Socialfaglig medarbejder til værested for socialt udsatte

Ansøgningsfrist: UDLØBET

Kan du møde mennesket i øjenhøjde, med omsorg, nærvær og respekt og ikke stille krav om forandring? Du kommer til at løfte mange forskelligartede opgaver. Ud over samvær, støttende samtaler og opgaverne omkring fælles måltider, er der mange praktiske opgaver i og omkring huset som du bliver involveret i. Derudover kommer du til at løfte administrative opgaver i forhold til samarbejder med myndigheder og eksterne samarbejdspartner.

SØG JOB

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold