Jobopslag

Miljøterapeuter søges til fastansættelse til vores afdeling for småbørn i Fensmark

Den Miljøterapeutiske Organisation søger fagligt kompetente medarbejdere med hjerte og høj faglighed for børn med behov for professionel døgnanbringelse for børn, der er i mistrivsel, har været udsat for vold eller på anden måde har oplevet omsorgssvigt.

DMO Egeholm er placeret i Fensmark og afdelingen har 7 pladser til målgruppen børn i alderen 0-9 år. Afdelingen er for børn, som har behov for anbringelse i en periode på maksimum 3 måneder, med henblik på afklaring af formål og indhold af videre behandlingsforløb. Eller som har behov for midlertidigt ophold i en periode på maksimum 1 år, mens der træffes afgørelse om videre foranstaltning, socialpædagogisk og/eller psykologisk udredning eller undersøgelse.

Vi arbejder med mentaliseringsbaseret miljøterapi og ser bag om barnets adfærd og arbejder traumebevidst, hvor barnet blandt andet støttes i at mærke og sætte ord på følelser samt regulere dem. Mange spædbørn har behov for en tidlig, traumebevidst behandlingsindsats, hvorfor vi også tilbyder spædbarnsbehandling.

Vi ligger tæt på natur og benytter Sydsjællands grønne områder, som en del af behandlingsarbejdet. Særligt i arbejdet med småbørn er naturoplevelser en del af hverdagen, hvor bl.a. Herlufsholmskoven bruges flittigt.

Hvem er vi?

I Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi for at hjælpe og støtte børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder til at få det bedst mulige ud af deres tilværelse. Vi hjælper dem til at indgå̊ i sunde relationer med andre mennesker, og få størst mulig indflydelse på eget liv. Vi hjælper helt små børn med at bryde en negativ udviklingsbane og skabe sunde udviklingsmuligheder med nære og omsorgsfulde voksne. Vores fire kerneværdier er anerkendelse, nærvær, trivsel og udvikling. Disse værdier danner grundlag for hele vores miljøterapeutiske arbejde og menneskesyn.

Læs mere om Den Miljøterapeutiske Organisation her: www.dmo.dk

Om dig

Du er fagligt interesseret og udstråler god energi, også i pressede situationer. Du har erfaring og viden i arbejdet med spædbørn/småbørn og deres trivsel og udvikling. Du har interesse og gerne erfaring indenfor samspil og tilknytningsbehandling.

Som ny medarbejder på DMO Egeholm skal du kunne spejle dig selv i følgende kriterier:

 • Du har en social- eller sundhedsfaglig relevant uddannelse. Det kan for eksempel være pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske, eller lignende.
 • Du kan reflektere på et fagligt højt niveau med udgangspunkt i egen faglighed og den faglige tilgang og retning som sættes på DMO Egeholm.
 • Du ser din faglighed som et væsentligt input i en tværfaglig kultur, og kan dermed respektfuldt bringe den i spil samtidig med, at du er nysgerrig på andres fagligheder.
 • Spæd- småbørnspleje og omsorg, samt erfaring med at aflæse børnenes signaler, afstemme og guide.
 • Arbejde med tydelige mål for barnets trivsel og udvikling.
 • Du har flair for tværfagligt samarbejde med myndigheder, sundhedsvæsen, forældre m.m.
 • Du forstår og mestrer vigtigheden af dokumentation.
 • Du kan arbejde i skiftende arbejdstider, dag og aften samt hver anden weekend
 • Du har et godt overblik og kan have flere bolde i luften ad gangen.
 • Du har et godt og smittende humør.
 • Du kan bevare roen, overblikket og omsorgen i pressede situationer.
 • Du er ikke bange for at tage ansvar og træffe nødvendige beslutninger i dagligdagen.
 • Du kan bidrage ind i en positiv feedbackkultur, hvor du er med til at understøtte et sundt fagligt kritisk blik på egen, andres og den fælles praksis.
 • Du har kørekort.

Dine opgaver er blandt andet:

 • At være kontaktperson for 1-2 børn
 • At udarbejde og følge op på dine kontaktbørns udviklingsplaner, mål og delmål
 • At facilitere daglige hverdagsaktiviteter sammen med børnene.
 • At medvirke til at sikre overblik og kontinuitet på afdelingen og dagligdagen gennem koordinering og overblik med kollegaer og nærmeste leder
 • At varetage samarbejde med forældre og sikre opfølgning og kontinuitet omkring dette
 • At sikre at kalenderaftaler skrives ind – deltagende til møder omkring kontaktbørn/-unge, ledsage til lægebesøg, tandlæge m.m.
 • At deltage i teammøder og supervision

Løn og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til organisationens lønpolitik. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 t/uge, og der er tale om skiftende arbejdstider, dag – aften og weekendarbejde. Gyldigt B-Kørekort er et krav og forudsætning for ansættelse.

Røgfri arbejdsplads.

Ansøgningsfrist: Søg allerede nu – vi indkalder løbende til samtaler.

Lyder det som noget for dig?

Så send din ansøgning og dit CV til job@dmo.dk og mærk ansøgningen: MILJØTERAPEUT Egeholm

Har du spørgsmål til ovenstående eller gerne vil høre mere om vores organisation, skal du være meget velkommen til at kontakte afdelingsleder for DMO HR Kristina Arlet på tlf. 61317254 eller Mikael Nielsen, HR-medarbejder på tlf. 61318234