Jobopslag

Dette job er UDLØBET

Faglige koordinator på Botilbuddet Televænget 32, pædagog

Har du lyst til vise vejen for Tårnbys kommunes udsatte borgere og kan du med din erfaring og viden være med til at gøre noget godt endnu bedre? Kan du arbejde i en struktureret hverdag, hvor strukturen dagligt bliver udfordret af spændende og anderledes opgaver? Kan du tænke ud af boksen, men samtidig blive på stien imod de fastsatte mål? Har du lyst til 37 timer, med fast dagvagt og weekend hver 6. weekend? Så bør du kigge videre i vores opslag.

Er du den pædagog der skal være faglige koordinator på Botilbuddet Televænget 32?

Har du lyst til vise vejen for Tårnbys kommunes udsatte borgere og kan du med din erfaring og viden være med til at gøre noget godt endnu bedre? Kan du arbejde i en struktureret hverdag, hvor strukturen dagligt bliver udfordret af spændende og anderledes opgaver? Kan du tænke ud af boksen, men samtidig blive på stien imod de fastsatte mål? Har du lyst til 37 timer, med fast dagvagt og weekend hver 6. weekend? Så bør du kigge videre i vores opslag.

Lidt om os:

Televænget er en del af det nuværende Center for Social Indsats og Udvikling (CIU) i Tårnby Kommune, som rummer 3 botilbud indenfor Psykiatri & Handicap: Jershøj, Falhøj og Televænget. Hele organisationen tæller i alt 45 beboere, fordelt på 3 matrikler. Medio 2024 vil centeret blive opdelt og lagt ud under 2 etableret centre i en planlagt omstrukturering.

Botilbud Televænget er et socialpsykiatrisk botilbud, der rummer målgruppen borgere i alderen 18+, med udfordringer, der spænder over både psykiatriske lidelser med kormorbide tilstande. Der er i alt 29 pladser på Televænget. Pladserne er både §107 og §108, hvilket vil sige at borgere hos os, skal afklares i funktionsniveau og støttes til at forbedre dette med henblik på at komme videre i fx egen bolig eller permanent botilbud.

På Televænget er vi 20 kollegaer med tværfaglige kompetencer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og ergoterapeut. Desuden er der både administrativ stilling, rengøring og vores egen vicevært. Vi har personale i blandede vagter, dvs. både dag- og aftenvagter, men faste nattevagter.

Teams omkring beboerne er tværfagligt sammensat med både sundhedsfaglige og socialfaglige uddannelsesbaggrunde. Vores tilgang til arbejdet med beboerne er med fokus i recovery og rehabilitering som metodiske tilgange i hverdagen. Desuden har vi en eklektisk tilgang som sætter beboeren i centrum, Neuropædagogiske/psykologiske tilgange, med vores forståelse for hvordan vi støtter beboeren bedst muligt ift. vores kerneopgaver der lyder:

”Centrets kerneopgave er at tilbyde forebyggende og rehabiliterende indsatser, som kan understøtte borgerens håb, drømme, udvikling af handlekompetencer samt mestring af eget liv. I samarbejde med borgeren koordinerer vi en helhedsorienteret indsats med relevante aktører for at fremme borgerens muligheder for at deltage i meningsfulde fællesskaber, øget mental sundhed, udvikle mestringsstrategier til øget livskvalitet, trivsel og selvstændighed i livet.”

Lidt om dig:

Du er en fagligt stærk og udviklingsorienteret koordinator, der er uddannet pædagog, samt har erfaring med både målgruppen og gerne erfaring fra lignede stilling.

Som faglig koordinator vil du indgå i tæt samarbejde med afdelingsleder og være medansvarlig for at bidrage til forandringsprocesser og udvikling herunder sikre, at kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveau efterleves og de politiske målsætninger og ambitioner for området omsættes. Ydermere vil du i dit arbejdsområde også indgå i den praktiske opgaveløsning og varetage visse borgerrelateret kontakter i dagligdagen. Du skal have fingeren på pulsen med alle botilbuddets beboere og yde fagligsparring til de 4 forskellige teams, samt fokus på evt. påbud fra forskellige tilsyn overholdes og behandles. Du indgår ikke i et fast team, men skal være der hvor det giver mening.

Vi forventer at du:

 • Har praktisk erfaring med -og teoretisk viden om målgruppen og bosteder generelt.
 • Du skal være i stand til at skabe en fælles forståelse af, hvad faglig kvalitet er i opgaveløsningerne, og til at understøtte medarbejdernes forudsætninger for at omsætte dette i arbejdet.
 • Ansvarlig for at faciliteter og kvalitetssikre viden, faglige tilgange og metoder.
 • Har stærk dokumentationsfaglighed, god til observation, analyse og vurdering (kendskab til vores dokumentationssystem CURA er en fordel, men ikke et krav)
 • At du har gode kommunikative evner – både skriftligt og mundtligt.
 • Har gode evner ift. at være opsøgende, koordinerende og etablere kontakt, i forhold til borgere, kollegaer og relevante samarbejdspartnere.
 • Har mod og lyst til at både at varetage administrative og pædagogiske opgaver.
 • Kan og tør arbejde selvstændigt.

Vi tilbyder:

 • Vi tilbyder mulighed for personlig og faglig udvikling i et vigtigt område af kommunen.
 • En dygtig medarbejdergruppe, der brænder for at skabe de bedste rammer for vores beboere.
 • Sags supervision med ekstern supervisor hver 6. uge
 • Spændende og afvekslende arbejdsopgaver med stor grad af selvstændig planlægning.
 • En arbejdsplads, hvor vi sætter fokus på alt det som vi kan sammen og sammen er vi med til at skabe et stærkt arbejdsmiljø
 • En fast stilling på 37 timer med planlagt weekend hver 6. weekend.


Mere om os

Hvis du er blevet nysgerrig, og vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Mikkel Hemmje på telefon 20369419.

Ansøgningsfrist den 12/04/24. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 16

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst efter forhandling.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Mikkel Hemmje

Tlf.: +45 20369419

Ansøgningsfrist:

12. april 2024