AnnoncørbETALT INDHOLD

Dette job er UDLØBET

Lev Uden Vold søger Videnskonsulent: Behov for mere viden om vold mod børn

En ny og langsigtet indsats for at forhindre vold mod børn og dens konsekvenser skal bygges på et solidt fundament af viden. Organisationen Lev Uden Vold søger derfor lige nu en videnskonsulent, der skal indsamle og producere ny viden, der kan belyse både omfanget og konsekvenserne samt nuværende indsatser og deres effekt, når det gælder vold mod børn.

Voldens cirkel skal brydes. Det er ambitionen for den nye, ambitiøse og langsigtede indsats ”En barndom uden vold”, som Ole Kirks Fond tidligere på året har søsat. Ambitionen er, at indsatsen tager udgangspunkt i et solidt vidensgrundlag og samarbejde på tværs af organisationer, myndigheder og instanser.

Et af de første skridt i den langsigtede indsats er at indsamle viden, og den opgave er i programmets opstartsfase blevet lagt i hænderne på organisationen Lev Uden Vold, der derfor søger en videnskonsulent til opgaven.

”Det langsigtede perspektiv er utrolig vigtigt, når vi skal forebygge vold i familierne. Undersøgelser viser, at to til fire elever i hver skoleklasse lever i familier med vold. Så der ligger et stort arbejde i både at forebygge og blive langt bedre til at opspore vold mod børn,” siger Louise Glerup Aner, der er chef for formidling og kommunikation i Lev Uden Vold.

Gør en stor forskel

”Som videnskonsulent får man en central rolle i arbejdet med den videre udvikling af programmet ”En barndom uden vold”, der kommer til at gøre en stor forskel. Arbejdet vil både handle om selv at indsamle og analysere ny viden, ligesom det vil handle om at kortlægge allerede eksisterende praksis og viden fra både indland og udland, fortæller Louise Glerup Aner, der søger en medarbejder med en relevant samfundsfaglig eller socialfaglig kandidatuddannelse.

”Som videnskonsulent vil man skulle arbejde med statistik og selvstændigt tilrettelægge kortlægninger og analyseprocesser. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at den kommende videnskonsulent har erfaring med det såvel som erfaringen inden for området, så vi kan sikre et højt fagligt niveau i vores produkter,” siger Louise Glerup Aner.

Løbende kommunikation

Videnskonsulenten kommer til at indgå i videns- og kommunikationsteamet i Lev Uden Vold.

”I Lev Uden Vold publicerer vi løbende viden for at kvalificere debatten og indsatsen mod vold, og den viden, som videnskonsulenten kommer til at tilvejebringe vil således også indgå i vores løbende kommunikation, så videnskonsulenten vil også skulle samarbejde med de andre videnskonsulenter og kommunikationskonsulenter om formidling af resultater fra relevante vidensprodukter,” siger Louise Glerup Aner.

Fakta

Stillingen er oprettet, da Lev Uden Vold det kommende år skal understøtte Ole Kirk’s Fonds nye program, der har arbejdstitlen, ”En barndom uden vold”, med viden. Videnskonsulenten kommer derfor primært til at arbejde med at indsamle og producere viden om børn, der udsættes for vold i hjemmet.

Kontakt

https://levudenvold.dk
lga@levudenvold.dk

Arbejdsopgaver

Udarbejdelse af undersøgelser af kommunernes nuværende praksis ift. børn og forældre, der lever med vold.

Litteratur-reviews og identifikation af videnshuller inden for udvalgte temaer.

Identificering af lovende praksis på området.

Mindre notater pba. eksisterende data på området, fx fra Statistikbanken.

Indgå i formidlingsaktiviteter.

Nogle opgaver vil der være et projekthold omkring, som du skal koordinere. Andre opgaver vil du skulle løse alene.