familier og forvaltninger.

”I mange af de børne- og familiesager, som vi arbejder med, er det tunge bekymringer og ofte langvarige forløb, der ligger forud for støttebehovet. Det handler om familier i meget vanskelige omstændigheder, og ofte mistrives både børn og forældre. Så det er et arbejde, der har en enorm betydning for både børn og voksne,” siger Julie Thuen.

Faglig sparring

Den socialfaglige koordinator har i det daglige arbejde et tæt samarbejde med familiekonsulenterne i Sivitas for at løbende faglig sparring.

”Vores familiekonsulenter samarbejder meget tæt med familierne. Derfor er konsulenterne også spredt rundt i landet, hvor de er tæt på både familierne og de kommuner, som vi samarbejder med. Den socialfaglige koordinator skal være fagligt kompetent til at analyse og vurdere situationer, og derudfra give faglig sparring til familiekonsulenten. Det handler ikke om at give alle svarene, men derimod at stille de gode spørgsmål og kunne finde nye og kreative måder at løse svære problematikker på,” siger Julie Thuen, der også nævner kontakten til kommunerne.

”Vi skal hele tiden være i en tæt dialog med kommunerne om vores arbejde med den enkelte familie. Koordinatoren har ansvaret for at sikre, at vi arbejder i overensstemmelse med målene i handleplanen, og skal blandt andet følge op og være ansvarlig for statusbeskrivelser og dokumentation. På den måde har den socialfaglige koordinator en vigtig rolle som bindeleddet til kommunerne,” siger Julie Thuen.

Et fagligt fællesskab

Julie Thuen fremhæver, at jobbet både rummer stor selvstændighed i hverdagen, men også et meget tæt kollegialt og fagligt fællesskab.

”Selvom vi som medarbejdere i Sivitas arbejder tæt på borgerne og dermed fysisk arbejder mange forskellige steder, så har vi et meget tæt kollegialt fællesskab. Det er ikke mindst bundet sammen af et meget stærkt fagligt fokus, hvor vi bruger hinanden på tværs. Vi nørder gerne fagligt sammen og er åbne over for nye idéer og tilgange. Så du kan som medarbejder få stor indflydelse på din hverdag i Sivitas.

Ansøgningsfristen er 24. november 2023. Du er velkommen til at kontakte Shadman Salih på tlf.: 42 63 43 40 eller mail: shadman@sivitas.dk for yderligere oplysninger om stillingen.

Fakta

Sivitas er en konsulentvirksomhed, der fungerer som en ekstern ressource for kommuner. Vores team består af erfarne eksperter inden for forskellige områder, herunder familiebehandling, støttekontaktpersoner, støttet samvær og andre relevante områder. Vi tilpasser vores indsatser til individuelle borgeres og familiers behov og situationer og tager samtidig et socialt ansvar for at skabe muligheder for borgere i alle samfundslag.

Hjemmeside

https://sivitas.dk

Kontakt

shadman@sivitas.dk