AnnoncørbETALT INDHOLD

Dette job er UDLØBET

Maglesøhus søger Socialrådgiver: Socialrådgiveren er barnets advokat

På opholdsstedet Maglesøhus har socialrådgiverne en helt central rolle i hverdagen. Både som sparringspartner for det pædagogiske personale, som tovholder i forhold til kommunen, men også som en tæt og vigtig hjælp for barnet og den unge. Blandt andet i overgangen til voksenlivet. Nu søger Maglesøhus en ny socialrådgiver.

”Inden jeg kom til Maglesøhus, savnede jeg at komme tættere på praksis i mit arbejde som socialrådgiver. Og det er jeg kommet. Jeg har som socialrådgiver fået mulighed for at gøre en meget stor forskel for det enkelte barn og være en del af hverdagen. Og jeg er blevet en del af et tæt kollegialt fællesskab,” siger Sandra Christensen, der i dag er socialrådgiver hos Maglesøhus.

Hun er netop blevet så glad for at være tættere på praksis, at hun snart tager skridtet videre og bliver afdelingsleder for Maglesøhus’ opholdssted Villa Bella.

Derfor søger Maglesøhus nu en ny socialrådgiver, som skal være socialrådgiver for Maglesøhus’ to børne- og ungeafdelinger Villa Bella og Villa Dahlia i Holbæk, hvor man i øvrigt har et tæt samarbejde med den socialrådgiver, som er ansvarlig for de to voksenafdelinger i Maglesøhus. 

”For mig som socialrådgiver har det været en virkelig spændende udvikling både fagligt og personligt at komme til Maglesøhus. Som socialrådgiver arbejder man der, hvor børnene og de unge bor. Så man ser deres udvikling helt tæt på, og man er med til alle de små succeser i hverdagen,” siger Sandra Christensen, der også fremhæver det tætte kollegiale fællesskab.

”Som socialrådgiver er man en del af en tværfaglig personalegruppe og har en fast aftenvagt om ugen. Det betyder, at man er en integreret del af det tætte relationsarbejde på daglig basis. Og den opgave, man særligt har som socialrådgiver, er at være med til at sikre, at vi har fokus på barnets stemme i hverdagen,” siger Sandra Christensen.

En høj faglighed

Maglesøhus er et døgndækket behandlingstilbud, som drives i henhold til Servicelovens §66 og §107. Målgruppen er normaltbegavede børn og unge i alderen 10-26 år fordelt på fire afdelinger: Villa Alba i Tølløse, Villa Bella og Villa Cornelia – og pr. 1. marts .2024 Villa Dahlia – i Holbæk. Børnene og de unge har primært diagnoser indenfor autisme ADHD, angst, tilknytningsforstyrrelse og komorbiditet.

En af opgaverne for socialrådgiveren hos Maglesølund er at være tovholder på kommunikationen med kommunen og blandt andet være med til at kvalificere, at arbejdet passer med de mål, der er aftalt med kommunen. Det handler om at sikre den røde tråd i arbejdet. Men det er også at være en slags barnets advokat i forhold til samarbejdet med kommunen, fortæller Sandra Christensen.

”Når børn og unge bliver anbragt, så er det ofte efter en periode, hvor man har forsøgt sig med mange forskellige tiltag. Som socialrådgiver skal man hjælpe barnet videre og sikre det de bedste betingelser for at klare sig så godt som muligt. Så socialrådgiveren skal sidde med ved visitationen og have kendskab til alle sagens akter, så vi kender barnet eller den unges behov. Og så vi er sikre på, at barnet eller den unge passer ind her. Både af hensyn til det enkelte barn, men også af hensyn til det fællesskab, som barnet skal være en del af, ”siger Sandra Christensen.

Hun fremhæver desuden Maglesøhus som et sted og en arbejdsplads med en meget høj faglighed.

”Vi arbejder jo ud fra en miljøterapeutisk og narrativ tilgang, og har afsæt i den mentaliserende tilgang. Det betyder også, at alle medarbejdere får en miljøterapeutisk efteruddannelse. Det, at vi har et fælles fagligt udgangspunkt, betyder, at vi også har et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvordan vi møder hinanden. Vi har desuden et tæt samarbejde med vores tre dagbehandlingstilbud. Det betyder, at der også er mulighed for at udvikle sig fagligt,” siger Sandra Christensen.

Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2024. Fastansættelse sker efter seks måneders konstituering.

For mere information på hjemmesiden om Maglesøhus og på Facebook

Fakta

Maglesøhus er et privat miljøterapeutisk døgntilbud og et professionelt alternativ til det eksisterende behandlingstilbud i offentligt regi. Der er tale om et døgnbehandlingstilbud med et koncept, der dels kan aflaste de hårdt trængte familier og dels iværksætter en nødvendig behandling, så den unge hurtigt med de rette hjælpemidler kan komme tilbage til familien, eller få mulighed for at blive selvhjulpen.

Maglesøhus består af tre separate afdelinger: Villa Bella, beliggende i Holbæk tæt på skov og strand, Villa Cornelia beliggende centralt i Holbæk,  Villa Alba, beliggende centralt i Tølløse. Målgruppen er normaltbegavede børn og unge mellem 10 og 26 år med diagnoser som autisme/Aspergers syndrom, angst, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og komorbiditet.