BARSELSVIKARIAT SAMT TILKALDEVIKARER TIL BOFÆLLESSKABERNE SOLSKIN OIG HØJMOSE VÆNGE

, ,

Ansøgningsfrist: 21. februar 2024

Højmose Vænge er et bofællesskab til midlertidigt ophold for yngre borgere med lettere psykisk udviklingshæmning, hjerneskade eller senudvikling. Bofællesskabet prioriterer at det faglige niveau holdes på et højt niveau, og de er åbne for kontinuerlig udvikling og nytænkning. Både for personalet og borgerne er hverdagen givende, og humor udgør en vigtig del af denne dynamiske og livsbekræftende atmosfære.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold